Farské oznamy – 16. januára 2022

Oznamy na Druhú nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Anton, opát Štvrtok: sv. Šebastián Piatok: sv. Agnesa Sobota: Votívna omša o Panne Márii Nedeľa: Tretia nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov:...

Farské oznamy – 02. januára 2022

Oznamy na Druhú nedeľu po Narodení Pána Liturgický kalendár: Pondelok: Najsvätejšieho mena Ježiš Štvrtok: Zjavenie Pána Nedeľa: Krst Pána Farské oznamy: Možnosť sv. spovede a sv. prijímania: Pre tých, ktorí chcú využiť možnosť sv. spovede a prijať...

Možnosť sv. spovede a sv. prijímania mimo sv. omše

Pre tých, ktorí chcú využiť možnosť sv. spovede a prijať sv. prijímanie mimo sv. omše, je možnosť každý deň v našom farskom kostole 17:45-18:15.

Farské oznamy – 26.12.2021

Oznamy na Nedeľu Svätej rodiny Liturgický kalendár: Pondelok: Sv. Jána, apoštola a evanjelistu Utorok: Sv. Neviniatok, mučeníkov Sobota: Panny Márie Bohorodičky Nedeľa: Druhá nedeľa po Narodení Pána Farské oznamy: Ďakovná pobožnosť na konci roka: V piatok,...

Farské oznamy 19. decembra 2021

Oznamy na Štvrtú adventnú nedeľu Liturgický kalendár: Sobota: Slávnosť Narodenia Pána Nedeľa: Svätej Rodiny Farské oznamy: Možnosť sv. spovede: Dnes (nedeľa) od 15:00 hod. bude možné pristúpiť k sv. spovedi. Spovedať sa bude (6 kňazov) v kostole aj...

Vianočná sv. spoveď

VIANOČNÁ SV. SPOVEĎ U FRANTIŠKÁNOV NA 4. ADVENTNÚ NEDEĽU Počas nedele 19.12. budeme spovedať pred, aj počas všetkých sv. omší 6:30 – 12:30 a 15:00 – 19:30. Svätá spoveď je individuálnou pastoráciou, ktorá nie je regulovaná obmedzeniami.