Farské oznamy- 24. apríla 2022

Oznamy na Druhú veľkonočnú nedeľu Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Marka Štvrtok: sv. Ľudovít Mária Grignion de Montfort Piatok: sv. Katarína Sienská Sobota: sv. Pius V. Farské oznamy: Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva Dnes (nedeľa) o 15:00 bude v našom kostole slávnostná modlitba...

Sv. omše na Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok sú sv. Omše o 7:00 a 8:30 a 11:30 maďarská sv. omša

Prehľad slávení u Františkánov a u sv. Michala Na vŕšku

Obrady Svätého trojdnia v chráme sv. Petra a Pavla – Františkáni Zelený štvrtok Na Zelený štvrtok ráno o 6:30 sv. omša nebude. V katedrále bude sv. omša Missa chrismatis o 9:30. 18:30 – sv. omša Pánovej večere  Možnosť byť s Kristom...

Farské oznamy 10. apríla 2022

Oznamy na Palmovú nedeľu Liturgický kalendár: Štvrtok: Zelený štvrtok Piatok: Veľký piatok Sobota: Biela sobota Nedeľa: Veľkonočná nedeľa Farské oznamy: Palmová nedeľa – veľkonočná sv. spoveď Dnes bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou. Spovedať sa bude...

Farské oznamy – 03. apríla 2022

Oznamy na Piatu pôstnu nedeľu Liturgický kalendár: Nedeľa: Palmová nedeľa Farské oznamy: Modlitby za pokoj na Ukrajine a zbierka pre Ukrajinu: Na koniec každej sv. omše sa spoločne modlíme za pokoj na Ukrajine a vo svete. Pamätajme na...

Farské oznamy – 27. marca 2022

Oznamy na Štvrtú pôstnu nedeľu Liturgický kalendár: Nedeľa: Piata pôstna nedeľa Farské oznamy: Modlitby za pokoj na Ukrajine a zbierka pre Ukrajinu: Na koniec každej sv. omše sa spoločne modlíme za pokoj na Ukrajine a vo svete. Pamätajme...

Informačný servis nitrianskej diecézy