Farské oznamy – 4. júna 2023

Oznamy na Slávnosť Najsvätejšej Trojice Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Bonifáca Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii Nedeľa: Desiata nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Pobožnosť k sv. Antonovi: Pobožnosť k sv. Antonovi...

Farské oznamy- 28. mája 2023

  Oznamy na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého Liturgický kalendár: Pondelok: votívna sv. omša o Duchu Svätom Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza Piatok: Votívna sv. omša o Božskom Srdci Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii...

Farské oznamy – 14. mája 2023

  Oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu   Liturgický kalendár: Utorok: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána Sobota: Sv. Bernardína Sienského, kňaza Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa   Farské oznamy: Mesiac máj – pobožnosť...

Farské oznamy – 07. mája 2023

Oznamy na Piatu veľkonočnú nedeľu Liturgický kalendár: Streda: sv. Ján z Avily, kňaz a učiteľ Cirkvi Štvrtok: bl. Sára Salkaházi, panna a mučenica Sobota: Votívna omša o Panne Márii Nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa   Farské oznamy: Mesiac máj...

Farské oznamy – 30. apríla 2023

Oznamy na Štvrtú veľkonočnú nedeľu Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Jozefa, robotníka Utorok: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi Streda: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov Štvrtok: sv. Floriána, mučeníka Sobota: Votívna omša o Panne Márii Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa...

Informačný servis nitrianskej diecézy