Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra – Horné mesto
Samova 2
949 01 Nitra


Správca farnosti: ThLic. Anton Ďatelinka, PhD.

Kaplán: Mgr. Michal Zajac


0910/852 853 (nie SMS, neprídu)

037/651 30 91
e-mail:  nitra.hm@nrb.sk
web: nitra.hm.nrb.sk


IČO: 34 072 373

DIČ: 2021509952
IBAN: SK7002000000003544020951


Úradné hodiny:

Pracovné dni okrem stredy po večernej sv. omši.
Po telefonickom dohovore aj v inom čase.

Ak ste boli pokrstení v našej farnosti a potrebujete vybaviť krstný list, môžete použiť aj nasledujúci formulár. Krstný list zašleme priamo na farský úrad, pre ktorý krstný list potrebujete.

Žiadosť o vydanie krstného listu – klik