Vitajte na internetovej stránke Rímskokatolíckej farnosti sv. Petra a sv. Pavla, Nitra - Horné mesto.
Sme radi, že sa aj týmto spôsobom môžeme s Vami podeliť s informáciami o živote našej farnosti. Veríme, že aj tento spôsob komunikácie bude nápomocný Božiemu dielu, ktorým je budovať spoločenstvo našej farnosti v pokoji a láske.
Nech Panna Mária, Kráľovná všetkých svätých i svätý Jozef, patrón Katolíckej cirkvi nám v tom pomáhajú.

Farské oznamy – 24. nedeľa v období cez rok

15. septembra 2019 Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Kornélia a sv. Cypriána, spomienka Piatok:    sv. Kima Taegona a spol., spomienka Sobota:   sv. Matúša, sviatok Nedeľa:   25. nedeľa v cezročnom období   Farské...

Farské oznamy – 23. nedeľa v období cez rok

08. septembra 2019   Liturgický kalendár: Štvrtok: Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka Piatok:    sv. Jána Zlatoústeho, spomienka Sobota:   Povýšenie svätého kríža, sviatok Nedeľa:   Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť  ...

Farské oznamy – 22. nedeľa v období cez rok

01. septembra 2019   Liturgický kalendár: Utorok:   sv. Gregora Veľkého, spomienka Sobota:   sv. Košických mučeníkov, spomienka Nedeľa:   XXIII. nedeľa v období cez rok   Farské oznamy:   1)....

Všetky oznamy