22. septembra 2019

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Pátra Pia z Pietrelciny, spomienka

Piatok:    sv. Vincenta de Paul, spomienka

Nedeľa:   26. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Katedrálny organový festival

Počas všetkých septembrových nedieľ sa v našej katedrále uskutoční organový festival, na ktorom vystúpia vynikajúci európski organisti. Koncerty majú začiatok vždy o 19:30.

Mesačná zbierka pre potreby farnosti

Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti za mesiac september. Za všetky milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať!

Vysokoškolské sv. omše v Nitre

Od dnes začína svoju činnosť aj Univerzitné pastoračné centrum. Svätá omša o 18:30 od stredy bude v našom chráme venovaná vysokoškolákom.

Sympózium pri príležitosti 1150. výročia smrti sv. Cyrila

Vo štvrtok (26. 9.) sa v priestoroch nášho kňazského seminára uskutoční pri príležitosti 1150. výročia smrti sv. Cyrila! Zúčastnia sa ho viacerí slovenskí a zahraniční biskupi. Otec biskup Viliam zvlášť všetkých pozýva na sv. omšu, ktorá bude v katedrále o 11:30.

Upratovanie chrámu:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc 4. skupinu.

 

Úmysly sv. omší  ( 23. september – 29. september)           

Pondelok 23.09.

6:30:     +    Rudolf

18:30           R

Utorok 24.09.

6:30:     +    Jozefína, Tibor

18:30    +    Igor

Streda 25.09.

6:30:     +    Ján a rodičia

18.30:   +    Gustav

Štvrtok 26.09.

6:30:           Za zdravie a Božiu pomoc pre Evu, Janku a ich rodiny

18:30    +    Imrich, Alžbeta, Karol a Juliana

Piatok 27.09.

6:30:     +    Juraj a jeho rodičia

18:30:   +    Elena, Rudolf a starí rodičia

Sobota 28.09.

7:00:     +    Marek

18:30:   +    Rozália, Silvester, Ondrej, Vincencia a starí rodičia

Nedeľa 29.09.

7:00:           Za farnosť

8:30:     +    Vendelín a Valéria

10:00:   +    Michal a zosnulí z rodiny

11:30:    +    László, Mária, Raffael, Milán és szüleik

18:30:   +    Rozália, Vojtech, Štefan a Alžbeta

Informačný servis nitrianskej diecézy