Vitajte na internetovej stránke Rímskokatolíckej farnosti sv. Petra a sv. Pavla, Nitra - Horné mesto.
Sme radi, že sa aj týmto spôsobom môžeme s Vami podeliť s informáciami o živote našej farnosti. Veríme, že aj tento spôsob komunikácie bude nápomocný Božiemu dielu, ktorým je budovať spoločenstvo našej farnosti v pokoji a láske.
Nech Panna Mária, Kráľovná všetkých svätých i svätý Jozef, patrón Katolíckej cirkvi nám v tom pomáhajú.

Farské oznamy – Druhá nedeľa v Cezročnom období

( 19. januára 2020)   Liturgický kalendár:   Utorok: sv. Agnesy, spomienka Streda: Votívna sv. omša o sv. Charbelovi Piatok: sv. Františka Saleského, spomienka Sobota: Obrátenie sv. Pavla, sviatok Nedeľa: Tretia...

Farské oznamy – Nedeľa Pánovho krstu

( 12. januára 2020)   Liturgický kalendár:   Piatok: sv. Antona, opáta, spomienka Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka Nedeľa: Druhá nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy:   Vincentská zbierka: Dnes...

Farské oznamy – Druhá nedeľa po Narodení Pána

( 5. januára 2020)   Liturgický kalendár:   Pondelok: Zjavenie Pána, slávnosť Nedeľa: Krst Krista Pána   Farské oznamy:   Slávnosť Zjavenie Pána: V pondelok slávime slávnosť, prikázaný sviatok Zjavenia Pána....

Farské oznamy – Nedeľa Svätej rodiny

29. decembra 2019   Liturgický kalendár:   Streda: Panny Márie Bohorodičky, slávnosť Štvrtok: sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, spomienka Piatok: Najsvätejšieho mena Ježiš, ľ. spomienka Sobota: Panny Márie v sobotu,...

Všetky oznamy