• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Individuálna pastoračná služba od 25.11.2021 v kostole na Hornom meste v Nitre

Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021

je vyhlásený núdzový stav spojený so zákazom vychádzania.

Výnimkou z toho zákazu podľa b. 27 je v čase:

od 05.00 hod. do 20.00 hod. cesta za účelom individuálnej návštevy kostola a cesta späť.

Z tohto dôvodu bude v našom farskom kostole možnosť individuálne navštíviť kostol a prijať sviatosti (sv. spoveď, sv. prijímanie) pre posilnenie našich duší.

Kostol bude pre individuálnu pastoráciu otvorený denne v čase od 17:00-18:00.

Úmysly sv. omší, ktoré boli zapísané, budú slávené v tých dňoch, na ktoré boli prijaté ako súkromné sv. omše.

CC20A45F-C70D-4983-BE4A-ABA134CE3488