Oznamy na Tretiu adventnú nedeľu

Liturgický kalendár:

Nedeľa: Štvrtá adventná nedeľa

Farské oznamy:

Spovedanie pred Vianocami

Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude v našom meste na túto nedeľu, 17. decembra. V našom kostole sa bude spovedať od 16:00 do večernej sv. omše. Využime túto príležitosť na očistenie našich duší.

Adventný koncert

Dnes po večernej sv. omši o cca. 19:30 pozývame na adventný koncert Nitrianskeho komorného orchestra Zoe.

Spovedanie chorých pred Vianocami

Chorých, ktorí nemôžu prísť na sv. spoveď do kostola, radi prídeme vyspovedať k nim domov. Prosíme, aby ste ich nahlásili v sakristii. Navštívime ich v utorok, 19. decembra.

Pobožnosť k sv. Charbelovi:

V piatok, 22. decembra, bude pri večernej sv. omši tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Sv. omšu bude sláviť náš diecézny biskup, J. Ex. Mons. Viliam Judák.

Betlehemské svetlo:

Betlehemské svetlo si budete môcť odniesť počas celého Štedrého dňa do svojich domovov. Bude k dispozícii umiestnené pri hlavných dverách kostola. Ďakujeme skautom, ktorí nám ho ochotne prinesú do farnosti

Sv. omše na Štedrý deň a na Slávnosť Narodenia Pána:

Sv. omše na budúcu nedeľu (24.12.) a na slávnosť Narodenia Pána (25.12.) budú v našej farnosti takto:

 

24.12. nedeľa

07:00 sv. omša zo Štvrtej adventnej nedele

08:30 sv. omša zo Štvrtej adventnej nedele

10:00 sv. omša zo Štvrtej adventnej nedele

11:30 sv. omša zo Štvrtej adventnej nedele

21:30 Sv. omša V noci z Narodenia Pána (v maďarskom jazyku)

 

25. 12. pondelok

00:00 Sv. omša V noci

07:00 Sv. omša Na úsvite

08:30 Sv. omša Vo dne

10:00 Sv. omša Vo dne

11:30 Sv. omša Vo dne (v maďarskom jazyku)

15:00 Jasličková pobožnosť

16:30 Sv. omša Vo dne (v latinskom jazyku) – kostol Mlynárce

18:30 Sv. omša Vo dne

Jasličková pobožnosť

Deti z našej a zoborskej farnosti si pripravili krásne predstavenie Jasličkovej pobožnosti. Príbeh známy a pritom vždy nový. Pozývame vás na jasličkovú pobožnosť na Božie narodenie, 25.12. o 15:00 hod. Na jej záver dostanú všetky deti špeciálne požehnanie detí.

Nové číslo časopisu Gorazd, Víťazstvo Srdca

Na stolíku s novinami je vianočné číslo časopisu Gorazd, v ktorom sa nám chcú prihovoriť o živote v seminári naši bohoslovci. Podobne je možné si zakúpiť vianočné číslo Víťazstva srdca.

Prosba

Niekoľko mesiacov bolo okolo kostola lešenie. Chvalabohu sa včera práce na obnove fasády z väčšej časti podarilo ukončiť a pokračovať sa bude, ak Pán Boh dopraje, v ďalších mesiacoch. Preto už kňazi parkujeme vo dvore, aby bolo viac miesta pre tých, ktorí prídu na sv. omšu. Prosíme, aby ste nestáli s vozidlami pred bránou pre autá, keďže niekedy potrebujeme ísť preč aj cez sv. omšu, napr. zaopatrovať. Ďakujeme za pochopenie.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým obetavým farníkom a farníčkam, ktorí priniesli v sobotu pod zub na farské raňajky. Ďakujeme aj našim hudobníkom a spevákom za krásnu hudbu a spev pri rorátnej sv. omši.

Upratovanie kostola

Ďakujeme za všetky obety a pomoc, ktorú venujete našej farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 4.

Úmysly sv. omší
18. decembra – 24. decembra 2023
Pondelok 18. decembra
6:30 + Gertrúda, Mikuláš a ostatní zosnulí učitelia
18:30 na úmysel kňaza
Utorok 19. decembra
6:30 + Alena
18:30 + Pavlína, Ján, syn Ján a rodičia z oboch strán
Streda 20. decembra
6:30 + Lýdia a Július
18:30 + Ľubomír a rodičia
Štvrtok 21. decembra
6:30 Za Božie požehnanie pre Jozefa, Evu, Edgara a ich rodiny
18:30 Za Božie požehnanie pre Katarínu, súrodencov a rodičov
Piatok 22. decembra
6:30 + Eva
18:30 Za ctiteľov sv. Charbela
Sobota 23. decembra
7:00 + Peter
18:30 + Štefan a rodičia z oboch strán
Nedeľa 24. decembra
7:00 + Pavol
8:30 + Jozef, Mária, Alžbeta
10:00 Za farnosť
11:30 sv. omša v maďarčine
21:30 sv. omša v maďarčine – omša v noci

Informačný servis nitrianskej diecézy