Farské oznamy – 10. júla 2022

Oznamy na Pätnástu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy Nedeľa: Sv. Andreja – Svorada, pustovníka, patróna mesta   Farské oznamy: Mestská púť k sv. Sv. Andrejovi-Svoradovi: Dňa 15. júla o 19:00 bude...

Farské oznamy 03. júla 2022

Oznamy na Štrnástu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Alžbety Portugalskej Utorok: sv. Cyrila a Metoda Streda: sv. Márie Goretti Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Pätnásta nedeľa Cez rok Farské oznamy: Personálne zmeny...

Farské oznamy – 26. júna 2022

Oznamy na Trinástu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Cyrila Alexandrijského Utorok: sv. Ireneja Streda: sv. Petra a Pavla, apoštolov (patrónov chrámu) Sobota: Návšteva preblahoslavenej Panny Márie Nedeľa: Štrnásta nedeľa Cez rok (Farské hody –...

Farské oznamy – 19. júna 2022

Oznamy na Dvanástu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Utorok: sv. Alojza Gonzágu Štvrtok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa Piatok: Najsvätejšie Srdce Ježišovo Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny preblahoslavenej Panny Márie Nedeľa: Trinásta nedeľa cez rok Farské oznamy:...

Farské oznamy – 12. júna 2022

Oznamy na Slávnosť Najsvätejšej Trojice Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Antona Paduánskeho Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Dvanásta nedeľa cez rok Farské oznamy: Požehnanie ľalií na sviatok sv. Antona...

Ľaliová slávnosť ku cti sv. Antona Paduánskeho

13. júna 2022 o 18:30 Farský kostol sv. Petra a Pavla  Ľaliová slávnosť ku cti sv. Antona Paduánskeho – Počas slávenia sa budú požehnávať ľalie a uctievať relikvie sv. Antona. – História tejto slávnosti je...

Informačný servis nitrianskej diecézy