Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra – Horné mesto
Samova 2
949 01 Nitra

Správca farnosti: ThLic. Anton Ďatelinka, PhD.

Výpomocný duchovný: Mgr. Jozef Hužovič

Diakon: ThLic. Július Nemček

0910/852 853
037/651 30 91

e-mail:  nitra.hm@nrb.sk
web: nitra.hm.nrb.sk

IČO: 34 072 373
DIČ: 2021509952
IBAN: SK7002000000003544020951

Úradné hodiny:
Pracovné dni okrem stredy po večernej sv. omši.
Po telefonickom dohovore aj v inom čase.