Sväté omše:

Pondelok – Piatok: 6:30, 18:30

Sobota: 7:00, 18:30

Nedeľa: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (maď.), 16:30 (lat.), 18:30

Prikázané sviatky v deň pracovného pokoja: ako v nedeľu

Prikázané sviatky v pracovný deň: 6:30, 12:00, 18:30

 

Eucharistická adorácia:

Streda po sv. omši o 18:30 (vysokoškoláci)
štvrtok po sv. omši o 18:30
Prvý piatok v mesiaci

6:15

po sv. omši o 18:30

 

Modlitba sv. ruženca: 18:00 pred každou večernou sv. omšou, okrem nedele.

Fatimská sobota: Každú prvú sobotu v mesiaci po rannej sv. omši.

Informačný servis nitrianskej diecézy