• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

Farské oznamy – Piata pôstna nedeľa

Tradičné spovedanie pred Veľkou nocou je pre objektívne dôvody z obáv šírenia nákazy zrušené. Na Kvetnú nedeľu spoločná sv. spoveď v našom meste nebude. Vážnosť veľkonočných sviatkov a vyvrcholenie pôstneho snaženia v snahe posilniť náš duchovný život by malo byť potvrdené aj dobrou sv. spoveďou. Aj keď nebudeme môcť sláviť spoločné sviatky v našich chrámoch, povzbudzujeme k sv. spovedi. V našom chráme (podľa počasia aj vonku) bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia počas týždňa od...

In Farské oznamy, by 28.03.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Štvrtá pôstna nedeľa

Verejné sv. omše sa pre zákaz kvôli pandémii koronavírusu nekonajú. Pozývame k modlitbe na tých miestach, kde sa nachádzame. Spájajme sa s trpiacim Kristom v tomto neľahkom čase a obetujme za spásu a záchranu sveta svoje utrpenie a modlitby. V prípade záujmu o sv. spoveď, či sv. prijímanie, prosíme, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo osobne na farskom úrade. V predsieni kostola je možnosť počas dňa napísať svoj úmysel na príhovor sv. Charbela, za ktorý sa...

In Farské oznamy, by 22.03.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Tretia pôstna nedeľa

Verejné sv. omše sa pre zákaz kvôli pandémii koronavírusu nekonajú. Pozývame k modlitbe na tých miestach, kde sa nachádzame. Spájajme sa s trpiacim Kristom v tomto neľahkom čase a obetujme za spásu a záchranu sveta svoje utrpenie a modlitby.   Úmysly sv. omší:  16.03. – 22.03. 2020 Úmysly budú slávené v daných dňoch ako súkromné sv. omše   Pondelok 16.03. Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii pre Máriu   Utorok 17.03. + Mária + Milan a...

In Farské oznamy, by 15.03.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Druhá pôstna nedeľa

08. marca 2020   Odpustky v pôstnom období: Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za...

In Farské oznamy, by 08.03.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Prvá pôstna nedeľa

1. marca 2020   Farské oznamy: Odpustky v pôstnom období: 1.Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny. 2.Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže...

In Farské oznamy, by 29.02.2020 , 0 komentárov