Vitajte na internetovej stránke Rímskokatolíckej farnosti sv. Petra a sv. Pavla, Nitra - Horné mesto.
Sme radi, že sa aj týmto spôsobom môžeme s Vami podeliť s informáciami o živote našej farnosti. Veríme, že aj tento spôsob komunikácie bude nápomocný Božiemu dielu, ktorým je budovať spoločenstvo našej farnosti v pokoji a láske.
Nech Panna Mária, Kráľovná všetkých svätých i svätý Jozef, patrón Katolíckej cirkvi nám v tom pomáhajú.

Možnosť modlitby a prijatia sviatostí v našom chráme

Od Veľkonočného pondelka bude každý deň od 17:00-18:00 v našom kostole k dispozícii kňaz na rozhovor, sv. spoveď, či sv. prijímanie.

Rozdávanie Sv. prijímania na Veľkonočnú nedeľu

Rozdávanie Sv. prijímania v našom kostole na Veľkonočnú nedeľu: 7:00-8:00 12:00-13:00 18:00-19:00

Kostol otvorený na súkromnú modlitbu a sviatosti počas Svätého Trojdnia

V našom farskom kostole bude počas Veľkonočného trojdnia kňaz pripravený poslúžiť rozhovorom, či svätou spoveďou a svätým prijímaním: Na Zelený štvrtok: 12:00-16:00. Počas Veľkého piatku: 12:00-19:00 (aj Boží hrob) Počas...

Možnosť stretnutia s kňazom cestou do prírody

Chceme informovať veriacich, že v dňoch od pondelka do stredy vo Veľkom týždni (29.03.-31.03.) budeme k dispozícii pre všetkých, ktorí by cestou do prírody v rámci opatrení chceli rozhovor s...

Všetky oznamy