Sväté omše:

Pondelok – Piatok: 6:30, 18:30

Sobota: 7:00, 18:30

Nedeľa: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (maď.), 16:30 (lat.) v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Nitra – Mlynárce, 18:30

Prikázané sviatky v deň pracovného pokoja: ako v nedeľu

Prikázané sviatky v pracovný deň: 6:30, 12:00, 16:30 (lat.) v Kostole sv. Michala Na vŕšku, 18:30,

 

Eucharistická adorácia:

Streda po sv. omši o 18:30 (vysokoškoláci)
štvrtok po sv. omši o 18:30
Prvý piatok v mesiaci

6:15

po sv. omši o 18:30

 

Celonočná adorácia: každý Prvý piatok v mesiaci od večernej sv. omše v piatok do rannej v sobotu.

 

Modlitba sv. ruženca: 17:50 pred každou večernou sv. omšou.

Fatimská sobota: Každú prvú sobotu v mesiaci o 6:30, ako záver celonočnej adorácie.

 

Pre prípadné zmeny sledujte vždy každotýždňové oznamy. 

Informačný servis nitrianskej diecézy