Sv. omše na Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok sú sv. Omše o 7:00 a 8:30 a 11:30 maďarská sv. omša

Prehľad slávení u Františkánov a u sv. Michala Na vŕšku

Obrady Svätého trojdnia v chráme sv. Petra a Pavla – Františkáni Zelený štvrtok Na Zelený štvrtok ráno o 6:30 sv. omša nebude. V katedrále bude sv. omša Missa chrismatis o 9:30. 18:30 – sv. omša Pánovej večere  Možnosť byť s Kristom...

Farské oznamy 10. apríla 2022

Oznamy na Palmovú nedeľu Liturgický kalendár: Štvrtok: Zelený štvrtok Piatok: Veľký piatok Sobota: Biela sobota Nedeľa: Veľkonočná nedeľa Farské oznamy: Palmová nedeľa – veľkonočná sv. spoveď Dnes bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou. Spovedať sa bude...

Farské oznamy – 03. apríla 2022

Oznamy na Piatu pôstnu nedeľu Liturgický kalendár: Nedeľa: Palmová nedeľa Farské oznamy: Modlitby za pokoj na Ukrajine a zbierka pre Ukrajinu: Na koniec každej sv. omše sa spoločne modlíme za pokoj na Ukrajine a vo svete. Pamätajme na...

Farské oznamy – 27. marca 2022

Oznamy na Štvrtú pôstnu nedeľu Liturgický kalendár: Nedeľa: Piata pôstna nedeľa Farské oznamy: Modlitby za pokoj na Ukrajine a zbierka pre Ukrajinu: Na koniec každej sv. omše sa spoločne modlíme za pokoj na Ukrajine a vo svete. Pamätajme...

Farské oznamy – 20. marca 2022

Oznamy na Tretiu pôstnu nedeľu Liturgický kalendár: Piatok: Zvestovanie Pána, slávnosť Nedeľa: Štvrtá pôstna nedeľa Farské oznamy: Modlitby za pokoj na Ukrajine: Na koniec každej sv. omše sa spoločne modlíme za pokoj na Ukrajine a vo svete....

Informačný servis nitrianskej diecézy