Farské oznamy – 9. júla 2023

Oznamy na Štrnástu nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Utorok: sv. Benedikta, opáta, Patróna Európy Piatok: sv. Kamila de Lellis Sobota: sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi Nedeľa: Pätnásta nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy:   Púť...

Farské oznamy – 2. júla 2023

Oznamy na Trinástu nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Tomáša, apoštola Streda: sv. Cyrila a Metoda Štvrtok: sv. Márie Goretti Piatok: Votívna sv. omša o Božskom Srdci Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Štrnásta nedeľa...

Farské oznamy 25. júna 2023

Oznamy na Dvanástu nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Streda: sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi Štvrtok: sv. Petra a Pavla, apoštolov Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Trinásta nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy:   Personálne zmeny...

Farské oznamy – 4. júna 2023

Oznamy na Slávnosť Najsvätejšej Trojice Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Bonifáca Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii Nedeľa: Desiata nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Pobožnosť k sv. Antonovi: Pobožnosť k sv. Antonovi...

Farské oznamy- 28. mája 2023

  Oznamy na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého Liturgický kalendár: Pondelok: votívna sv. omša o Duchu Svätom Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza Piatok: Votívna sv. omša o Božskom Srdci Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii...

Farské oznamy – 14. mája 2023

  Oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu   Liturgický kalendár: Utorok: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána Sobota: Sv. Bernardína Sienského, kňaza Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa   Farské oznamy: Mesiac máj – pobožnosť...

Informačný servis nitrianskej diecézy