Farské oznamy – 14. augusta 2022

Oznamy na Dvadsiatu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie Utorok: sv. Štefana Uhorského Štvrtok: sv. Heleny Sobota: sv. Bernarda z Clairvaux Nedeľa: Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Sviatosť...

Farské oznamy – 7. augusta 2022

Oznamy na Devätnástu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Dominika Utorok: sv. Terézie Benedikty od Kríža, patrónky Európy Streda: sv. Vavrinca Štvrtok: sv. Kláry Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii Nedeľa: Dvadsiata nedeľa v cezročnom...

Farské oznamy – 31. júla 2022

Oznamy na Osemnástu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Alfonza Márie de Liguori Štvrtok: sv. Jána Márie Vianneya Piatok: O Najsvätejšom Srdci Ježišovom Sobota: Premenenie Pána Nedeľa: Devätnásta nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Sviatosť...

Farské oznamy – 24. júla 2022

Oznamy na Sedemnástu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Jakuba Utorok: sv. Joachima a Anny Streda: sv. Gorazda Piatok: sv. Marty, Márie a Lazára Sobota: bl. Zdenky Cecílie Schelingovej Nedeľa: Osemnásta nedeľa v cezročnom období   Farské...

Farské oznamy – 10. júla 2022

Oznamy na Pätnástu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy Nedeľa: Sv. Andreja – Svorada, pustovníka, patróna mesta   Farské oznamy: Mestská púť k sv. Sv. Andrejovi-Svoradovi: Dňa 15. júla o 19:00 bude...

Farské oznamy 03. júla 2022

Oznamy na Štrnástu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Alžbety Portugalskej Utorok: sv. Cyrila a Metoda Streda: sv. Márie Goretti Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Pätnásta nedeľa Cez rok Farské oznamy: Personálne zmeny...

Informačný servis nitrianskej diecézy