• Domov
  • /
  • Author: Anton Ďatelinka

Author: Anton Ďatelinka

Farské oznamy – 25. februára 2024

Oznamy na Druhú pôstnu nedeľu   Liturgický kalendár: Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa   Farské oznamy: Odpustky v pôstnom období: Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred...

In Farské oznamy, by 25.02.2024 , 0 komentárov

Farské oznamy – 18. februára 2024

Prvá pôstna nedeľa  Liturgický kalendár: Štvrtok: Sviatok Katedry sv. apoštola Petra Nedeľa: Druhá pôstna nedeľa   Farské oznamy: Pôstna kajúcna procesia a vešpery Prvej pôstnej nedele – poďakovanie Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou prispeli k požehnanému priebehu pôstnej procesie a vešpier. Pán Boh zaplať za obetu pre duchovné dobro všetkých. Odpustky v pôstnom období 1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť...

In Farské oznamy, by 17.02.2024 , 0 komentárov

Farské oznamy – 11. februára 2024

Oznamy na Šiestu nedeľu v cezročnom období  Liturgický kalendár: Pondelok: Votívna sv. omša o Panne Márii Streda: Popolcová streda Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa   Farské oznamy: Začiatok svätého pôstu Popolcovou stredou začína pôstne liturgické obdobie. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nedá nahradiť iným skutkom pokánia. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Značenie popolom bude pri každej svätej omši. Sv. omše v našom chráme v tento deň budú: o 6.30 hod., o 12.00 hod., o 17:00...

In Farské oznamy, by 12.02.2024 , 0 komentárov

Farské oznamy – 4. februára 2024

Oznamy na Piatu nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Agáty, panny a mučenice Utorok: sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov Štvrtok: sv. Jozefíny Bakhity, panny Sobota: sv. Školastiky, panny Nedeľa: Šiesta nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Pomazanie chorých pri príležitosti Svetového dňa chorých: Sviatok Panny Márie Lurdskej, ktorý pripadá v tomto roku na budúcu nedeľu, je aj Svetovým dňom chorých. Pri tejto príležitosti budeme v pondelok, 12. februára, pri večernej sv. omši udeľovať Sviatosť pomazania chorých....

In Farské oznamy, by 04.02.2024 , 0 komentárov

Farské oznamy – 28. januára 2024

Oznamy na Štvrtú nedeľu v cezročnom období   Liturgický kalendár: Streda: sv. Jána Bosca, kňaza Štvrtok: sv. omša votívna Za povolania na kňazský stav Piatok: Obetovanie Pána Sobota: sv. Blažeja, biskupa a mučeníka Nedeľa: Piata nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Prvý piatok v mesiaci: V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou a po večernej sv. omši bude...

In Farské oznamy, by 27.01.2024 , 0 komentárov

Farské oznamy – 21. januára 2024

Oznamy na Tretiu nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Vincenta, diakona a mučeníka Streda: sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi Štvrtok: Obrátenie sv. apoštola Pavla Piatok: sv. Timoteja a Títa, biskupov Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Štvrtá nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy:   Pobožnosť k sv. Charbelovi V pondelok, 22. januára, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Srdečne všetkých pozývame. Hlavným celebrantom sv. omše bude vdp. Marián Meňuš, farár farnosti Štefanov...

In Farské oznamy, by 22.01.2024 , 0 komentárov

Farské oznamy – 14. januára 2024

Oznamy na Druhú nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Tretia nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Kňazské rekolekcie v našej farnosti – poďakovanie Vo štvrtok, 11. januára, sa v našej farnosti konali kňazské rekolekcie nitrianskeho dekanátu. Ďakujeme zo srdca všetkým, ktorí priniesli koláče a iné dobroty. Vďaka aj za spoločnú modlitbu pri adorácii a sv. omši. 100 rokov od narodenia pána kardinála Korca Pri príležitosti 100. výročia narodenia J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca v nedeľu...

In Farské oznamy, by 13.01.2024 , 0 komentárov

Farské oznamy 7. januára 2024

Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána Liturgický kalendár: Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Druhá nedeľa v cezročnom období Farské oznamy:   Kňazské rekolekcie v našej farnosti Vo štvrtok, 11. januára, sa v našej farnosti budú konať kňazské rekolekcie nitrianskeho dekanátu. Začínajú adoráciou Najsvätejšej Sviatosti o 9:00 v našom kostole. Po nej o 9:30 bude sv. omša. Komu to možnosti dovoľujú, pozývame na spoločnú modlitbu a svätú omšu. Poďakovanie Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom počas vianočných sviatkov pomohli v našej farnosti...

In Farské oznamy, by 08.01.2024 , 0 komentárov

Farské oznamy – 31.decembra 2023

Oznamy na Nedeľu Svätej Rodiny Liturgický kalendár: Pondelok: Panny Márie Bohorodičky, slávnosť a prikázaný sviatok Utorok: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho Sobota: Zjavenie Pána – Troch kráľov, slávnosť a prikázaný sviatok Nedeľa: Nedeľa Krstu Pána Farské oznamy: Obnovenie manželských sľubov a požehnanie rodín na sviatok Svätej rodiny V nedeľu, 31. decembra, je sviatok sv. Rodiny. Pri sv. omšiach bude obnova manželských sľubov a požehnanie rodín. Pozývame srdečne aj takto prežiť radosť z narodeného Pána. Posledný deň v občianskom roku – Silvester V nedeľu,...

In Farské oznamy, by 30.12.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 24. decembra 2023

Oznamy na Štvrtú adventnú nedeľu Liturgický kalendár: Pondelok: Narodenie Pána, slávnosť a prikázaný sviatok Utorok: Sv. Štefana, prvého mučeníka Streda: Sv. Jána, evanjelistu Štvrtok: Svätých neviniatok, mučeníkov Nedeľa: Nedeľa Svätej rodiny Farské oznamy: Betlehemské svetlo Betlehemské svetlo si budete môcť odniesť počas celého Štedrého dňa do svojich domovov. Bude k dispozícii umiestnené pri hlavných dverách kostola. Poďakovanie za pomoc pri výzdobe a upratovaní kostola Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri výzdobe kostola pred vianočnými sviatkami. Nech Dieťa...

In Farské oznamy, by 23.12.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 17. decembra 2023

Oznamy na Tretiu adventnú nedeľu Liturgický kalendár: Nedeľa: Štvrtá adventná nedeľa Farské oznamy: Spovedanie pred Vianocami Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude v našom meste na túto nedeľu, 17. decembra. V našom kostole sa bude spovedať od 16:00 do večernej sv. omše. Využime túto príležitosť na očistenie našich duší. Adventný koncert Dnes po večernej sv. omši o cca. 19:30 pozývame na adventný koncert Nitrianskeho komorného orchestra Zoe. Spovedanie chorých pred Vianocami Chorých, ktorí nemôžu prísť na sv. spoveď...

In Farské oznamy, by 16.12.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy 10. decembra 2023

Oznamy na Druhú adventnú nedeľu Liturgický kalendár: Utorok: Panny Márie Guadalupskej Streda: Sv. Lucie, panny a mučenice Štvrtok: Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi Nedeľa: Tretia adventná nedeľa Farské oznamy: Rorátne sv. omše V utorok a v sobotu budeme sláviť sv. omše pri svetle sviec a s mariánskym omšovým formulárom ako rorátne sv. omše. V sobotu bude pri rorátnej sv. omši znieť gregoriánsky chorál a po sv. omši pozývame na farské raňajky do refektára. Zbierka na charitu Dnes po sv. omšiach...

In Farské oznamy, by 09.12.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 3. decembra 2023

Oznamy na Prvú adventnú nedeľu  Liturgický kalendár: Streda: sv. Mikuláša, biskupa Štvrtok: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi Piatok: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaná slávnosť Nedeľa: Druhá adventná nedeľa Farské oznamy: Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie Vo štvrtok, 8. decembra, slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Keďže je to pracovný deň, sväté omše budeme sláviť v slovenčine o 6:30, 12:00 a 18:30. Sv. omša v maďarčine bude o 17:00. Sv. omša latinská v kostole sv. Michala Na vŕšku o 16:30 je ZRUŠENÁ PRE CHOROBU...

In Farské oznamy, by 07.12.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 26. novembra 2023

Oznamy na Slávnosť Krista Kráľa Liturgický kalendár: Štvrtok: Sviatok sv. Ondreja, apoštola Piatok: Prvý piatok v mesiaci – Votívna sv. omša o Božskom Srdci Sobota: Prvá sobota v mesiaci – Votívna sv. omša o Panne Márii Nedeľa: Prvá adventná nedeľa – rok B Farské oznamy: Slávnosť Krista Kráľa: Na slávnosť Krista Kráľa bude po sv. omšiach modlitba zasvätenia ľudstva Kristovi Kráľovi. Pri modlitbe zasvätenia Ježišu, vykupiteľ ľudského pokolenia možno za obvyklých podmienok (sv. spoveď ak je potrebná, sv....

In Farské oznamy, by 25.11.2023 , 0 komentárov

Priprav sa na Vianoce ako sv. František

Tieto Vianoce si pripomenieme 800. výročie od prvej betlehemskej scény, ktorú v talinaskom meste Greccio urobil sv. František z Assisi. Pri tejto príležitosti v rámci františkánskej tradície pozývame rodiny a deti, ktoré by chceli prežiť advent v úžasnej rodinnej aktivite prípravy papierových vystrihovaných betlehemov. Tie sme pre vás pripravili ako darček, stačí sa nahlásiť v sakristii do 1.12. V sobotu pred Prvou adventnou nedeľou pri stretnutí, kde sa dozvieme viac o tradícii vystrihovaných betlehemov známych už niekoľko sto rokov, si...

In Nezaradené, by 18.11.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy 19. novembra 2023

Oznamy na Tridsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: Sviatok výročia posviacky katedrálneho chrámu svätého Emeráma v Nitre Utorok: Spomienka Obetovania Panny Márie Streda: Spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice Štvrtok: Ľubovoľná spomienka sv. Kolumbána, opáta Piatok: Spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov Sobota: Spomienka Panny Márie v sobotu Nedeľa: Slávnosť Krista Kráľa   Farské oznamy: Pobožnosť k sv. Charbelovi: V stredu bude po večernej sv. omši tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Hlavným celebrantom a kazateľom bude...

In Farské oznamy, by 18.11.2023 , 0 komentárov

Faské oznamy – 12. novembra 2023

Oznamy na Tridsiatu druhú nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Streda: sv. Alberta Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi Piatok: sv. Alžbety Uhorská Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu Nedeľa: Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období   Úmysly sv. omší na január-apríl 2024: V sakristii je možné zapísať si úmysly sv. omší na obdobie január až apríl budúceho roku. Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre pozýva žiakov piatych, ôsmych a deviatych ročníkov...

In Farské oznamy, by 11.11.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy 5. novembra 2023

Oznamy na Tridsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Štvrtok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky v Ríme Piatok: sv. Leva Veľkého Sobota: sv. Martina z Tours Nedeľa: Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Úmysly sv. omší na január-apríl 2024: V sakristii je možné zapísať si úmysly sv. omší na obdobie január až apríl budúceho roku. Stretnutie mládeže Nitrianskej diecézy: Nitrianska diecéza v duchu intencií Svätého Otca Františka organizuje v sobotu pred Nedeľou Krista Kráľa, t.j....

In Farské oznamy, by 04.11.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy 29. októbra 2023

Oznamy na Tridsiatu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Streda: Slávnosť Všetkých svätých Štvrtok: Spomienka na všetkých verných zosnulých Piatok: Votívna sv. omša o Najsvätejšom Srdci Ježišovom Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii Nedeľa: Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy:   Modlitba sv. ruženca v mesiaci október: V mesiaci október zvlášť pozývame všetkých k modlitbe sv. ruženca, ktorý sa v našom kostole modlí vždy pred sv. omšou o 17:45. Tento týždeň zvlášť ďakujeme, že sa ruženec modlili deti z detskej...

In Farské oznamy, by 30.10.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 22. októbra 2024

Oznamy na Dvadsiatu deviatu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Jána Kapistránskeho, kňaza Utorok: sv. Antona Márie Clareta, biskupa Streda: sv. Maura. biskupa Sobota: sv. Šimona a Júdu Nedeľa: Tridsiata nedeľa v cezročnom období Farské oznamy:   Modlitba sv. ruženca v mesiaci október: V mesiaci október zvlášť pozývame všetkých k modlitbe sv. ruženca, ktorý sa v našom kostole modlí vždy pred sv. omšou o 17:45. Ďakujeme aj našim obetavým farníkom a farníčkam, ktorí sa za nás tento ruženec modlia. Modlitba...

In Farské oznamy, by 21.10.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 15.10.2023

Oznamy na Dvadsiatu ôsmu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Margity Márie Alacoque, panny Utorok: sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka Streda: sv. Lukáša, evanjelistu Štvrtok: sv. Jána od Kríža, kňaza Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie – votívna omša Nedeľa: Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Modlitba sv. ruženca v mesiaci október: V mesiaci október zvlášť pozývame všetkých k modlitbe sv. ruženca, ktorý sa v našom kostole modlí vždy pred sv. omšou o 17:45. Ďakujeme aj našim...

In Farské oznamy, by 14.10.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 8. októbra 2023

Oznamy na Dvadsiatu siedmu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Jána Leonardiho, kňaza Streda: sv. Jána XXIII., pápeža Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie – votívna omša Nedeľa: Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Diakon v našej farnosti: Počas akademického roka bude aj v našej farnosti konať svoju diakonskú prax dp. Pavol Kordík, diakon Banskobystrickej diecézy. Vítame ho v našej farnosti a prajeme mu veľa Božích milostí do jeho diakonského pôsobenia. Modlitba sv. ruženca v mesiaci október: V mesiaci...

In Farské oznamy, by 07.10.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy 1. októbra 2023

Oznamy na Dvadsiatu šiestu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. anjelov strážcov Streda: sv. Františka Assiského Štvrtok: sv. Faustíny Kowalskej Piatok: sv. omša o Božskom Srdci Ježišovom Sobota: Ružencovej Panny Márie Nedeľa: Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Prvý piatok a prvá sobota v mesiaci: V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou sv. omšou...

In Farské oznamy, by 30.09.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 24. septembra 2023

Oznamy na Dvadsiatu piatu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Utorok: sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov Streda: sv. Vincenta de Paul, kňaza Štvrtok: sv. Václava, mučeníka Piatok: sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov Sobota: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi Nedeľa: Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Veni Sancte – vysokoškoláci: Univerzitné pastoračné centrum v Nitre pozýva vysokoškolákov na slávnostnú sv. omšu Veni Sancte pri príležitosti začiatku akademického roka v katedrále sv. Emeráma v pondelok, 25.9. o 17:00 hod. Sv....

In Farské oznamy, by 24.09.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 10. septembra 2023

Oznamy na Dvadsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období   Liturgický kalendár: Utorok: Najsvätejšieho mena Pann Márie Štvrtok: Povýšenie sv. Kríža Piatok: Sedembolestnej Panny Márie Sobota: sv. Kornela a Cypriána Nedeľa: Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Birmovka: V našej farnosti16. septembra o 10:30 bude náš diecézny biskup, Mons. Viliam Judák udeľovať sviatosť birmovania. Birmovanci sa zúčastnia sv. omší počas deviatich dní pred birmovkou a budeme sa spoločne modliť deviatnik k Duchu Svätému. Zároveň bude aj nácvik slávenia....

In Farské oznamy, by 14.09.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 3. septembra 2023

Oznamy na Dvadsiatu druhú nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Štvrtok: sv. Košických mučeníkov Piatok: Narodenie Panny Márie Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii Nedeľa: Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Púť do moravských Žarošíc: Púť do moravskej obce Žarošice bude na budúcu sobotu, 9. septembra. Odchod autobusu bude o 7:00 spred zimného štadióna. Príprava birmovancov pred birmovkou: V našej farnosti16. septembra o 10:30 bude náš diecézny biskup, Mons. Viliam Judák udeľovať sviatosť birmovania. Bezprostredná príprava na...

In Farské oznamy, by 02.09.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 27. augusta 2023

Oznamy na Dvadsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Augustína, biskupa Utorok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii Nedeľa: Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Prvý piatok a prvá sobota v mesiaci: V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci september. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou a po večernej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť. Všetkých...

In Farské oznamy, by 26.08.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy 6. augusta 2023

Oznamy na sviatok Premenenia Pána (Osemnásta nedeľa v Cezročnom období) Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Sixta II., pápeža a jeho spoločníkov, mučeníkov Utorok: sv. Dominika, kňaza Streda: sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy Štvrtok: sv. Vavrinca, diakona a mučeníka Piatok: sv. Kláry, panny Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii Nedeľa: Devätnásta nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Sviatok sv. Dominika: V utorok 8. augusta, na sviatok sv. Dominika, bude pri sv. omšiach možnosť uctiť si...

In Farské oznamy, by 05.08.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 23. júla 2023

Oznamy na Šestnástu nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: pondelok: sv. Charbela, kňaza Utorok: sv. Jakub, apoštola Streda: sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie Štvrtok: sv. Gorazda a spoločníkov Sobota: sv. Marty, Márie a Lazára Nedeľa: Sedemnásta nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Svetový deň starých rodičov: Dnešnú nedeľu už tretíkrát slávime ako Svetový deň starých rodičov vyhlásený pápežom Františkom. Ďakujeme všetkým starým rodičom za ich lásku k vnúčatám, či pravnúčatám a pamätajme na nich v modlitbách a pomáhajme im v ich...

In Farské oznamy, by 22.07.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 16. júla 2023

Oznamy na Pätnástu nedeľu v cezročnom období – Liturgický kalendár: pondelok: sv. Andreja-Svorada a Beňadika, patrónov diecézy a patróna mesta Nitra Sobota: sv. Márie Magdalény Nedeľa: Šestnásta nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Púť k sv. Svoradovi na Zobore: Pozdrav od otcov biskupov Viliama a Petra: Drahí bratia a sestry, milí obyvatelia mesta Nitra, júl je deň, kedy v našej diecéze opäť budeme sláviť sviatok sv. Andreja-Svorada a Beňadika, našich diecéznych patrónov. Sv. Andrej-Svorad je zároveň aj patrónom nášho mesta Nitra. Chceme...

In Farské oznamy, by 15.07.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 9. júla 2023

Oznamy na Štrnástu nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Utorok: sv. Benedikta, opáta, Patróna Európy Piatok: sv. Kamila de Lellis Sobota: sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi Nedeľa: Pätnásta nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy:   Púť v Topoľčiankach: Farský úrad Topoľčianky pozýva na 337. púť k Panne Márii Škapuliarskej. Informácie a program si možno pozrieť na výveske. Program začína od stredy a vyvrcholí sv. omšou v nedeľu, 16. júla o 10:30. Tú bude sláviť náš diecézny biskup, Mons. Viliam Judák....

In Farské oznamy, by 08.07.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 2. júla 2023

Oznamy na Trinástu nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Tomáša, apoštola Streda: sv. Cyrila a Metoda Štvrtok: sv. Márie Goretti Piatok: Votívna sv. omša o Božskom Srdci Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Štrnásta nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy:   Farské hody: Pri sv. omšiach dnes bude tradičná hodová ofera. Vopred Pán Boh zaplať.   Pozvánka na púť z Dražoviec do Nitry: V rámci programu cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2023 pozývame veľkých aj...

In Farské oznamy, by 01.07.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy 25. júna 2023

Oznamy na Dvanástu nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Streda: sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi Štvrtok: sv. Petra a Pavla, apoštolov Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Trinásta nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy:   Personálne zmeny vo farnosti: Od 1. júla vdp. Ivan Ďuriš odchádza z našej farnosti za farára farnosti Dolné Krškany. Ďakujeme mu za jeho obetavú službu a prajeme mu veľa Božieho požehnania na novom mieste. Rozlúčkovú sv. omšu bude sláviť v piatok 29. júna o 18:30. Zároveň...

In Farské oznamy, by 24.06.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 4. júna 2023

Oznamy na Slávnosť Najsvätejšej Trojice Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Bonifáca Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii Nedeľa: Desiata nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Pobožnosť k sv. Antonovi: Pobožnosť k sv. Antonovi sa modlíme v utorky po večernej sv. omši. Srdečne pozývame.   Študentské sv. omše v stredu: Študentské sv. omše v stredu večer sa od tohto týždňa pre tento akademický rok končia a začnú sa od septembra. Sv  omše budú slávené kňazmi z našej farnosti....

In Farské oznamy, by 03.06.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy- 28. mája 2023

  Oznamy na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého Liturgický kalendár: Pondelok: votívna sv. omša o Duchu Svätom Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza Piatok: Votívna sv. omša o Božskom Srdci Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii Nedeľa: Deviata nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Pobožnosť k sv. Antonovi: Pobožnosť k sv. Antonovi sa modlíme v utorky po večernej sv. omši. Srdečne pozývame.   Záver mariánskeho mesiaca máj V stredu (31.5.) po večernej sv. omši slávnostne zakončíme mesiac máj sv. omšou...

In Farské oznamy, by 27.05.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 14. mája 2023

  Oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu   Liturgický kalendár: Utorok: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána Sobota: Sv. Bernardína Sienského, kňaza Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa   Farské oznamy: Mesiac máj – pobožnosť Počas mesiaca máj sa na začiatku večernej svätej omše modlíme litánie k Panne Márii. Pozývame na spoločnú modlitbu.   Pobožnosť k sv. Antonovi: Pobožnosť k sv. Antonovi sa modlíme v utorky po večernej sv. omši. Srdečne pozývame.  – Detská ružencová skupina: Na podnet viacerých...

In Farské oznamy, by 14.05.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 07. mája 2023

Oznamy na Piatu veľkonočnú nedeľu Liturgický kalendár: Streda: sv. Ján z Avily, kňaz a učiteľ Cirkvi Štvrtok: bl. Sára Salkaházi, panna a mučenica Sobota: Votívna omša o Panne Márii Nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa   Farské oznamy: Mesiac máj – pobožnosť Počas mesiaca máj sa na začiatku večernej svätej omše modlíme litánie k Panne Márii. Pozývame na spoločnú modlitbu.   Pobožnosť k sv. Antonovi: Pobožnosť k sv. Antonovi sa modlíme v utorky po večernej sv. omši. Srdečne pozývame.   Požehnanie matiek pred pôrodom:...

In Farské oznamy, by 07.05.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 30. apríla 2023

Oznamy na Štvrtú veľkonočnú nedeľu Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Jozefa, robotníka Utorok: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi Streda: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov Štvrtok: sv. Floriána, mučeníka Sobota: Votívna omša o Panne Márii Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa Farské oznamy: Mesiac máj – pobožnosť Počas mesiaca máj sa budeme na začiatku večernej svätej omše modliť litánie k Panne Márii. Nezabúdajme pri zvolaniach k našej nebeskej Matke ďakovať jej za nesmiernu ochranu, ktorú nám preukazuje a zároveň ju prosiť, aby vystierala nad...

In Farské oznamy, by 29.04.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 16. apríla 2023

  Oznamy na Druhú veľkonočnú nedeľu Liturgický kalendár: Piatok: sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi Nedeľa: Tretia veľkonočná nedeľa Farské oznamy: Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu Dnes, na nedeľu Božieho milosrdenstva, budeme o 15:00 hodine mať pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu spojenú s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Pozývame v tento dôležitý deň prosiť o Božie milosrdenstvo pre seba a pre druhých. – Pobožnosť k sv. Antonovi: Pobožnosť k sv. Antonovi sa modlíme v utorky po večernej sv. omši. Srdečne pozývame.  – Pobožnosť k sv. Charbelovi V sobotu, 22. apríla, pri...

In Farské oznamy, by 15.04.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 2. apríla 2023

Oznamy na Palmovú nedeľu Liturgický kalendár: Štvrtok: Zelený štvrtok Piatok: Veľký piatok Sobota: Biela sobota Nedeľa: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania Farské oznamy: Palmová nedeľa – veľkonočná sv. spoveď: Dnes bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou. Začiatok  spovedania bude o jednu hodinu neskôr ako bývalo zvykom. Spovedať sa bude vo farskom kostole v čase od 16.00 do večernej svätej omše.   Spovedanie v budúcom týždni V týždni budeme spovedať v pondelok, utorok a stredu od 17.30 hod....

In Farské oznamy, by 01.04.2023 , 0 komentárov

Liturgia Temných hodiniek na Veľký piatok

Tento starobylý spev ofícia (Liturgie hodín) sa praktizuje len tri dni počas roka. V štvrtok, piatok a v sobotu Veľkého týždňa, pričom sa môže modliť už v predvečer, v tieto dni sa nazýva Temnými hodinkami – Tenebræ. Modlitba matutína je tvorená žalmami, čítaniami zo Svätého písma a cirkevných otcov, pretkávaná krásnymi responzóriami hovoriacimi o umučení Pána, počas našej modlitby zhudobnenými presláveným majstrom Tommasom De Vittoria. Na konci sa k modlitbe matutína pridávajú žalmy ranných chvál...

In Nezaradené, by 31.03.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 26. marca 2023

Oznamy na Piatu pôstnu nedeľu Liturgický kalendár: Nedeľa: Palmová nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána   Farské oznamy: Odpustky v pôstnom období Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.         2.Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí...

In Farské oznamy, by 25.03.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 19. marca 2023

Oznamy na Štvrtú pôstnu nedeľu Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Jozefa, slávnosť Sobota: Zvestovanie Pána, slávnosť Nedeľa: Piata pôstna nedeľa   Farské oznamy: Odpustky v pôstnom období Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny. Veriaci, ktorý sa...

In Farské oznamy, by 18.03.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 12. marca 2023

Oznamy na Tretiu pôstnu nedeľu Liturgický kalendár: Nedeľa: Štvrtá pôstna nedeľa Farské oznamy: Odpustky v pôstnom období Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša...

In Farské oznamy, by 11.03.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 19. februára 2023

Oznamy na Siedmu nedeľu v cezročnom období   Liturgický kalendár: Streda: Popolcová streda Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa Farské oznamy: Personálne zmeny vo farnosti: V týchto dňoch prichádza ako výpomoc do našej farnosti vdp. Jozef Plutinský. S radosťou ho vítame a prajeme mu v našej farnosti a v jeho ďalších povinnostiach hojnosť Božích milostí.   Púť do Svätej zeme: V pondelok odchádza prvá skupina farníkov našej farnosti do Svätej zeme. Uisťujeme všetkých a každého osobitne o našich modlitbách za celú farnosť a našich veriacich. Zároveň prosíme o modlitby...

In Farské oznamy, by 18.02.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 12. februára 2023

Oznamy na Šiestu nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Siedma nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Deň otvorených dverí na Spojenej katolíckej škole na Farskej ulici: V pondelok 13. februára sa na Spojenej katolíckej škole na Farskej ulici v Nitre uskutoční Deň otvorených dverí. Viac informácií je na výveske. Podobne je na výveske aj oznam o zápise detí do prvého ročníka na Spojenej katolíckej škole na Farskej ulici v Nitre.   Možnosť štúdia...

In Farské oznamy, by 11.02.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 5. februára 2023

Oznamy na Piatu nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Pavla Mikiho a spoločníkov Streda: sv. Jozefíny Bakhity Piatok: sv. Školastiky Sobota: Panny Márie Lurdskej Nedeľa: Šiesta nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Stretnutie birmovancov: V piatok pozývame po večernej sv. omši na stretnutie birmovancov.   Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých: V sobotu slávime sviatok Panny Márie Lurdskej a zároveň je to Svetový deň chorých. Pri rannej sv. omši budeme udeľovať Sviatosť pomazania chorých. Tú môžu prijať tí,...

In Farské oznamy, by 04.02.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 29. januára 2023

Oznamy na Štvrtú nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Utorok: sv. Jána Bosca Štvrtok: Obetovanie Pána Piatok: sv. Blažeja Nedeľa: Piata nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Prvý piatok v mesiaci: V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou a po večernej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť.   Nočná adorácia za kňazov, budúcich kňazov a za pokoj v svete: Pozývame vás...

In Farské oznamy, by 30.01.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 22. januára 2023

Oznamy na Tretiu nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Utorok: sv. Františka Saleského Streda: Obrátenie sv. apoštola Pavla Štvrtok: sv. Timoteja a Títa Sobota: sv. Tomáša Akvinského Nedeľa: Štvrtá nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Stretnutie birmovancov: V piatok, 27. januára, po večernej sv. omši bude stretnutie birmovancov.   Mesačná zbierka pre potreby farnosti: Dnes bude po sv. omši pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Vopred úprimné Pán Boh odmeň za každú obetu. Púť do Svätej zeme...

In Farské oznamy, by 23.01.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 15. januára 2023

Oznamy na Druhú nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Antona, opáta Piatok: sv. Šebastiána, mučeníka Sobota: sv. Agnesy, panny a mučenice Nedeľa: Tretia nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Pobožnosť k sv. Charbelovi: V nedeľu, 22. januára, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Srdečne všetkých pozývame. Mesačná zbierka pre potreby farnosti: Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Vopred úprimné Pán Boh odmeň...

In Farské oznamy, by 14.01.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 8. januára 2023

Oznamy na Nedeľu Pánovho Krstu   Liturgický kalendár: Nedeľa: Druhá nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: – Poďakovanie: Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave a slávení vianočných sviatkov v našom chráme. Nech je narodený Pán požehnaním vašich dní. – Svätá omša v Kostole sv. Michala na Vŕšku: Mesačná latinská sv. omša v Kostole sv. Michala na Vŕšku bude vo štvrtok (12. januára) o 16:30.   Upratovanie kostola Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 3. Ďakujeme...

In Farské oznamy, by 07.01.2023 , 0 komentárov

Farské oznamy – 1. januára 2023

Oznamy na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho Utorok: Najsvätejšieho mena Ježiš Piatok: Zjavenie Pána Nedeľa: Krst Pána   Farské oznamy: Stretnutie členov ružencového bratstva: Stretnutie členov ružencového bratstva bude v nedeľu 8. januára o 15:00.   Požehnanie Trojkráľovej vody: Vo štvrtok o 19:30 pozývame na starobylý obrad požehnávania Trojkráľovej vody, kriedy a tymianu. Texty budú k dispozícii. Zároveň budeme požehnávať Trojkráľovú vodu, tymian a kriedu aj pri sv. omšiach v piatok....

In Farské oznamy, by 31.12.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 25. decembra 2022

Oznamy na Slávnosť Narodenia Pána Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Štefana Utorok: sv. Jána, apoštola Streda: sv. Neviniatok Piatok: sv. Rodiny Nedeľa: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky   Farské oznamy: Poďakovanie za pomoc pri výzdobe a upratovaní kostola: Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí ste pomohli pri výzdobe kostola pred vianočnými sviatkami. Nech Dieťa Ježiš je vaším požehnaním.   Vianočná ofera: Dnes bude tradičná vianočná ofera. Vopred úprimné Pán Boh zaplať!   Sväté omše na sviatok sv. Štefana: Sväté...

In Farské oznamy, by 24.12.2022 , 0 komentárov

Posledná adventná sv. omša

Posledná adventná sv. omša v našom chráme bude 24.12. o 7:00.

In Nezaradené, by 23.12.2022 , 0 komentárov

Spovedanie počas týždňa od 19.11.-23.12.

V našom kostole bude možnosť pristúpiť k sv. spovedi každý deň až do piatku 23.12. od 17:30 do sv. omše, resp., pokiaľ bude treba, tak aj cez sv. omšu.

In Nezaradené, by 19.12.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 18. decembra 2022

Oznamy na Štvrtú adventnú nedeľu Liturgický kalendár: Nedeľa: Slávnosť Narodenia Pána   Farské oznamy: Spovedanie pred Vianocami Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude ako tradične v našom meste na Štvrtú adventnú nedeľu, 18. decembra. V našom kostole sa bude spovedať od 15:00 do 17:30. Zároveň budeme spovedať aj v tomto týždni, aj počas večerných sv. omší. – Spovedanie chorých pred Vianocami Chorých, ktorí nemôžu prísť na sv. spoveď do kostola, radi prídeme vyspovedať k nim domov. Prosíme, aby...

In Farské oznamy, by 17.12.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 11. decembra 2022

Oznamy na Tretiu adventnú nedeľu Liturgický kalendár: Utorok: sv. Lucie Streda: sv. Jána z Kríža Nedeľa: Štvrtá adventná nedeľa   Farské oznamy: Adventný koncert v katedrále Túto nedeľu sa uskutoční v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade o 17:00 hodine adventný koncert. Účinkovať budú Zuzana Šebestová – spev a na organe zahrá významný slovenský organista Stanislav Šurin. Milú atmosféru dotvorí aj adventné mestečko, ktoré je aj tento rok v areáli Nitrianskeho hradu. Vstupné je dobrovoľné....

In Farské oznamy, by 10.12.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 4. decembra 2022

Oznamy na Druhú adventnú nedeľu Liturgický kalendár: Streda: sv. Ambróza Štvrtok: Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie Sobota: Panny Márie Loretánskej Nedeľa: Tretia adventná nedeľa     Farské oznamy: Úvodné stretnutie ružencového bratstva V nedeľu, 4. decembra, o 15:00 sa v kostole uskutoční úvodné stretnutie ružencového bratstva. Prosíme, tých, ktorí sa zapísali, aby priniesli vyplnenú prihlášku na stretnutie.   Spovedanie chorých pred Vianocami Chorých, ktorí nemôžu prísť na sv. spoveď do kostola, radi prídeme vyspovedať k nim domov. Prosíme, aby...

In Farské oznamy, by 03.12.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 27. novembra 2022

Oznamy na Prvú adventnú nedeľu Liturgický kalendár: Streda: sv. Ondreja Sobota: sv. Františka Xaverského Nedeľa: Druhá adventná nedeľa     Farské oznamy: Poďakovanie Z celého srdca ďakujeme mnohým z vás, ktorí ste prišli pomôcť pri upratovaní kostola po maľovaní, či pripravili pohostenie pre všetkých. Nech Pán Boh odmení všetky vaše obety.   Spovedanie pred Prvým piatkom V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci december. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou...

In Farské oznamy, by 26.11.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 20. novembra 2022

Oznamy na nedeľu Krista Kráľa Liturgický kalendár: Pondelok: Obetovanie Panny Márie Utorok: sv. Cecílie Streda: sv. Klimenta I. Štvrtok: sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov Piatok: sv. Kataríny Alexandrijskej Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Prvá adventná nedeľa     Farské oznamy: Zbierka na opravu refektára a kostola: Dnes sa po sv. omši uskutoční mesačná zbierka na opravu refektára a kostola. Vopred Pán Boh zaplať za všetky obety.   Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu: Na slávnosť...

In Farské oznamy, by 19.11.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 13. novembra 2022

Oznamy na Tridsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Utorok: sv. Alberta Veľkého Streda: sv. Gertrúdy Štvrtok: sv. Alžbety Uhorskej Piatok: sv. Výročie posviacok bazilík sv. Petra a Pavla Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Slávnosť Krista Kráľa   Farské oznamy: Ružencové bratstvo: Prosíme tých, ktorí sa prihlásili do ružencového bratstva, aby si po svätej omši vyzdvihli v sakristii prihlášku na vyplnenie. Tú treba priniesť vyplnenú na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 4. decembra (Druhá...

In Farské oznamy, by 12.11.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 6. novembra 2022

Oznamy na Tridsiatu druhú nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Streda: Výročie posviacky Lateránskej baziliky Štvrtok: sv. Leva Veľkého Piatok: sv. Martina z Tours Sobota: sv. Jozafáta Nedeľa: Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Ružencové bratstvo: Prosíme tých, ktorí sa prihlásili do ružencového bratstva, aby si po svätej omši vyzdvihli v sakristii prihlášku na vyplnenie. Tú treba priniesť vyplnenú na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 4. decembra (Druhá adventná nedeľa) o 15:00.   Výstava relikvií:...

In Farské oznamy, by 08.11.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 30. októbra 2022

Oznamy na Tridsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Utorok: Všetkých svätých – prikázaný sviatok Streda: Spomienka na všetkých zosnulých veriacich Štvrtok: sv. Martina de Porres Piatok: sv. Karola Boromejského Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Ružencové bratstvo: Prosíme tých, ktorí sa prihlásili do ružencového bratstva, aby si po svätej omši vyzdvihli v sakristii prihlášku na vyplnenie. Tú treba priniesť vyplnenú na spoločné stretnutie, o ktorom vás budeme informovať...

In Farské oznamy, by 29.10.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 23. októbra 2022

Oznamy na Tridsiatu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Antona Márie Clareta Utorok: sv. Maura Piatok: sv. Šimona a Júdu Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Zbierka na opravu refektára a kostola: Úprimné Pán Boh zaplať za milodary na opravu refektára a kostola. Zbierka minulý týždeň bola 1269 EUR. Vopred Pán Boh zaplať za všetky obety.   Ružencové bratstvo: Prosíme tých, ktorí sa prihlásili do ružencového bratstva,...

In Farské oznamy, by 22.10.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 16. októbra 2022

Oznamy na Dvadsiatu deviatu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Ignáca Antiochijského Utorok: sv. Lukáša Streda: sv. Pavla od Kríža Sobota: sv. Jána Pavla II. Nedeľa: Tridsiata nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Zbierka na opravu refektára a kostola: Dnes po sv. omši sa uskutoční mesačná zbierka na opravu refektára a kostola. Vopred Pán Boh zaplať za všetky obety.   Pobožnosť na sv. Charbela: V sobotu, 22. októbra, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť...

In Farské oznamy, by 15.10.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 09. októbra

Oznamy na Dvadsiatu ôsmu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Sobota: sv. Terézia z Avily Nedeľa: Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Maľovanie kostola – náhradné miesto sv. omší: Ďakujeme za trpezlivosť pri maľovaní kostola. Sv. omše   Nočná adorácia – poďakovanie a privítanie dp. diakona: Ďakujeme, že aj tento prvý piatok ste sa mnohí zúčastnili nočnej adorácie. Vďaka, že popri vlastných úmysloch nezabúdate na našich bohoslovcov pripravujúcich sa na kňazstvo v susednom kňazskom seminári. Zároveň...

In Farské oznamy, by 08.10.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 02. októbra 2022

Oznamy na Dvadsiatu siedmu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Utorok: sv. Františka z Assisi Streda: sv. Faustíny Kowalskej Štvrtok: sv. Bruna Piatok: Ružencovej Panny Márie Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Prvý piatok v mesiaci: V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou a po večernej sv. omši bude prvopiatková...

In Farské oznamy, by 01.10.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 25. septembra 2022

Oznamy na Dvadsiatu šiestu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Kozmu a Damiána Utorok: sv. Vincenta de Paul Streda: sv. Václava Štvrtok: sv. Michala, Gabriela a Rafaela Piatok: sv. Hieronyma Sobota: sv. Terézie z Lisieux Nedeľa: Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Maľovanie kostola a náhradné miesto sv. omší: V kostole sa pracuje na novej výmaľbe. Práce by mali trvať do decembra. Čas svätých omší sa nemení. Vzhľadom na práce sa budú sláviť sv....

In Farské oznamy, by 24.09.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 18. septembra 2022

Oznamy na Dvadsiatu piatu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Januára Utorok: sv. Andreja Kima Taegona, Pala Hasanga a spoločníkov Streda: sv. Matúša, apoštola a evanjelistu Štvrtok: sv. Emeráma, patróna katedrály v Nitre Piatok: sv. Pátra Pia z Pietrelciny Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Maľovanie kostola a náhradné miesto sv. omší: Od tohto týždňa sa začína s výmaľbou kostola. Práce by mali trvať do decembra. Čas svätých...

In Farské oznamy, by 17.09.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 4. septembra 2022

Oznamy na Dvadsiatu tretiu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Streda: sv. Košických mučeníkov Štvrtok: Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Sviatosť birmovania v našej farnosti v roku 2023: V našej farnosti sa v roku 2023 bude sláviť sviatosť birmovania. Viac informácií o možnosti prihlásenia na výveske. Pripomíname posledné týždne na možnosť prihlásenia.   Púť do Žarošíc – organizačné pokyny: V sobotu, 10. septembra, naša farnosť koná púť do moravskej...

In Farské oznamy, by 04.09.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 28. augusta 2022

Oznamy na Dvadsiatu druhú nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa Sobota: sv. Gregora Veľkého Nedeľa: Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Sviatosť birmovania v našej farnosti v roku 2023: V našej farnosti sa v roku 2023 bude sláviť sviatosť birmovania. Viac informácií o možnosti prihlásenia na výveske.   Prvý piatok a prvá sobota v mesiaci: V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci september. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu...

In Farské oznamy, by 27.08.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 21. augusta 2022

Oznamy na Dvadsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej Streda: sv. Bartolomeja Štvrtok: sv. Ľudovíta Sobota: sv. Moniky Nedeľa: Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Sviatosť birmovania v našej farnosti v roku 2023: V našej farnosti sa v roku 2023 bude sláviť sviatosť birmovania. Viac informácií o možnosti prihlásenia na výveske.   Pobožnosť k sv. Charbelovi: V pondelok, 22. augusta, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Srdečne všetkých pozývame.   Úmysly...

In Farské oznamy, by 22.08.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 14. augusta 2022

Oznamy na Dvadsiatu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie Utorok: sv. Štefana Uhorského Štvrtok: sv. Heleny Sobota: sv. Bernarda z Clairvaux Nedeľa: Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Sviatosť birmovania v našej farnosti v roku 2023: V našej farnosti sa v roku 2023 bude sláviť sviatosť birmovania. Viac informácií o možnosti prihlásenia na výveske.   Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie: V pondelok, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie budú sv. omše v našom kostole takto: 6:30, 12:00, 17:00...

In Farské oznamy, by 13.08.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 7. augusta 2022

Oznamy na Devätnástu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Dominika Utorok: sv. Terézie Benedikty od Kríža, patrónky Európy Streda: sv. Vavrinca Štvrtok: sv. Kláry Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii Nedeľa: Dvadsiata nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Sviatosť birmovania v našej farnosti v roku 2023: V našej farnosti sa v roku 2023 bude sláviť sviatosť birmovania. Viac informácií o možnosti prihlásenia na výveske.   Púť do moravských Žarošíc: V sobotu, 10. septembra tohto roku, organizuje naša farnosť farskú celodennú...

In Farské oznamy, by 06.08.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 31. júla 2022

Oznamy na Osemnástu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Alfonza Márie de Liguori Štvrtok: sv. Jána Márie Vianneya Piatok: O Najsvätejšom Srdci Ježišovom Sobota: Premenenie Pána Nedeľa: Devätnásta nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Sviatosť birmovania v našej farnosti v roku 2023: V našej farnosti sa v roku 2023 bude sláviť sviatosť birmovania. Viac informácií o možnosti prihlásenia na výveske.   Porciunkulové odpustky: V utorok, 2. augusta, je možnosť získať aj v našom chráme plnomocné odpustky Porciunkuly. Treba splniť podmienky: nábožná návšteva...

In Farské oznamy, by 30.07.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 24. júla 2022

Oznamy na Sedemnástu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Jakuba Utorok: sv. Joachima a Anny Streda: sv. Gorazda Piatok: sv. Marty, Márie a Lazára Sobota: bl. Zdenky Cecílie Schelingovej Nedeľa: Osemnásta nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Stretnutie mládeže Trenčín: V Trenčíne sa počas tohto týždňa uskutoční celoslovenské stretnutie mládeže od štvrtka 28.7. do nedele 31. 7. 2022. Pozývame na bohatý program k účasti na stretnutí. Viac info na: narodnestretnutiemladeze.sk – Sviatosť birmovania v našej farnosti v roku 2023: V našej farnosti sa...

In Farské oznamy, by 23.07.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 10. júla 2022

Oznamy na Pätnástu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy Nedeľa: Sv. Andreja – Svorada, pustovníka, patróna mesta   Farské oznamy: Mestská púť k sv. Sv. Andrejovi-Svoradovi: Dňa 15. júla o 19:00 bude náš diecézny biskup, Mons. Viliam Judák, sláviť sv. omšu v ruinách Zoborského kláštora ku cti sv. Andreja – Svorada, patróna mesta Nitry. Pozývame zapojiť sa do procesie ku kláštoru o 17:30 v mestskom parku na Sihoti. Z tohto dôvodu v našom chráme večerná sv. omša...

In Farské oznamy, by 09.07.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy 03. júla 2022

Oznamy na Štrnástu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Alžbety Portugalskej Utorok: sv. Cyrila a Metoda Streda: sv. Márie Goretti Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Pätnásta nedeľa Cez rok Farské oznamy: Personálne zmeny vo farnosti: Od 1. júla prišiel do našej farnosti vdp. Ivan Ďuriš, doterajší výpomocný duchovný v Bánovciach. Vítame ho v našej farnosti a prajeme veľa požehnania v jeho duchovnej službe v našej farnosti.   Národná púť k sv. Cyrilovi a Metodovi: V utorok slávime sviatok sv. Cyrila...

In Farské oznamy, by 02.07.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 26. júna 2022

Oznamy na Trinástu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Cyrila Alexandrijského Utorok: sv. Ireneja Streda: sv. Petra a Pavla, apoštolov (patrónov chrámu) Sobota: Návšteva preblahoslavenej Panny Márie Nedeľa: Štrnásta nedeľa Cez rok (Farské hody – Sv. Petra a Pavla) Farské oznamy: Personálne zmeny vo farnosti: Od 1. júla dochádza k personálnym zmenám v našej farnosti. Dp. Eduard Janíček, výpomocný duchovný, je ustanovený za správcu farnosti Šišov a na jeho miesto príde dp. Ivan Ďuriš, doterajší výpomocný duchovný v Bánovciach a...

In Farské oznamy, by 25.06.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 19. júna 2022

Oznamy na Dvanástu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Utorok: sv. Alojza Gonzágu Štvrtok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa Piatok: Najsvätejšie Srdce Ježišovo Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny preblahoslavenej Panny Márie Nedeľa: Trinásta nedeľa cez rok Farské oznamy: Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nitre V nedeľu (19. júna) sa na Svätoplukovom námestí pri DAB uskutoční celomestská slávnosť pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Slávnostnú svätú omšu so začiatkom o 10.00 hod. bude celebrovať nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Preto sv....

In Farské oznamy, by 18.06.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 12. júna 2022

Oznamy na Slávnosť Najsvätejšej Trojice Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Antona Paduánskeho Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Dvanásta nedeľa cez rok Farské oznamy: Požehnanie ľalií na sviatok sv. Antona Paduánskeho V našom chráme počas pôsobenia rehole františkánov, ktorá tu bola až do čias komunizmu, tešila sa veľkej obľube slávnosť na deň sv. Antona. V tento deň sa konala pobožnosť k sv. Antonovi a požehnávali sa ľalie, ktoré sú symbolom tohto svätca. Na túto...

In Farské oznamy, by 11.06.2022 , 0 komentárov

Ľaliová slávnosť ku cti sv. Antona Paduánskeho

13. júna 2022 o 18:30 Farský kostol sv. Petra a Pavla  Ľaliová slávnosť ku cti sv. Antona Paduánskeho – Počas slávenia sa budú požehnávať ľalie a uctievať relikvie sv. Antona. – História tejto slávnosti je veľmi zaujímavá: Nitriansky kostol sv. Petra a Pavla na Hornom meste patriaci bratom Františkánom bol preslávený ľaliovou slávnosťou, ktorá sa konala vždy v dňoch okolo sviatku sv. Antona Paduánskeho, 13. júna. Dosvedčuje nám to aj niekoľko záznamov z františkánskej kláštornej...

In Nezaradené, by 09.06.2022 , 0 komentárov

Ponuka brigády v Nemecku pre študentov

Prostredníctvom jednej našej farníčky dávame do pozornosti ponuku letnej brigády v gastro sektore v Nemecku pre serióznych študentov. Miesto brigády sa nachádza neďaleko nemeckého mestečka Rosenheim pri jazere Chiemsee. Je to v rekreačnej oblasti  tiež neďaleko rakúskeho Salzburgu. Dúfam, že sa podarí nájsť nejakých serióznych študentov, zarobia si aj budú v peknom prostredí. Ak by mal niekto záujem, nech sa prihlási na telefón 0944905308.

In Nezaradené, by 09.06.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 5. júna 2022

Oznamy na Turíce Liturgický kalendár: Pondelok: Turíčny pondelok Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza Sobota: sv. Barnabáša, apoštola Nedeľa: Slávnosť Najsvätejšej Trojice Farské oznamy: Svätodušné sviatky v katedrále: Na Turíce bude o 9:00 v katedrále slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať náš diecézny biskup, Mons. Viliam Judák. Pri nej udelí sviatosť birmovania aj štyrom dospelým z našej farnosti. Po sv. omši bude vystavená Najsvätejšia Sviatosť oltárna k verejnej poklone počas celého dňa. O 16:30 bude pred NSO...

In Farské oznamy, by 09.06.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 29. mája 2022

Oznamy na Siedmu veľkonočnú nedeľu Liturgický kalendár: Streda: sv. Justín Štvrtok: Votívna sv. omša Za povolania na kňazský stav Piatok: sv. Karola Lwangu a spoločníkov Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii Nedeľa: Nedeľa Zoslania Ducha Svätého Farské oznamy: Zbierka na katolícke masmédiá Dnes bude predpísaná zbierka na katolícke masmédiá. Vďaka za Vašu pomoc.   Záver mariánskeho mesiaca máj V utorok (31.5.) po večernej sv. omši slávnostne zakončíme mesiac máj sv. omšou a pobožnosťou k Panne Márii. Pri nej...

In Farské oznamy, by 28.05.2022 , 0 komentárov

Modlibový deň k Panne Márii, Matke všetkých národov 2022

Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na online Modlitbový deň, ktorý sa uskutoční 28. mája 2022. Téma tohtoročného modlitbového dňa je: Mária, Matka všetkých národov, nám ukazuje božské zbrane na dosiahnutie svetového mieru Ako môžete vidieť na letáku v prílohe, hlavným celebrantom a kazateľom bude biskup diecézy Haarlem-Amsterdam Mons. Jan Hendriks. Účastný bude aj emeritný biskup Mons. Jozef M. Punt. Povzbuďte svojich priateľov doma i v zahraničí, aby sa aj oni pridali k modlitbe za pokoj vo...

In Nezaradené, by 25.05.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy 22. mája 2022

Oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu Liturgický kalendár: Piatok: sv. Augustína z Canterbury Sobota: votívna sv. omša o Panne Márii Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa Farské oznamy: Májové pobožnosti Počas mesiaca máj sa na začiatku každej večernej svätej omše modlíme litánie k Panne Márii. Nezabúdajme pri zvolaniach k našej nebeskej Matke ďakovať jej za nesmiernu ochranu, ktorú aj v týchto ťažkých časoch nám preukazuje a zároveň ju prosiť, aby vystierala nad nami svoje žehnajúce materinské ruky.   Pobožnosť k sv. Charbelovi: V nedeľu, 22....

In Farské oznamy, by 21.05.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 15. mája 2022

Oznamy na Piatu veľkonočnú nedeľu Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Jána Nepomuckého Nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa Farské oznamy: Májové pobožnosti Počas mesiaca máj sa na začiatku každej večernej svätej omše modlíme litánie k Panne Márii. Nezabúdajme pri zvolaniach k našej nebeskej Matke ďakovať jej za nesmiernu ochranu, ktorú aj v týchto ťažkých časoch nám preukazuje a zároveň ju prosiť, aby vystierala nad nami svoje žehnajúce materinské ruky.   Koncert v katedrále: Bohoslovci nášho kňazského seminára všetkých pozývajú na ďakovný koncert,...

In Farské oznamy, by 14.05.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 8. mája 2022

Oznamy na Štvrtú veľkonočnú nedeľu Liturgický kalendár: Piatok: Panny Márie Fatimskej Sobota: sv. Mateja, apoštola Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa Farské oznamy: Májové pobožnosti Počas mesiaca máj sa budeme na začiatku večernej svätej omše modliť litánie k Panne Márii. Nezabúdajme pri zvolaniach k našej nebeskej Matke ďakovať jej za nesmiernu ochranu, ktorú aj v týchto ťažkých časoch nám preukazuje a zároveň ju prosiť, aby vystierala nad nami svoje žehnajúce materinské ruky.   Čistenie Hradného kopca: V rámci prípravy na Národné stretnutie...

In Farské oznamy, by 07.05.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 1. mája 2022

Oznamy na Tretiu veľkonočnú nedeľu Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Atanáza Utorok: sv. Filipa a Jakuba Nedeľa: Štvrtá veľkonočná nedeľa Farské oznamy: Májové pobožnosti Počas mesiaca máj sa budeme na začiatku večernej svätej omše modliť litánie k Panne Márii. Nezabúdajme pri zvolaniach k našej nebeskej Matke ďakovať jej za nesmiernu ochranu, ktorú aj v týchto ťažkých časoch nám preukazuje a zároveň ju prosiť, aby vystierala nad nami svoje žehnajúce materinské ruky a aj na jej príhovor opäť zavládol mier.   Dišputy pod...

In Farské oznamy, by 30.04.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy- 24. apríla 2022

Oznamy na Druhú veľkonočnú nedeľu Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Marka Štvrtok: sv. Ľudovít Mária Grignion de Montfort Piatok: sv. Katarína Sienská Sobota: sv. Pius V. Farské oznamy: Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva Dnes (nedeľa) o 15:00 bude v našom kostole slávnostná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Tento deň je zvláštnym spôsobom zasvätený Božiemu milosrdenstvu a prosbám o Božie zmilovanie, ktoré tak veľmi potrebujeme nielen v týchto časoch. Pri uctení si obrazu Božieho milosrdenstva za obvyklých podmienok (sv. spoveď, prijímanie, modlitba na úmysel pápeža, Otče náš a Verím...

In Farské oznamy, by 23.04.2022 , 0 komentárov

Sv. omše na Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok sú sv. Omše o 7:00 a 8:30 a 11:30 maďarská sv. omša

In Nezaradené, by 18.04.2022 , 0 komentárov

Prehľad slávení u Františkánov a u sv. Michala Na vŕšku

Obrady Svätého trojdnia v chráme sv. Petra a Pavla – Františkáni Zelený štvrtok Na Zelený štvrtok ráno o 6:30 sv. omša nebude. V katedrále bude sv. omša Missa chrismatis o 9:30. 18:30 – sv. omša Pánovej večere  Možnosť byť s Kristom v Getsemani do 21:00 hod. – Veľký piatok 16:00 – obrady Veľkého piatku Poklona v Božom hrobe do 20:00 hod. V deň Veľkého piatku platí prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Ak je to možné, pôst sa môže predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie....

In Nezaradené, by 11.04.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy 10. apríla 2022

Oznamy na Palmovú nedeľu Liturgický kalendár: Štvrtok: Zelený štvrtok Piatok: Veľký piatok Sobota: Biela sobota Nedeľa: Veľkonočná nedeľa Farské oznamy: Palmová nedeľa – veľkonočná sv. spoveď Dnes bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou. Spovedať sa bude v čase od 15.00 do 18.00 hod. v kostole, aj na chodbe pri sakristii.   Palmová nedeľa – pozvánka na koncert Dnes po večernej sv. omši (cca. o 19:30) v našom chráme zaznie koncert krásnej hudby: Haydn – Sedem Kristových slov na kríži...

In Farské oznamy, by 11.04.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 03. apríla 2022

Oznamy na Piatu pôstnu nedeľu Liturgický kalendár: Nedeľa: Palmová nedeľa Farské oznamy: Modlitby za pokoj na Ukrajine a zbierka pre Ukrajinu: Na koniec každej sv. omše sa spoločne modlíme za pokoj na Ukrajine a vo svete. Pamätajme na tento úmysel aj pri svojich osobných modlitbách. Dnes po sv. omši bude zbierka na pomoc utečencom, ktorí sem prichádzajú z Ukrajiny vyhlásená Konferenciou biskupov Slovenska   Krížové cesty Krížové cesty v našom chráme sú piatok pôstneho obdobia a to o 17:45 hod. V nedeľu na...

In Farské oznamy, by 02.04.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 27. marca 2022

Oznamy na Štvrtú pôstnu nedeľu Liturgický kalendár: Nedeľa: Piata pôstna nedeľa Farské oznamy: Modlitby za pokoj na Ukrajine a zbierka pre Ukrajinu: Na koniec každej sv. omše sa spoločne modlíme za pokoj na Ukrajine a vo svete. Pamätajme na tento úmysel aj pri svojich osobných modlitbách. Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc utečencom, ktorí sem prichádzajú z Ukrajiny.   Odpustky v pôstnom období Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky....

In Farské oznamy, by 27.03.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 20. marca 2022

Oznamy na Tretiu pôstnu nedeľu Liturgický kalendár: Piatok: Zvestovanie Pána, slávnosť Nedeľa: Štvrtá pôstna nedeľa Farské oznamy: Modlitby za pokoj na Ukrajine: Na koniec každej sv. omše sa spoločne modlíme za pokoj na Ukrajine a vo svete. Pamätajme na tento úmysel aj pri svojich osobných modlitbách.   Pobožnosť k sv. Charbelovi: V utorok, 22. marca, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Srdečne všetkých pozývame.   Odpustky v pôstnom období Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými...

In Farské oznamy, by 19.03.2022 , 0 komentárov

Sv. Jozef, oroduj za nás!

Sv. Jozef, verný pestún Pána a milujúci manžel presvätej Panny, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.     Bartolomé Esteban Murillo, 1640 olej na plátne (Írska národná galéria, Dublin)

In Nezaradené, by 18.03.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy 13. marca 2022

Oznamy na Druhú pôstnu nedeľu Liturgický kalendár:   Sobota: sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa Farské oznamy: Modlitby za pokoj na Ukrajine: Na koniec každej sv. omše sa spoločne modlíme za pokoj na Ukrajine a vo svete. Pamätajme na tento úmysel aj pri svojich osobných modlitbách.   Odpustky v pôstnom období Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu...

In Farské oznamy, by 12.03.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 6. marca 2022

Oznamy na Prvú pôstnu nedeľu Liturgický kalendár:   Nedeľa: Druhá pôstna nedeľa Farské oznamy: Modlitby za pokoj na Ukrajine: Na koniec každej sv. omše sa spoločne modlíme za pokoj na Ukrajine a vo svete. Pamätajme na tento úmysel aj pri svojich osobných modlitbách.   Odvolanie dišpenzu od povinnej účasti na sv. omši Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu ako aj vzhľadom na postupné uvoľňovanie obmedzení, ktoré sú s tým spojené, vydal 24. februára 2022 nitriansky diecézny biskup rozhodnutie,...

In Farské oznamy, by 05.03.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 27. februára 2022

Oznamy na Ôsmu nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Streda: Popolcová streda Sobota: Spomienka Panny Márie Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa   Farské oznamy: Modlitby za pokoj na Ukrajine: Na koniec každej sv. omše sa spoločne modlíme za pokoj na Ukrajine a vo svete. Pamätajme na tento úmysel aj pri svojich osobných modlitbách. – Odprosujúca poklona Najsvätejšej Sviatosti oltárnej V utorok (01.03.) od 16:00 do svätej omše bude v našom chráme zmierna poklona Najsvätejšej Sviatosti oltárnej, ktorou chceme naše srdcia pripraviť...

In Farské oznamy, by 26.02.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 20. februára 2022

Oznamy na Siedmu nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Petra Damiána Utorok: Katedra sv. Petra Streda: sv. Polykarpa Sobota: Spomienka Panny Márie Nedeľa: Ôsma nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Modlitby za pokoj na Ukrajine: Na koniec každej sv. omše sa spoločne modlíme za pokoj na Ukrajine a vo svete. Pamätajme na tento úmysel aj pri svojich osobných modlitbách. – Mesačná zbierka na opravu kostola a refektára: Dnes po sv. omši bude pravidelná mesačná zbierka na opravu...

In Farské oznamy, by 19.02.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 13. februára 2022

Oznamy na Šiestu nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Valentína Sobota: Spomienka Panny Márie Nedeľa: Siedma nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Pobožnosť k sv. Valentínovi Pozývam všetkých, ktorí chcú prosiť požehnanie do svojho vzťahu manželského, či snúbeneckého, alebo zatiaľ hľadajú odpovede, či manželstvo má byť zavŕšením ich vzťahu, na pobožnosť k sv. Valentínovi, ktorého relikvie budeme na jeho sviatok mať možnosť si uctiť. Pozývame aj tých, ktorí chcú prosiť o spoznanie životného partnera. Pobožnosť sa uskutoční na...

In Farské oznamy, by 12.02.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 6. februára 2022

Oznamy na Piatu nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Štvrtok: sv. Školastiky Piatok: Panny Márie Lurdskej Sobota: Spomienka Panny Márie Nedeľa: Šiesta nedeľa v cezročnom období   Udeľovanie sviatosti pomazania chorých na sviatok Panny Márie Lurdskej: V piatok, na sviatok Panny Márie Lurdskej, ktorý je zároveň aj Svetovým dňom chorých, budeme pri sv. omšiach udeľovať Sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môže prijať ten, kto trpí vážnou, aj chronickou chorobou ohrozujúcou život, alebo pre starobu je oslabený na svojom zdraví....

In Farské oznamy, by 06.02.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 30. januára 2022

Oznamy na Štvrtú nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Jána Bosca Streda: Obetovanie Pána Štvrtok: sv. Blažeja Sobota: sv. Agaty Nedeľa: Piata nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Sviatok Obetovania Pána:   Na sviatok Obetovania Pána (streda) budeme mať v našom chráme dve sv. omše: 6:30 a 18:30. Pri sv. omšiach budeme požehnávať hromničné sviece. Sviece budú k dispozícii. Ďakujeme bohuznámym darcom za výrobu a poskytnutie sviec pre náš chrám. Nech Boh odmení Vašu námahu a obety.   Sviatok sv. Blažeja:...

In Farské oznamy, by 29.01.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 23. januára 2022

Liturgický kalendár: Pondelok: sv. František Saleského Utorok: Obrátenie sv. Pavla Streda: sv. Timoteja a Títa Piatok: sv. Tomáša Akvinského Sobota: Votívna omša o Panne Márii Nedeľa: Štvrtá nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Pripomíname, že náš farský kostol je otvorený pre všetkých veriacich pri dodržaní hygienických opatrení (respirátor, dezinfekcia). Pre prípadné otázky nás, prosíme, kontaktujte na farskom úrade.   Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Od 18. do 25. januára prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento...

In Farské oznamy, by 22.01.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 16. januára 2022

Oznamy na Druhú nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Anton, opát Štvrtok: sv. Šebastián Piatok: sv. Agnesa Sobota: Votívna omša o Panne Márii Nedeľa: Tretia nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Od 18. do 25. januára prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel vo svojich modlitbách.   Pobožnosť k sv. Charbelovi: V sobotu, 22. januára pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Srdečne všetkých pozývame.   Mesačná zbierka...

In Farské oznamy, by 15.01.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 02. januára 2022

Oznamy na Druhú nedeľu po Narodení Pána Liturgický kalendár: Pondelok: Najsvätejšieho mena Ježiš Štvrtok: Zjavenie Pána Nedeľa: Krst Pána Farské oznamy: Možnosť sv. spovede a sv. prijímania: Pre tých, ktorí chcú využiť možnosť sv. spovede a prijať sv. prijímanie mimo sv. omše, je možnosť každý deň (PO-NE) v našom farskom kostole 17:45-18:15.   Slávnosť Zjavenia Pána: Vo štvrtok slávime slávnosť Zjavenia Pána. Sväté omše budú ako v nedeľu. Pri sv. omšiach sa svätí trojkráľová voda, ktorú si...

In Farské oznamy, by 01.01.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 26.12.2021

Oznamy na Nedeľu Svätej rodiny Liturgický kalendár: Pondelok: Sv. Jána, apoštola a evanjelistu Utorok: Sv. Neviniatok, mučeníkov Sobota: Panny Márie Bohorodičky Nedeľa: Druhá nedeľa po Narodení Pána Farské oznamy: Ďakovná pobožnosť na konci roka: V piatok, na Silvestra, budeme mať dve sv. omše ráno o 6.30 hod a večernú sv. omšu budeme mať už o16.00 hod., ktorá bude spojená s ďakovnou pobožnosťou na konci roka. Kto sa pri tejto verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu...

In Farské oznamy, by 26.12.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy 19. decembra 2021

Oznamy na Štvrtú adventnú nedeľu Liturgický kalendár: Sobota: Slávnosť Narodenia Pána Nedeľa: Svätej Rodiny Farské oznamy: Možnosť sv. spovede: Dnes (nedeľa) od 15:00 hod. bude možné pristúpiť k sv. spovedi. Spovedať sa bude (6 kňazov) v kostole aj na chodbe k sakristii.  Spovedať a rozdávať sv. prijímanie budeme aj od pondelka do štvrtka (23.12.) vždy od 17:00.   Betlehemské svetlo: Betlehemské svetlo si budete môcť odniesť počas celého Štedrého dňa do svojich domovov. Bude k dispozícii umiestnené pri hlavných dverách kostola....

In Farské oznamy, by 18.12.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy 12. decembra 2021

Oznamy na Tretiu adventnú nedeľu Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Lucie Utorok: sv. Jána od Kríža Nedeľa: Štvrtá adventná nedeľa Farské oznamy: Výzva na modlitbu: Tou najväčšou záchranou nás, úbohých hriešnikov, je Pán Boh. Popri ľudskej snahe o prekonanie tejto ťažkej choroby, nezabúdajme na úprimnú modlitbu o Božie milosrdenstvo pre ľudstvo, ktoré tak veľmi potrebuje pochopiť, že potrebuje Boha. Modlitba nepozná hranice, obmedzenia, potrebujeme len ochotné srdce.   Rorátne sv. omše: V tomto týždni budeme ranné sv. omše v stredu a vo...

In Farské oznamy, by 11.12.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – 05. decembra 2021

Oznamy na Druhú adventnú nedeľu Liturgický kalendár: Utorok: sv. Ambróza Streda: Nepoškvrnené počatie Panny Márie Nedeľa: Tretia adventná nedeľa Farské oznamy: Výzva na modlitbu: Tou najväčšou záchranou nás, úbohých hriešnikov, je pomoc Pána Boha. Popri ľudskej snahe o prekonanie tejto ťažkej situácie, nezabúdajme na úprimnú modlitbu o Božie milosrdenstvo pre ľudstvo, ktoré tak veľmi potrebuje pochopiť, že potrebuje Boha. Modlitba nepozná hranice, obmedzenia, potrebujeme len ochotné srdce.   Udelenie dišpenzu od povinnej účasti n bohoslužbách: Nitriansky biskup, Mons....

In Farské oznamy, by 07.12.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – 28. novembra 2021

Oznamy na Prvú adventnú nedeľu Liturgický kalendár: Utorok: sv. Ondreja Piatok: sv. Františka Xaverského Nedeľa: Druhá adventná nedeľa Farské oznamy: Výzva na modlitbu: Tou najväčšou záchranou nás, úbohých hriešnikov, je pomoc Pána Boha. Popri ľudskej snahe o prekonanie tejto ťažkej situácie, nezabúdajme na úprimnú modlitbu o Božie milosrdenstvo pre ľudstvo, ktoré tak veľmi potrebuje pochopiť, že potrebuje Boha. Modlitba nepozná hranice, obmedzenia, potrebujeme len ochotné srdce.   Udelenie dišpenzu od povinnej účasti na bohoslužbách: Nitriansky biskup, Mons. Viliam Judák, udelil...

In Farské oznamy, by 28.11.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – 21. novembra 2021

Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Cecílie Streda: sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov Štvrtok: sv. Kataríny Alexandriskej Nedeľa: Prvá adventná nedeľa Farské oznamy:   Modlitby a pobožnosť k svätému Šarbelovi: V pondelok po sv. omši bude pobožnosť k sv. Charbelovi.   Požehnanie adventných vencov a sviec: Budúca nedeľa je prvá adventná. Pri sv. omši požehnávať adventné vence a sviece. Môžete si ich položiť pred oltár.   Úmysly sv. omší na január – apríl 2022: V sakristii je možné si zapísať úmysel sv. omše na...

In Farské oznamy, by 23.11.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – 14. novembra 2021

Oznamy na XXXIII. nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Alberta Veľkého Utorok: sv. Gertrúdy Streda: sv. Alžbety Uhorskej Sobota: Výročie posviacky Katedrály sv. Emeráma Nedeľa: Krista Kráľa Farské oznamy: Do večnosti odišiel vdp. Ladislav Vrábel Do večnosti nás predišiel vdp. Ladislav Vrábel, ktorý dlhé roky pôsobil v našej farnosti ako farár. Za jeho pôsobenia prešiel kostol úplnou rekonštrukciou, vďaka ktorej dostal krásny vzhľad, ktorý do dnešných dní môžeme obdivovať. Pohreb so sv. omšou bude vo farnosti...

In Nezaradené, by 13.11.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – 31.10.2021

Oznamy na XXXI. nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: Všetkých svätých Utorok: Všetkých verných zosnulých Streda: Sv. Martin de Porres Štvrtok: sv. Karol Boromejský Piatok: sv. Imricha Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období Farské oznamy:   Sväté omše počas sviatkov: novembra – Všetkých svätých (ako v nedeľu) Sv. omše v slovenčine: 7:00, 8:30, 10:00, 18:30 Sv. omša v maďarčine: 11:30 Sv. omša v latinčine: 16:30 novembra – Pamiatka na všetkých verných zosnulých Sv. omše...

In Farské oznamy, by 02.11.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – 24. októbra 2021

Oznamy na XXX. nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Maura Štvrtok: sv. Šimona a Júdu Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Modlitba ruženca v októbri Pozývame na spoločnú modlitbu ruženca, ktorý sa v našom chráme modlíme každý večer pred sv. omšou. Začiatok je o 17:45. Koncert komornej hudby v našom chráme Dnes (24.10.) Vás počas ružencového mesiaca pozývame v našom chráme na koncert komornej hudby pod názvom: Ružencové sonáty od rakúskeho barokového...

In Farské oznamy, by 23.10.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – 10. októbra 2021

Oznamy na XXVIII. nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Piatok: sv. Terézia z Avily Sobota: sv. Margity Márie Alacoque Nedeľa: Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Zbierka na misie Dnes sa bude konať predpísaná zbierka na misie, ktorej výťažok posielame cez biskupský úrad na pomoc misijným krajinám.   Modlitba ruženca v októbri Pozývame na spoločnú modlitbu ruženca, ktorý sa v našom chráme modlíme každý večer pred sv. omšou. Začiatok je o 17:45.   Organový koncert Pozývame vás na...

In Farské oznamy, by 09.10.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – 3. októbra 2021

Oznamy na XXVII. nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Františka z Assisi Utorok: sv. Faustíny Kowalskej Streda: sv. Bruna Štvrtok: Ružencovej Panny Márie Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Zbierka na misie Na budúcu nedeľu sa bude konať predpísaná zbierka na misie, ktorej výťažok posielame cez biskupský úrad na pomoc misijným krajinám.   Program AMORIS pre manželov: O možnosti programu AMORIS – cykle motivačných prednášok pre manželov si môžete...

In Farské oznamy, by 05.10.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – 26. septembra 2021

Oznamy na XXVI. nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Vincenta de Paul Utorok: sv. Václava Streda: sv. Michala, Gabriela a Rafaela Štvrtok: sv. Hieronyma Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Zbierka na pomoc Kube Dnes po sv. omši sa koná zbierka na pomoc Kube vyhlásená Konferenciou biskupov Slovenska.   Prvý piatok a sobota v mesiaci október: V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Budeme spovedať pol hodinu pred každou sv. omšou,...

In Farské oznamy, by 25.09.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – 19. septembra 2021

Oznamy na XXV. Nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Andreja Kima Taegona, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov Utorok: sv. Matúša, evanjelistu Streda: sv. Emeráma Štvrtok: sv. Pia z Pietrelciny Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Zbierka na pomoc Kube Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na...

In Farské oznamy, by 20.09.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – 12. septembra 2021

Oznamy na XXIV. Nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Jána Zlatoústeho Utorok: Povýšenie Sv. kríža Streda: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska Štvrtok: sv. Kornela a Cypriána Piatok: sv. Róberta Bellarmína Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Hlahol zvonov a pápežská hymna Dnes o 15:30 budú na celom Slovensku znieť zvony pri príležitosti príchodu pápeža Františka na Slovensko. Počas jeho návštevy našej krajiny budeme na koniec každej sv. omše spievať pápežskú...

In Farské oznamy, by 11.09.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – 05. septembra 2021

Oznamy na XXIII. Nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Utorok: sv. Košických mučeníkov Streda: Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Katedrálny organový festival V nitrianskej katedrále sa koná 5. ročník Katedrálneho organového festivalu so špičkovými európskymi organistami. Každú nedeľu do 19. septembra koncerty sú so začiatkom o 19:00   Pobožnosť k Panne Márii O pobožnosti k Panne Márii, rozväzovačke uzlov, na ktorú pozýva farnosť Kalvária, viac informácií na výveske.   Zbierka...

In Farské oznamy, by 04.09.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – 29. augusta 2021

Oznamy na XXII. Nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Piatok: sv. Gregora Veľkého Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Prvý piatok a sobota v mesiaci august: V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Budeme spovedať pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou.   Nočná adorácia za kňazov a kňazské povolania na Prvý piatok: Tešíme sa a ďakujeme, že sa v hojnom počte zúčastňujete nočnej adorácie za kňazov...

In Farské oznamy, by 28.08.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – 15. augusta 2021

Oznamy na Nanebovzatie Panny Márie Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Štefana Uhorského, kráľa Utorok: sv. Vavrinca Streda: sv. Heleny Sobota: sv. Pia X. Nedeľa: Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Pobožnosť k sv. Charbelovi Pozývame na tradičnú pobožnosť k sv. Charbelovi, ktorá sa uskutoční v nedeľu, 22. augusta, pri večernej sv. omši o 18:30.   Latinská sv. omša Latinská sv. omša v nedeľu, 22.8. mimoriadne nebude. Najbližšia latinská sv. omša bude v nedeľu 29.8. o 16:30   Upratovanie kostola Ďakujeme za...

In Farské oznamy, by 21.08.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – 08. augusta 2021

Oznamy na XIX. nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Terézie Benedikty od Kríža, patrónky Európy Utorok: sv. Vavrinca Streda: sv.Kláry Sobota: sv. Maximiliána Márie Kolbeho Nedeľa: Nanebovzatie Panny Márie Farské oznamy: Púť k Matke Božej na Kalvárii: Počas nasledujúceho víkendu sa uskutoční púť k Matke Božej na nitrianskej Kalvárii. Bude zároveň aj program pre rodiny. Viac informácií na výveske.   Sväté omše 15. augusta v našom chráme: Na budúcu nedeľu z dôvodu konania mariánskej púte na nitrianskej kalvárii...

In Farské oznamy, by 08.08.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – 18. nedeľa v cezročnom období

1.augusta 2021 Liturgický kalendár: Streda: sv. Ján Mária Vianney Štvrtok: Výročie posviacky baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme Piatok: Premenenie Pána Sobota: sv. Kajetána Nedeľa: Devätnásta nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Porciunkulové odpustky: Zajtra (pondelok), 2. augusta, je možnosť získať aj v našom chráme plnomocné odpustky Porciunkuly. Treba splniť podmienky: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš, Verím v Boha. Okrem toho treba splniť podmienky: sv. spoveď, ak je potrebná, sv. prijímanie v ten deň a modlitba na úmysel sv....

In Farské oznamy, by 03.08.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – XVII. nedeľa v cezročnom období

25. júla 2021 Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie Utorok: sv. Gorazda a spol. Štvrtok: sv. Marty Piatok: bl. Zdenky Schelingovej Sobota: sv. Ignáca z Loyoly Nedeľa: Osemnásta nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Organový koncert v katedrále Srdečne vás pozývame na výnimočný organový koncert, ktorý sa uskutoční v piatok 30. 7. 2021 o 19:00 hod. v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Vystúpi organista Baziliky sv. Petra vo Vatikáne a emeritný organista pápežského zboru...

In Farské oznamy, by 24.07.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – XVI. nedeľa v cezročnom období

18. júla 2021 Liturgický kalendár: Utorok: sv. Apolinára Streda: sv. Vavrinca z Brindisi Štvrtok: sv. Márie Magdalény Piatok: sv. Brigity, patrónky Európy Sobota: sv. Charbela Makhloufa Nedeľa: Sedemnásta nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Pobožnosť k sv. Charbelovi Pozývame na pobožnosť k sv. Charbelovi vo štvrtok, 22. júla, pri sv. omši o 18:30.   Koncert komorného orchestra ZOE Pozývame vás na koncert komorného orchestra ZOE v spolupráci s renomovanými interprétmi Hildou Gulyás a Matúšom Šimkom pod názvom Hudba v tieni ruín ´21. Koncert sa...

In Farské oznamy, by 18.07.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – XV. nedeľa v cezročnom období

11. júla 2021 Liturgický kalendár: Utorok: sv. Henricha Streda: sv. Kamila de Lellis Štvrtok: sv. Bonaventúru Piatok: Panny Márie Karmelskej Sobota: sv. Andreja – Svorada a Beňadika Nedeľa: Šestnásta nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Slávnosť sv. Andreja Svorada, patróna mesta Nitra Otec biskup Viliam nás takto povzbudzuje: „Drahí bratia a sestry, v predvečer slávnosti sv. Andreja Svorada a Beňadika v piatok, 16. júla, si chceme v areáli bývalého Zoborského kláštora pri zoborskej nemocnici uctiť sv. Svorada, patróna nášho mesta. V tomto roku...

In Farské oznamy, by 10.07.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – XIV. nedeľa v cezročnom období

4. júla 2021 Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Cyrila a Metoda, slávnosť Utorok: sv. Márie Goretti Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Pätnásta nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Personálne zmeny vo farnosti: Od prvého júla je v našej farnosti ustanovený ako výpomocný duchovný dp. Eduard Janíček. Prajeme mu veľa Božích milostí v duchovnej službe pre dobro veriacich.   Sväté prijímanie opäť bežným spôsobom Vzhľadom na aktuálnu dobrú situáciu sa postupne vraciame k riadnemu rozdávaniu sv. prijímania do úst. Ubezpečujeme vás, že...

In Farské oznamy, by 05.07.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – XIII. nedeľa v cezročnom období

27. júna 2021 Liturgický kalendár: Utorok: sv. Petra a Pavla, slávnosť patrónov chrámu Piatok: Navštívenie Panny Márie Sobota: sv. Tomáša, apoštola Nedeľa: Štrnásta nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Lúčime sa s pánom kaplánom: Od prvého júla končí v našej farnosti pastoračnú službu pán kaplán Michal. Od prvého júla bude kaplánom farnosti Zlaté Moravce. Ďakujeme za jeho obetavú službu a na novom mieste prajeme veľa Božích milostí! Rozlúčkovú sv. omšu pán kaplán bude sláviť v pondelok, 28.6. o 18:30. Slávnosť sv. Petra a...

In Farské oznamy, by 26.06.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – XII. nedeľa v cezročnom období

20. júna 2021 Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Alojza Gonzágu Utorok: sv. Ján Fišer a Tomáš Morus Štvrtok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa Nedeľa: Trinásta nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Nové číslo časopisu Víťazstvo Srdca Na stolíku s novinami je nové číslo časopisu Víťazstvo Srdca. Predstavuje krásu Najsvätejšej Eucharistie a našej úcty, akú si zasluhuje. Pozývame k čítaniu. Cena je 2 EUR.   Sväté prijímanie opäť bežným spôsobom Vzhľadom na aktuálnu dobrú situáciu sa vraciame k riadnemu rozdávaniu sv. prijímania do úst. Mimoriadne...

In Farské oznamy, by 20.06.2021 , 0 komentárov

Ľaliová slávnosť na sviatok sv. Antona Paudánskeho

13. júna 2021 o 10:00 Farský kostol sv. Petra a Pavla  Ľaliová slávnosť ku cti sv. Antona Paduánskeho. – Počas slávenia sa budú požehnávať ľalie a uctievať relikvie sv. Antona. – História tejto slávnosti je veľmi zaujímavá: Nitriansky kostol sv. Petra a Pavla na Hornom meste patriaci bratom Františkánom bol preslávený ľaliovou slávnosťou, ktorá sa konala vždy v dňoch okolo sviatku sv. Antona Paduánskeho, 13. júna. Dosvedčuje nám to aj niekoľko záznamov z františkánskej kláštornej...

In Nezaradené, by 05.06.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – X. nedeľa v cezročnom období

6. júna 2021 Liturgický kalendár: Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Nedeľa: Jedenásta nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho V piatok, na Slávnosť Božského srdca Ježišovho bude pri sv. omšiach odprosujúca pobožnosť. Sv.omše: 6:30, 15:30 (lat.), 17:00 (maď.), 18:30 Požehnanie ľalií na sviatok sv. Antona Paduánskeho V našom chráme počas pôsobenia rehole františkánov, ktorá tu bola až do čias komunizmu, tešila sa veľkej obľube slávnosť na deň sv. Antona. V tento deň sa...

In Farské oznamy, by 05.06.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – Nedeľa Najsvätejšej Trojice

30. mája 2021 Liturgický kalendár: Utorok: sv. Justína Streda: sv. Marcelína a Petra Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Nedeľa: Desiata nedeľa v cezročnom období Farské oznamy: Májové pobožnosti – záver V pondelok (31.5.) pri večernej sv. omši budeme mať záverečnú májovú pobožnosť s chválospevom k Panne Márii od sv. Bonaventúru. Príďme poďakovať Matke Božej za všetky milosti, ktoré nám na jej príhovor Pán Boh doprial. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Vo štvrtok je slávnosť Božieho Tela....

In Farské oznamy, by 29.05.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – Turíčna nedeľa

23. mája 2021 Liturgický kalendár: Pondelok: Turíčny pondelok Utorok: sv. Bédu Ctihodného Streda: sv. Filipa Neriho Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza Sobota: spomienka Panny Márie Nedeľa: Slávnosť Najsvätejšej Trojice Farské oznamy: Sv. omše počas aktuálnych opatrení K bežným časom nedeľných sv. omší je pridaná sv. omša latinská. Tá býva každú nedeľu o 16:30. Slovenské texty sú k dispozícii. Májové pobožnosti Počas mesiaca máj sa na začiatku každej svätej omše modlíme litánie k Panne Márii. Organový festival Ars organi...

In Farské oznamy, by 22.05.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – Siedma veľkonočná nedeľa

Oznamy na VII. nedeľu vo veľkonočnom období 16. mája 2021 Liturgický kalendár: Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého Farské oznamy: Sv. omše počas aktuálnych opatrení Vzhľadom na uvoľňovanie opatrení sa v nedeľu ruší sv. omša o 15:30. Teda sv. omša o 15:30 na budúcu nedeľu už nebude. Sv. omša latinská bude od budúcej nedele o 16:30. Slovenské texty sú k dispozícii. Zbierka na opravu kostola a refektára Úprimné Pán Boh zaplať za milodary z minulotýždňovej zbierky. V tomto týždni by sa mala betónovať podlaha...

In Farské oznamy, by 15.05.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – Šiesta veľkonočná nedeľa

9. mája 2021 Liturgický kalendár: Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána Piatok: sv. Mateja, apoštola Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa Farské oznamy: Aktuálne opatrenia          Počet veriacich v kostole počas sv. omše je závislý od plochy kostola. Obsadzujte miesta len označené a len na sedenie. Stále platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši. Sv. omše počas aktuálnych opatrení Okrem tradičných časov sv. omší budú pridané sv. omše v nedeľu o 15:30 a 17:00. Sv. omša o 17:00 bude latinská, v obrade z r. 1962. Slovenské texty sú...

In Farské oznamy, by 08.05.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – Piata veľkonočná nedeľa

02. mája 2021 ̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴ Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov Utorok: sv. Floriána, mučeníka Streda: spomienka na sv. Jozefa Štvrtok: Prvý štvrtok v mesiaci (Za povolania na kňazský stav) Piatok: Prvý piatok v mesiaci (O Najsvätejšom Srdci Ježišovom) Nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa Farské oznamy: Aktuálne opatrenia          Počet veriacich v kostole počas sv. omše je závislý od plochy kostola (15m2 /1 os.). Obsadzujte miesta len označené a len...

In Farské oznamy, by 05.05.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – Tretia veľkonočná nedeľa

18. apríla 2021 ̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴ Liturgický kalendár: Piatok: sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka Sobota: sv. Juraja, mučeníka Nedeľa: Štvrtá veľkonočná nedeľa Farské oznamy: Aktuálne opatrenia          Počet veriacich v kostole počas sv. omše je závislý od plochy kostola (15m2 /1 os.). Obsadzujte miesta len označené a len na sedenie. Stále platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši. Sv. omše počas aktuálnych opatrení Okrem tradičných časov sv. omší...

In Farské oznamy, by 18.04.2021 , 0 komentárov

Možnosť modlitby a prijatia sviatostí v našom chráme

Od Veľkonočného pondelka bude každý deň od 17:00-18:00 v našom kostole k dispozícii kňaz na rozhovor, sv. spoveď, či sv. prijímanie.

In Nezaradené, by 04.04.2021 , 0 komentárov

Rozdávanie Sv. prijímania na Veľkonočnú nedeľu

Rozdávanie Sv. prijímania v našom kostole na Veľkonočnú nedeľu: 7:00-8:00 12:00-13:00 18:00-19:00

In Nezaradené, by 03.04.2021 , 0 komentárov

Kostol otvorený na súkromnú modlitbu a sviatosti počas Svätého Trojdnia

V našom farskom kostole bude počas Veľkonočného trojdnia kňaz pripravený poslúžiť rozhovorom, či svätou spoveďou a svätým prijímaním: Na Zelený štvrtok: 12:00-16:00. Počas Veľkého piatku: 12:00-19:00 (aj Boží hrob) Počas Bielej soboty: 7:00-19:00 (aj Boží hrob) “Čo sa to deje? Aké je veľké ticho na zemi! Veľké ticho a osamelosť. Veľké ticho, lebo Kráľ spí. Zem sa zľakla a zatíchla, lebo Boh v tele zaspal a zobudil tých, čo spali od vekov.” (Zo starobylej homílie...

In Nezaradené, by 31.03.2021 , 0 komentárov

Možnosť stretnutia s kňazom cestou do prírody

Chceme informovať veriacich, že v dňoch od pondelka do stredy vo Veľkom týždni (29.03.-31.03.) budeme k dispozícii pre všetkých, ktorí by cestou do prírody v rámci opatrení chceli rozhovor s kňazom. Kňaz bude v kostole k dispozícii od pondelka do stredy 9:00-12:00 a od 14:00-18:00 

In Nezaradené, by 25.03.2021 , 0 komentárov

Zveľaďovanie kostola a refektára

        Ďakujeme, že aj vďaka Vašej podpore sa môžeme pustiť do tohto veľkého diela. Sv. Jozef robotník a sv. Peter a Pavol nech orodujú za Vás a všetkých, ktorí svojou prácou prispejú k zveľadeniu nášho chrámu. V kostole je dlhodobo prítomný problém nadmernej vlhkosti, ktorá spôsobuje nepekné ničenie omietky. Preto odborníci navrhli vysokotlakovú injektáž, ktorá zastaví vlhkosť v stenách a zároveň ich aj spevní.

In Nezaradené, by 08.02.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – Piata nedeľa v cezročnom období

08. februára 2021   Liturgický kalendár: Streda: sv. Školastiky, panny Štvrtok: sv. Panny Márie Lurdskej Nedeľa: Šiesta nedeľa cez rok Farské oznamy: Vítame nového pomocného biskupa Svätý otec vymenoval nového pomocného biskupa pre našu diecézu, doterajšieho farára na Skalke pri Trenčíne a správcu pútnického miesta Skalka, vdp. Petra Beňa. Modlime sa za našich biskupov, aby im Boh dával silu pre verné vedenie veriacich do neba. Úmysly na sv. omše Pripomíname, že sv. omše, ktoré ste zapísali, budú slávené...

In Farské oznamy, by 08.02.2021 , 0 komentárov

Možnosť pomoci pre farnosť

Drahí bratia a sestry! Ďakujeme za všetku pomoc, modlitby a pozornosť pre našu farnosť, s ktorou sa stretávame v týchto neľahkých časoch. Blízkosť, ktorú nám prejavujete a ubezpečenie o túžbe opäť sa stretnúť pri svätej omši a pobožnostiach je veľká na oboch stranách oltára. Verme, že čím skôr pominú problémy a budeme opäť môcť oslavovať Pána v našom chráme. Viacerí ste sa na nás obrátili s otázkou, kde by ste našli tlačivo s informáciami na podporu...

In Nezaradené, by 06.02.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy 4. nedeľa cez rok

    Liturgický kalendár: Utorok: Obetovanie Pána, sviatok Streda: sv. Blažeja, spomienka Piatok: sv. Agáty, spomienka Sobota: sv. Pavla Mikiho a spol., spomienka Nedeľa: Piata nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy:   Modlitby k sv. Charbelovi na Facebooku Pozývame každý pondelok o 20:00 na spoločnú modlitbu k sv. Charbelovi. Aj v týchto pohnutých časoch sa utiekame k tomuto veľkému svätcovi. Prosíte nás o modlitby. Spojme sa v týchto úmysloch a modlime sa na Facebooku: Farnosť Nitra –...

In Farské oznamy, by 01.02.2021 , 0 komentárov

Úmysly sv. omší 25.01.-31.01.

Úmysly sv. omší 25.01. – 31.01. Sv. omše budú slávené ako súkromné v uvedených dňoch   Pondelok 25. januára Za zdravie a milosť obrátenia pre Zuzanu Na dobrý úmysel Utorok 26. januára Za zdravie a milosť obrátenia pre Zuzanu + Alžbeta Streda 27. januára + Helena a Alexius + manžel Tibor, sestra Mária a švagriná Mária Štvrtok 28. januára ZBP pre Máriu Jančíkovú + Peter a zosnulé sestry, rodičia a + príbuzní Piatok 29. januára + Mária + Pavel Sobota...

In Nezaradené, by 26.01.2021 , 0 komentárov

Úmysly sv. omší od 18. – 24. januára 2021

Úmysly sv. omší 18.01. – 24.01. Sv. omše budú slávené ako súkromné v uvedených dňoch   Pondelok 18. januára Na dobrý úmysel Na dobrý úmysel Utorok 19. januára + Jozef a Helena + Tibor a rodičia z oboch strán Streda 20. januára + Ján + Štefan, Helena a Jozef Štvrtok 21. januára + Ján + Alojzia, Filip a ost. rodina Piatok 22. januára + Ján Chryzostom kardinál Korec, + Anton Za ctiteľov sv. Charbela Sobota 23. januára + Juraj...

In Nezaradené, by 19.01.2021 , 0 komentárov

Úmysly sv. omší od 11. – 17. januára 2021

Úmysly sv. omší 11.01. – 17.01. Sv. omše budú slávené ako súkromné v uvedených dňoch   Pondelok 11. januára + Františka a Augustín Utorok 12. januára Poďakovanie za 90 r. Hany a prosba o Božie požehnanie + Valéria, Július, Imrich a rodičia Streda 13. januára + Michal a Katarína + Viliam a rodičia Štvrtok 14. januára + Štefan a Magdaléna Poďakovanie za záchranu života a prosba o Božie požehnanie Piatok 15. januára + Štefan Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinu...

In Nezaradené, by 11.01.2021 , 0 komentárov

Na ceste k svätosti – mobilný pomocník duchovného života

V čase, keď je také ťažké sa stretnúť na slávení sv. omše a vnímame, že sledovanie sv. omší cez médiá pri najväčšej snahe nenahradí stretnutie s Pánom, chceme dať do pozornosti úžasnú aplikáciu z dielne nášho farníka. Nielen v COVID čase zapojme ešte viac motory našej snahy o nasledovanie Pána. Poďme spolu ešte viac kráčať na ceste k svätosti. Dostupné pre Android aj iOs. https://nacesteksvatosti.sk

In Nezaradené, by 07.01.2021 , 0 komentárov

Požehnávanie príbytkov 20-C+M+B-21

V období Zjavenia Pána je v obľube veriacich požehnávať príbytky.  Túto dôležitú vec chceme zachovať i tento rok. Kto by mal túžbu, aby jeho príbytok prišiel požehnať kňaz a prosil o pomoc Božiu pre rodinu a príbytok, môže sa nahlásiť telefonicky alebo mailom na farskom úrade. (0910 852 853, nitra.hm@nrb.sk). Akonáhle to situácia dovolí, budeme radi, keď Váš príbytok navštívime a spoločne sa budeme modliť o Božiu pomoc pre Vás. 20-C+M+B-21

In Nezaradené, by 05.01.2021 , 0 komentárov

Úmysly sv. omši 04.01. – 10.01. 2021

Úmysly sv. omší 04.01. – 10.01. Sväté omše budeme sláviť v dané dni, na ktoré boli nahlásené. Spojte sa s nami v modlitbe doma so svojimi blízkymi na tie úmysly, za ktoré obetujeme každý deň sv. omše. Pondelok 04. januára + Marta a Mária Utorok 05. januára + Margita + Jozef a rodičia Streda 06. januára + Júlia, Štefan + za farnosť + Valéria + Eva Štvrtok 07. januára + Ján, Dagmar, ost. zosnulí z rodiny...

In Nezaradené, by 05.01.2021 , 0 komentárov

Úmysly sv. omší 28. decembra – 03. januára

Úmysly sv. omší 28.12. 2020 – 03.01.2021 Sväté omše budeme sláviť v dané dni, na ktoré boli nahlásené. Spojte sa s nami v modlitbe doma so svojimi blízkymi na tie úmysly, za ktoré obetujeme každý deň sv. omše. Pondelok 28. decembra + Milan, Zdenka a rodičia + Oľga Utorok 29. decembra + Etela, Jozefína, Štefan + Irma, Viliam, Žofia, Andrej a ost. + z rodiny Streda 30. decembra + Gertrúda, Mikuláš a ost. + učitelia + Oľga...

In Nezaradené, by 28.12.2020 , 0 komentárov

Zákaz slávenia verejných svätých omší

Vzhľadom na aktuálne opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre zo dňa 21.12.2020 nie je dovolené sláviť verejné sväté omše. Úmysly, ktoré sú zapísané, budeme sláviť v daný deň ako súkromné sv. omše. Verme a modlime sa, aby tento stav trval čo najkratšie, aby dobrotivý Boh bol k nám milosrdný. Prajeme Vám zo srdca požehnané prežitie Vianočných sviatkov, veľa lásky a sily od narodeného Spasiteľa a radosť.   Farnosť Nitra – Horné mesto

In Nezaradené, by 22.12.2020 , 0 komentárov

Štvrtá adventná nedeľa – Farské oznamy

Liturgický kalendár: Piatok: slávnosť Narodenia Pána Sobota: sv. Štefana, prvého mučeníka Nedeľa: Nedeľa Svätej rodiny Farské oznamy: Vianočná sv. spoveď v kostole Do stredy spovedáme pred sv. omšou aj počas večerných svätých omší. Aktuálne opatrenia          Počet veriacich v kostole počas sv. omše je závislý od plochy kostola (15m2 /1 os.). Obsadzujte miesta len označené a len na sedenie. Stále platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši.   Sväté omše počas vianočných sviatkov Pondelok 21.12. Utorok 22.12. Streda...

In Farské oznamy, by 19.12.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Tretia adventná nedeľa

Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Jána od Kríža Nedeľa: Štvrtá adventná nedeľa Farské oznamy: Vianočná sv. spoveď v kostole          Vzhľadom na aktuálnu situáciu spoločná sv. spoveď v našom meste nebude. Budeme k dispozícii polhodinu pred každou sv. omšou, pri každej večernej a nedeľných sv. omšiach aj počas sv. omše až do Vianoc. Prosíme, využite príležitosť vyspovedať sa počas celého času pred Vianocami, nenechávajte si spoveď na posledné dni, aby sa netvorili zbytočné problémy s veľkým počtom ľudí. Platí dišpenz od účasti...

In Farské oznamy, by 17.12.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Prvá adventná nedeľa

Oznamy na Prvú adventnú nedeľu „B“ 29. novembra 2020 ̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴ Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Ondreja, apoštola Štvrtok: sv. Františka Xaverského Nedeľa: Druhá adventná nedeľa „B“ Farské oznamy: Zbierka na charitu Dnes po sv. omšiach bude celoslovenská zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!   Rorátne sv. omše          V adventnom období – do 16. decembra – budeme o 6.30 hod., okrem nedieľ a spomienok svätých v našej...

In Farské oznamy, by 28.11.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – 34. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Klementa I. Utorok: sv. Ondreja Dung-Laka a spol. Streda: sv. Kataríny Alexandrijskej Nedeľa: Prvá adventná nedeľa „B“ Farské oznamy: Hygienické opatrenia COVID-19: Na základe súčasných opatrení je možné zúčastniť sa na svätej omši. Obsadiť je možné 50% miest na sedenie. Je potrebné sadať si šachovnicovým spôsobom. Veriaci z jednej domácnosti, môžu sedieť pri sebe. Kto chce prijať sv. prijímanie do úst, nech prichádza až keď príjmu všetci, ktorí prijímajú do rúk. Ďakujeme za dodržiavanie hygienických opatrení. Požehnanie...

In Farské oznamy, by 28.11.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – 33. nedeľa v cezročnom období

Oznamy na XXXIII. nedeľu v Období cez rok ( 15. novembra 2020)   Liturgický kalendár: Pondeleok: sv. Margity Škótskej, spom. Utorok: sv. Alžbety Uhorskej, spom. Piatok: Výročie posviacky Katedrály sv. Emeráma, sviatok Sobota: Obetovanie Panny Márie, spom. Nedeľa: Slávnosť Krista Kráľa   Farské oznamy: Sväté omše – časy Sv. omše sa od pondelka 16.11. slávia v bežných časoch. Sláviť sa bude aj sv. omša v maďarčine, v nedeľu o 11:30. Spovedáme tak, ako inokedy, pol hodinu pred sv. omšami....

In Farské oznamy, by 15.11.2020 , 0 komentárov

Úmysly sv. omší 9.11. – 15.11.

  Úmysly sv. omší 9.11. – 15.11.2020 Pondelok 9. novembra 18:00 – + Marián, Gašpar a Katarína 18:30 – na dobrý úmysel Utorok 10. novembra 18:00 –   + Ján a Mária 18:30 –   Za ZBP pre Martina Streda 11. novembra 18:00 –   + Rudolf, Mária a rodičia 18:30 – Za ZBP a dary D.SV. pre Martina a jeho rodinu Štvrtok 12. novembra 18:00 – Za ZBP pre Hanku 18:30 – + Mária a Zoltán...

In Farské oznamy, by 12.11.2020 , 0 komentárov

Obnovenie slávenia verejných sv. omší

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 oznamujeme, že od 2. 11. 2020 je opäť možné sláviť verejné bohoslužby aj vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla.  Bohoslužby je možné konať s limitom 6 osôb vrátane kňaza. Tí, ktorí sa ich chcú zúčastniť, musia sa vedieť preukázať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020...

In Nezaradené, by 03.11.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Slávnosť Všetkých svätých

Prax odpustkov za zosnulých v mimoriadnej situácii Vzhľadom na aktuálnu situáciu a na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie možnosť získavať plnomocné odpustky pre duše v očistci počas celého mesiaca november. Apoštolská penitenciária vydala nasledujúci dekrét: Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané: a) úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín (alebo aj doma, keďže nemôžu fyzicky prísť...

In Farské oznamy, by 03.11.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – 29. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: Pondeleok: sv. Pavla z Kríža Štvrtok: sv. Jána Pavla II. Piatok: sv. Jána Kapistránskeho Nedeľa: 30. nedeľa cez rok   Farské oznamy:   Hygienické opatrenia COVID-19: Na základe dokumentu Úradu verejného zdravotníctva, ktorý vydal 14. októbra 2020 pod č. OLP/8326/2020 je možné konať verejné bohoslužby od 15.októbra 2020 s limitom 6 osôb vrátane kňaza. Z tohto dôvodu sa vo farskom kostole sv. Petra a Pavla budú sväté omše od nedele 18. októbra 2020 konať nasledovne:...

In Farské oznamy, by 18.10.2020 , 0 komentárov

Možnosť modlitby v chráme a účasť na sv. omši v čase aktuálnych opatrení

Na základe dokumentu Úradu verejného zdravotníctva, ktorý vydal 14. októbra 2020 pod č. OLP/8326/2020 je možné konať verejné bohoslužby od 15.októbra 2020 s limitom 6 osôb vrátane kňaza. Z tohto dôvodu sa vo farskom kostole sv. Petra a Pavla budú sväté omše od nedele 18. októbra 2020 konať nasledovne: Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bude v kostole vystavená k poklone denne okrem nedele, vždy od 17:00 hod. do 18:00 hod. k individuálnej poklone a modlitbe. od 17:00...

In Nezaradené, by 16.10.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy 27. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: Streda: Ružencovej Panny Márie, spomienka Nedeľa: 28. nedeľa cez rok   Farské oznamy:   Hygienické opatrenia COVID-19: Od 1. októbra platia nové hygienické opatrenia týkajúce sa bohoslužieb. Okrem bežných (rúško, dezinfekcia rúk, odstupy, vetranie…) je nové opatrenie, ktoré stanovuje maximálny počet 50 osôb v jednom liturgickom priestore na jednom liturgickom slávení. Z toho dôvodu je možné obsadzovať miesta len na sedenie pre jednu osobu. Tie sú označené nálepkou. V každej lavici bude možné sedieť dvom osobám. Prosíme, sadajte si...

In Farské oznamy, by 05.10.2020 , 0 komentárov

Aktuálne informácie k sláveniam vo farskom kostole Nitra – Horné mesto

Od 1. októbra platia nové hygienické opatrenia týkajúce sa bohoslužieb. Okrem bežných (rúško, dezinfekcia rúk, odstupy, vetranie…) je nové opatrenie, ktoré stanovuje maximálny počet 50 osôb v jednom liturgickom priestore na jednom liturgickom slávení. Z toho dôvodu bude možné obsadzovať miesta len na sedenie pre jednu osobu. Tie sú označené nálepkou. V každej lavici bude možné sedieť dvom osobám. Prosíme, sadajte si tak, aby ste nálepku mali pred sebou. V kostole môže byť v čase slávenia bohoslužby iba 50 osôb,...

In Nezaradené, by 01.10.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – 24. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: Pondelok: Povýšenie sv. Kríža, sviatok Utorok: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska Streda: sv. Kornélia a Cypriána, spomienka Nedeľa: 25. nedeľa cez rok   Farské oznamy: Hygienické opatrenia COVID-19: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre vydal nariadenie, že od 12. 9. do konca septembra je zakázané usporadúvanie podujatí, pri ktorých by počet účastníkov presiahol počet 250 osôb v interiéri. Počet miest na sedenie v našom chráme (spodná časť kostola a vrchný balkón s chórom) zodpovedá tomuto nariadeniu. Ak by...

In Farské oznamy, by 14.09.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – 23. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Košických mučeníkov Utorok: Narodenie Panny Márie Sobota: Najsvätejšieho mena Panny Márie Nedeľa: 24. nedeľa cez rok     Farské oznamy: Časopis bohoslovcov nitrianskeho seminára – GORAZD Na stolíku s novinami je k dispozícii nové číslo časopisu našich bohoslovcov – GORAZD. Dozviete sa v ňom aj to, akým spôsobom prežívali zatvorenie seminára počas pandémie, či aké výzvy stoja pred našimi novokňazmi   Animátorská škola PS Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou...

In Farské oznamy, by 06.09.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – 21. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Bartolomeja, apoštola Štvrtok: sv. Moniky Piatok: sv. Augustína, biskupa a uč. Cirkvi Sobota: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa Nedeľa: 22. nedeľa cez rok     Farské oznamy: Zapisovanie úmyslov sv. omší september – december: Úmysly na sv. omše na obdobie september – december si je možnosť zapísať v sakristii po sv. omši.   Príprava dospelých k sviatostiam: Tí dospelí, ktorí by sa chceli pripraviť k prijatiu sviatosti krstu, či birmovania, nech sa, prosíme, nahlásia...

In Farské oznamy, by 22.08.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – 20. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: Utorok: sv. Heleny Štvrtok: sv. Bernarda, opáta Piatok: sv. Pia X., pápeža Sobota: Panny Márie Kráľovnej Nedeľa: 21. nedeľa cez rok     Farské oznamy:   Mesačná pobožnosť k sv. Charbelovi: V sobotu, 22. augusta, o 18:30 pozývame na pobožnosť k sv. Charbelovi, ktorá sa uskutoční na záver sv. omše. Všetci sme srdečne pozvaní vyprosovať Božie milosti a ďakovať Bohu aj na príhovor sv. Charbela.   Zapisovanie úmyslov sv. omší september – december: Úmysly na sv. omše na...

In Farské oznamy, by 15.08.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – 19. nedeľa v cezročnom období

( 09. Augusta  2020)   Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Vavrinca Piatok: sv. Maximilián Mária Kolbe Sobota: Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok Nedeľa: 20. nedeľa cez rok   Farské oznamy:     Púť k Matke Božej: Počas budúceho víkendu sa uskutoční tradičná púť k Matke Božej na Nitrianskej kalvárii. Program bude počas piatka, soboty aj nedele. Slávnostnú sv. omšu v nedeľu o 10:00 bude sláviť náš diecézny biskup, Mons. Viliam Judák. Preto sv. omša o 10:00 v našom chráme budúcu...

In Farské oznamy, by 14.08.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – 18. nedeľa v cezročnom období

02. Augusta  2020   Liturgický kalendár: Utorok: sv. Ján Mária Vianney Streda: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme Štvrtok: Premenenie Pána Sobota: sv. Dominika Nedeľa: 19. nedeľa cez rok   Farské oznamy:   Porciunkulové odpustky: Dnes (nedeľa), 2. augusta, je možnosť získať aj v našom chráme plnomocné odpustky Porciunkuly. Treba splniť podmienky: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš, Verím v Boha. Okrem toho treba splniť podmienky: sv. spoveď, ak je potrebná, sv. prijímanie v ten deň...

In Nezaradené, by 01.08.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – 17. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Gorazda a spoločníkov Streda: sv. Marty Štvrtok: bl. Zdenky Schelingovej Piatok: Sv. Ignáca z Loyoly Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii Nedeľa: 18. nedeľa cez rok   Farské oznamy:   Fatimská pobožnosť: V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Po rannej svätej omši pozývame na fatimskú pobožnosť k Panne Márii.   Upratovanie kostola: Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o čistotu v našom chráme a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhate a obetujete sa v našej farnosti. V tomto týždni prosíme o pomoc...

In Farské oznamy, by 29.07.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – 16. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Apolinára Streda: sv. Márie Magdalény Štvrtok: sv. Brigity, patrónky Európy Piatok: Sv. Charbela Makhloufa Sobota: sv. Jakuba Nedeľa: 17. nedeľa cez rok   Farské oznamy:   Mesačná pobožnosť k sv. Charbelovi: V stredu, 22. júla, o 18:30 pozývame na pobožnosť k sv. Charbelovi, ktorá sa uskutoční na záver sv. omše. Všetci sme srdečne pozvaní vyprosovať Božie milosti a ďakovať Bohu aj na príhovor sv. Charbela. – Pobožnosť k sv. Brigite: Vo štvrtok, 23. júla, slávi Cirkev sviatok sv....

In Farské oznamy, by 22.07.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – 15. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Henricha Utorok: sv. Kamila de Lellis Streda: sv. Bonaventúru Štvrtok: Panny Márie Karmelskej Piatok: Sv. Andreja Svorada a Beňadika, patrónov diecézy Nedeľa: 16. nedeľa cez rok   Farské oznamy:   Púť na Zobor ku cti sv. Andreja – Svorada: Nitrianske biskupstvo a farnosti mesta Nitra pozývajú 17. júla 2020 na púť ku cti sv. Andreja – Svorada patróna mesta Nitry. Slávnostnú svätú omšu v ruinách zoborského kláštora bude o 19:00 hod. celebrovať...

In Farské oznamy, by 14.07.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – 13. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Petra a Pavla, slávnosť a titul farského kostola Štvrtok: Návšteva Panny Márie, sviatok Piatok: sv. Tomáša, apoštola, sviatok Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť   Farské oznamy:   Hody v našom farskom chráme: Dnes slávime v našom chráme hody zo slávnosti sv. Petra a Pavla. Pri všetkých sv. omšiach je tradičná farská ofera. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať. Slávnosť sv. Petra a Pavla: Na pondelok pripadá...

In Farské oznamy, by 27.06.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – 12. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: Streda: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť Nedeľa: Trinásta nedeľa cez rok   Farské oznamy:   Podávanie sv. prijímania: Na základe rozhodnutia hlavného hygienika je od dnešného dňa dovolené opäť podávať sv. prijímanie do úst. Ďakujme Pánu Bohu za milosti, ktoré nám v týchto ťažkých časoch dáva.   Litánie k Božskému Srdcu v mesiaci jún: Počas mesiaca jún sa pred každou sv. omšou spoločne modlíme Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.   Hody v našom farskom chráme: Na budúcu nedeľu...

In Farské oznamy, by 23.06.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – 11. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Nedeľa: Dvanásta nedeľa cez rok   Farské oznamy:   Sväté prijímanie v mimoriadnej situácii: Sväté prijímanie podávame do dvoch prstov pravej ruky. Aby sme predišli možnému zneucteniu Pána Ježiša, v Najsvätejšej Sviatosti oltárnej, prosíme vás, aby ste po sv. prijímaní pristúpili k asistencii, ktorá vám následne poleje prsty, ktoré prišli do kontaktu so Sviatostným Spasiteľom vodou, čím z vašich rúk zmyje prípadné čiastočky svätej hostie. Zaobchádzajme čo najdôstojnejšie...

In Farské oznamy, by 18.06.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Liturgický kalendár: Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo) Sobota: sv. Antona Paduánskeho Nedeľa: Jedenásta nedeľa cez rok   Farské oznamy:   Aktuálne hygienické opatrenia: Ďakujeme, že dodržiavate hygienické opatrenia pre bohoslužby. Tie sa uvoľnili tak, že možno obsadzovať každú lavicu. Treba vždy nechať voľné jedno miesto vedľa seba a pred sebou. Toto pravidlo neplatí pre osoby z jednej domácnosti. Používanie dezinfekcie a rúška sú stále v platnosti.   Sväté prijímanie v mimoriadnej situácii: Sväté prijímanie podávame do dvoch prstov...

In Farské oznamy, by 06.06.2020 , 0 komentárov

Ľaliová slávnosť ku cti sv. Antona Paduánskeho

13. júna 2020 o 18:30 Farský kostol sv. Petra a Pavla  Ľaliová slávnosť ku cti sv. Antona Paduánskeho. – Počas slávenia sa budú požehnávať ľalie a uctievať relikvie sv. Antona. – – Hlavný celebrant a kazateľ: doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD. rektor univerzitného pastoračného centra v Nitre – – História tejto slávnosti je veľmi zaujímavá: Nitriansky kostol sv. Petra a Pavla na Hornom meste patriaci bratom Františkánom bol preslávený ľaliovou slávnosťou, ktorá sa konala vždy v...

In Nezaradené, by 02.06.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Turíčna nedeľa

31. mája  2020   Liturgický kalendár: Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi Utorok: sv. Marcelína a Petra, mučeníkov Streda: sv. Karol Lwanga a spol. mučeníci Štvrtok: Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza Piatok: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka Nedeľa: Slávnosť Najsvätejšej Trojice   Farské oznamy: Sväté prijímanie v mimoriadnej situácii: Sväté prijímanie podávame do dvoch prstov pravej ruky. Veriaci sväté prijímanie prijme pred kňazom do úst. Aby sme predišli možnému zneucteniu Pána Ježiša, v Najsvätejšej Sviatosti oltárnej, prosíme vás,...

In Farské oznamy, by 02.06.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Siedma veľkonočná nedeľa

24. mája  2020   Liturgický kalendár: Utorok: Sv. Filipa Neriho Nedeľa: Slávnosť Zoslania Ducha Svätého   Farské oznamy: – Obnovenie slávenia verejných sv. omší – opatrenia: Prosíme o dodržiavanie hygienických pokynov. Použite dezinfekciu, obsadzujte miesta označené červenou značkou. Zachovávajte odstupy pri sedení (ak nie ste z jednej domácnosti), pri svätom prijímaní a pri odchode z kostola. – Sväté prijímanie v mimoriadnej situácii: Prosíme, aby ste na sväté prijímanie prichádzali v dvojmetrových odstupoch. Sväté prijímanie bude podávané do dvoch prstov pravej...

In Farské oznamy, by 27.05.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Šiesta veľkonočná nedeľa

17. mája  2020   Liturgický kalendár: Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, slávnosť Sobota: Sv. Rity z Cascie, spomienka Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa   Farské oznamy: Obnovenie slávenia verejných sv. omší – opatrenia: Obnovenie slávenia sv. omší sa spája s niektorými opatreniami, ktoré majú zabezpečiť zdravie každého z nás. Prosíme, aby ste ich dodržiavali. Pri vstupe do chrámu použite dezinfekciu na ruky, obsadzujte len miesta, ktoré sú označené červenou značkou. Zachovávajte dvojmetrové odstupy pri sedení (ak nie ste z jednej domácnosti),...

In Farské oznamy, by 16.05.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Piata veľkonočná nedeľa

10. mája  2020   Liturgický kalendár: Streda: Spomienka Panny Márie Fatimskej Štvrtok: sv. Mateja, apoštola, sviatok Sobota: Sv. Jána Nepomuckého, spomienka Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa   Farské oznamy: – Obnovenie slávenia verejných sv. omší – opatrenia: Obnovenie slávenia sv. omší sa spája s niektorými opatreniami, ktoré majú zabezpečiť zdravie každého z nás. Prosíme, aby ste ich dodržiavali. Pri vstupe do chrámu použite dezinfekciu na ruky, obsadzujte len miesta, ktoré sú označené červenou značkou. Zachovávajte dvojmetrové odstupy pri...

In Farské oznamy, by 12.05.2020 , 0 komentárov

Obnovenie slávenia verejných svätých omší – DEO GRATIAS

Náš národ v ťažkých chvíľach nezabúdal nikdy prosiť o Božiu pomoc a zároveň nezabúdal aj ďakovať za prijaté dobrodenia. Podobne aj v tejto mimoriadnej situácii ďakujme Pánu Bohu, že na príhovor našej Nebeskej matky a svätých patrónov ochraňuje našu vlasť a môžeme prežívať radostné chvíle v týchto ťažkých časoch. Nezabúdajme, že bez Božieho požehnania, márne by boli naše namáhania. Ďakujeme, Matka Sedembolestná, za mnohé milosti, ktoré nám vyprosuješ u Boha! Vzhľadom na rozhodnutie štátnych orgánov o...

In Nezaradené, by 04.05.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Štvrtá veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár: Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa   Farské oznamy: Očakávanie dovolenia slávenia sv. omší: Vzhľadom na plánované uvoľnenie opatrení pre epidémiu sa očakáva aj dovolenie slávenia sv. omší. Zatiaľ nie je jasné, akým spôsobom sa toto uvoľnenie bude realizovať. Rátame aj s možnosťou slávenia sv. omší v priestore pred kostolom hlavne v nedeľu. Sledujte našu farskú stránku, kde budeme informovať o konkrétnych riešeniach.   Kostol otvorený na modlitbu, sv. spoveď: Predsieň kostola je počas dňa otvorená k modlitbe. Je...

In Farské oznamy, by 04.05.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Tretia veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár: Streda: sv. Kataríny Sienskej, spomienka Štvrtok: sv. Pia V., spomienka Piatok: sv. Jozefa, robotníka, spomienka Sobota: sv. Atanáza, spomienka Nedeľa: Štvrtá veľkonočná nedeľa   Farské oznamy:   Predsieň kostola je počas dňa otvorená k modlitbe. Je možné na lístok napísať aj úmysel modlitieb, za ktoré sa budeme spoločne modliť 22. mája pri pobožnosti k sv. Charbelovi. – Kostol je otvorený na modlitbu a sv. spoveď, či sv. prijímanie každý deň od 9:00 do 11:00...

In Farské oznamy, by 27.04.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Druhá veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár: Štvrtok: sv. Vojtecha, spomienka Piatok: sv. Juraja, spomienka Sobota: sv. Marka, evanjelistu, sviatok Nedeľa: Tretia veľkonočná nedeľa   Farské oznamy: Predsieň kostola je počas dňa otvorená k modlitbe. Je možné na lístok napísať aj úmysel modlitieb, za ktoré sa budeme spoločne modliť 22. apríla pri pobožnosti k sv. Charbelovi. – Kostol je otvorený na modlitbu a sv. spoveď, či sv. prijímanie každý deň od 9:00 do 11:00 hod. Prosíme o dodržiavanie všetkých hygienických usmernení. –...

In Farské oznamy, by 20.04.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Veľkonočná nedeľa

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému sláveniu veľkonočných sviatkov a videoprenosu. Predsieň kostola je počas dňa otvorená k modlitbe. Je možné na lístok napísať aj úmysel modlitieb, za ktoré sa budeme spoločne modliť 22. apríla pri pobožnosti k sv. Charbelovi.   Prenos sv. omše z nášho farského chrámu bude možné sledvoať aj na Druhú veľkonočnú nedeľu (19.4.) takto: 17:00 – svätá omša v slovenčine 18:00 – svätá omša v latinčine v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská)...

In Farské oznamy, by 13.04.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Kvetná nedeľa

  Počas Veľkého týždňa budú slávenia v našom chráme nasledovne: Zelený štvrtok o 18:00 Veľký piatok o 18:00 Biela sobota o 21:30 Veľkonočná nedeľa o 18:00. Slávenia budú vysielané cez internet na stránke: LINK NA VIDEO Slávenie bude v mimoriadnej forme Rímskeho obradu v latinčine, k dispozícii budú počas prenosu  preložené texty. Pre zaopatrovanie a sv. spoveď, prípadne akékoľvek iné otázky sme vám k dispozícii na tel. čísle: 0910 852 853. V sobotu o 21:00 bude náš diecézny...

In Farské oznamy, by 06.04.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Piata pôstna nedeľa

Tradičné spovedanie pred Veľkou nocou je pre objektívne dôvody z obáv šírenia nákazy zrušené. Na Kvetnú nedeľu spoločná sv. spoveď v našom meste nebude. Vážnosť veľkonočných sviatkov a vyvrcholenie pôstneho snaženia v snahe posilniť náš duchovný život by malo byť potvrdené aj dobrou sv. spoveďou. Aj keď nebudeme môcť sláviť spoločné sviatky v našich chrámoch, povzbudzujeme k sv. spovedi. V našom chráme (podľa počasia aj vonku) bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia počas týždňa od...

In Farské oznamy, by 28.03.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Štvrtá pôstna nedeľa

Verejné sv. omše sa pre zákaz kvôli pandémii koronavírusu nekonajú. Pozývame k modlitbe na tých miestach, kde sa nachádzame. Spájajme sa s trpiacim Kristom v tomto neľahkom čase a obetujme za spásu a záchranu sveta svoje utrpenie a modlitby. V prípade záujmu o sv. spoveď, či sv. prijímanie, prosíme, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo osobne na farskom úrade. V predsieni kostola je možnosť počas dňa napísať svoj úmysel na príhovor sv. Charbela, za ktorý sa...

In Farské oznamy, by 22.03.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Tretia pôstna nedeľa

Verejné sv. omše sa pre zákaz kvôli pandémii koronavírusu nekonajú. Pozývame k modlitbe na tých miestach, kde sa nachádzame. Spájajme sa s trpiacim Kristom v tomto neľahkom čase a obetujme za spásu a záchranu sveta svoje utrpenie a modlitby.   Úmysly sv. omší:  16.03. – 22.03. 2020 Úmysly budú slávené v daných dňoch ako súkromné sv. omše   Pondelok 16.03. Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii pre Máriu   Utorok 17.03. + Mária + Milan a...

In Farské oznamy, by 15.03.2020 , 0 komentárov

VÝZVA K PÔSTU

VÝZVA K PÔSTU Slovenskí biskupi pozývajú veriacich k modlitbám za zdravotníckych pracovníkov, a tých, ktorí v rozličných povolaniach kvôli koronavírusu v týchto dňoch pracujú, aby naša krajina zvládla situáciu, a neraz sú na úplnej hrane svojich síl a možností, navyše v priamom ohrození nákazou. Veriacich prosia: „Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme...

In Nezaradené, by 12.03.2020 , 0 komentárov

Pastoračné usmernenia

Pastoračné informácie pre farnosť Nitra-Horné mesto Z rozhodnutia premiéra Petra Pellegriniho sú od 10.3.2020 do 23.3.2020 zakázané všetky verejné bohoslužby. Naši otcovia biskupi zobrali toto rozhodnutie s bolesťou na vedomie. Vzhľadom na túto situáciu prijmite niekoľko usmernení.  Kostol bude pre modlitbu prístupný v čase od 7:00 – 19:00. Napriek tomu, že verejné sv. omše sa nebudú sláviť, prijaté omšové úmysly budú odslúžené kňazmi súkromne. Odporúčame vám sledovať každodenné sv. omše na TV LUX v pracovné dni...

In Nezaradené, by 11.03.2020 , 0 komentárov

Stanovisko KBS k aktuálnej situácii

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s Úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase. V...

In Nezaradené, by 11.03.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Druhá pôstna nedeľa

08. marca 2020   Odpustky v pôstnom období: Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za...

In Farské oznamy, by 08.03.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Prvá pôstna nedeľa

1. marca 2020   Farské oznamy: Odpustky v pôstnom období: 1.Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny. 2.Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže...

In Farské oznamy, by 29.02.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Siedma nedeľa v cezročnom období

23. februára 2020   Liturgický kalendár: Streda: Popolcová streda Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa   Farské oznamy:   Odprosujúca poklona Najsvätejšej Sviatosti oltárnej V utorok (25.2.) od 16:00 do svätej omše bude v našom chráme zmierna poklona Najsvätejšej Sviatosti oltárnej, ktorou chceme naše srdcia pripraviť na čas svätého pôstu. Zastavme sa behu povinností a príďme upriamiť svoje srdcia k Bohu. Počas adorácie bude možnosť pristúpiť k svätej spovedi. Kto navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za zvyčajných...

In Farské oznamy, by 22.02.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Šiesta nedeľa v Cezročnom období

(16. februára 2020) Liturgický kalendár: Sobota: Katedra sv. Petra, sviatok Nedeľa: Siedma nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Pobožnosť k sv. Charbelovi V sobotu (22.2.) pri večernej sv. omši o 18:30 bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Všetkých srdečne pozývame modliť sa za mestské misie a ostatné úmysly. Príprava na mestské misie: V rámci prípravy na mestské misie pozývame sa zapojiť do aktivít. Ide o čítanie Svätého písma od 16.-21.3. Naša farnosť sa do čítania zapojí v piatok, 20. marca od 9:00...

In Farské oznamy, by 15.02.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Piata nedeľa v Cezročnom období

( 9. februára 2020)   Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Školastiky, spomienka Utorok: Panny Márie Lurdskej, ľ. spomienka Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Šiesta nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy:   Relikvie blah. Alesandriny da Costa V pondelok do nášho kostola zavítajú relikvie blahoslavenej Alesandriny da Costa, portugalskej mystičky. Na záver sv. omše bude možnosť uctiť si relikvie a dostať osobitné požehnanie. Národný týždeň manželstva: Od 10. 2. do 16. 2. prebieha národný týždeň manželstva, počas ktorého...

In Farské oznamy, by 08.02.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – sviatok Obetovania Pána

( 2. februára 2020)   Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Blažeja, spomienka Streda: sv. Agáty, spomienka Štvrtok: sv. Pavla Mikiho a spol., spomienka Sobota: Panny Márie v sobotu Nedeľa: Piata nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy:   Svätoblažejské požehnanie V pondelok na sviatok sv. Blažeja budeme na záver sv. omší udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.   Dišputy pod hradom: V utorok o 18:00 sa uskutočnia pravidelné Dišputy pod hradom s hosťom JCLic. Andrejom Kačmárom. Viac informácií na výveske.   Príprava na mestské...

In Farské oznamy, by 01.02.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Druhá nedeľa v Cezročnom období

( 19. januára 2020)   Liturgický kalendár:   Utorok: sv. Agnesy, spomienka Streda: Votívna sv. omša o sv. Charbelovi Piatok: sv. Františka Saleského, spomienka Sobota: Obrátenie sv. Pavla, sviatok Nedeľa: Tretia nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy:     Pobožnosť k sv. Charbelovi: Tak, ako sme už v našej farnosti začali v decembri, pozývame aj tento mesiac na sv. omšu a pobožnosť k úcte sv. Charbela túto stredu, 22. januára o 18:30. V rámci pobožnosti sa budeme každý mesiac modliť aj za úmysly,...

In Farské oznamy, by 18.01.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Nedeľa Pánovho krstu

( 12. januára 2020)   Liturgický kalendár:   Piatok: sv. Antona, opáta, spomienka Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka Nedeľa: Druhá nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy:   Vincentská zbierka: Dnes bude po sv. omšiach zbierka, ktorú organizuje Vincentská rodina na pomoc projektom v misijných krajinách. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.   Pobožnosť k sv. Charbelovi: Tak, ako sme už v našej farnosti začali v decembri, pozývame aj tento mesiac na sv. omšu a pobožnosť k úcte sv. Charbela v stredu,...

In Farské oznamy, by 14.01.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Druhá nedeľa po Narodení Pána

( 5. januára 2020)   Liturgický kalendár:   Pondelok: Zjavenie Pána, slávnosť Nedeľa: Krst Krista Pána   Farské oznamy:   Slávnosť Zjavenie Pána: V pondelok slávime slávnosť, prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Pri sv. omšiach sa svätí trojkráľová voda, ktorú si môžete vziať po svätej omši domov.   Požehnanie domov: V tomto období sa požehnávajú príbytky. Kto by chcel, aby kňaz prišiel do jeho príbytku požehnať ho, prosím, nahláste sa v sakristii po sv. omši.   Vincentská zbierka: Na...

In Farské oznamy, by 04.01.2020 , 0 komentárov

Farské oznamy – Nedeľa Svätej rodiny

29. decembra 2019   Liturgický kalendár:   Streda: Panny Márie Bohorodičky, slávnosť Štvrtok: sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, spomienka Piatok: Najsvätejšieho mena Ježiš, ľ. spomienka Sobota: Panny Márie v sobotu, ľ. spomienka Nedeľa: Druhá nedeľa po Narodení Pána   Farské oznamy:   Ďakovná pobožnosť na konci roka: V utorok, na Silvestra, budeme mať dve sv. omše ráno o 6.30 hod a večernú sv. omšu budeme mať už o 16.00 hod. a bude spojená s  ďakovnou pobožnosťou na konci roka. Kto...

In Farské oznamy, by 31.12.2019 , 0 komentárov

Farské oznamy – 3. adventná nedeľa

Modlitbová pobožnosť k sv. Charbelovi s otcom biskupom Od decembra sa vždy v 22. deň v mesiaci budeme modliť spoločne v našom kostole k tomuto veľkému svätcovi, aby nám Pán Boh aj na jeho orodovanie a príhovor doprial milosti, ktoré potrebujeme pre svätý život my a naši drahí. Pobožnosť k sv. Charbelovi od decembra do marca budúceho roka, vždy 22. deň v mesiaci obetujeme popri vlastných úmysloch aj za mestské misie. Pri tejto príležitosti na štvrtú adventnú nedeľu (22.12.) o 10:00 navštívi našu farnosť a bude...

In Farské oznamy, by 14.12.2019 , 0 komentárov

Farské oznamy – 2. adventná nedeľa

8. decembra 2019   Liturgický kalendár:   Pondelok: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť Piatok: sv. Lucie, spomienka Sobota: sv. Jána od Kríža, spomienka Nedeľa: Tretia adventná nedeľa   Farské oznamy:   Modlitbová pobožnosť k sv. Charbelovi s otcom biskupom Nad oltárom sa nachádza relikviár sv. Charbela Makhloufa, svätca z Libanonu, ktorého sme si už uctili a modlili sa pri ňom na jeho sviatok (24. júla). Od decembra sa vždy v 22. deň v mesiaci budeme modliť spoločne v našom kostole k tomuto...

In Farské oznamy, by 07.12.2019 , 0 komentárov

Farské oznamy – 1. adventná nedeľa

december 2019 Liturgický kalendár:   Utorok: sv. Františka Xaverského, spomienka Nedeľa: Druhá adventná nedeľa   Farské oznamy:   Sprievod svetla Dnes od 17:00 sa na Hrade uskutoční požehnanie adventného venca otcom biskupom Viliamom a sprievod svetla, ktorý pôjde na Svätoplukovo námestie. Viac informácií na výveske. Rorátne sv. omše V adventnom období – do 16. decembra – budeme o 6.30 hod., okrem nedieľ a spomienok svätých v našej farnosti sláviť rorátne sväté omše – sväté omše, pri ktorých si veriaci...

In Farské oznamy, by 30.11.2019 , 0 komentárov

Farské oznamy – 34. nedeľa v období cez rok

 24. novembra 2019   Liturgický kalendár:   Pondelok: sv. Kataríny Alexandrijskej, ľub. spomienka Sobota: sv. Ondreja, apoštola, sviatok Nedeľa: Prvá adventná nedeľa „C“   Farské oznamy:   Bohoslužby v Katedrále na slávnosť Krista Kráľa Na slávnosť Krista Kráľa bude náš diecézny biskup, J. Ex. Mons. Viliam Judák v katedrále o 9:00 sláviť pontifikálnu sv. omšu. Po nej bude adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou. O 16:30 bude ruženec, požehnanie a o 17:00 slávnostné vešpery. Všetci sme srdečne pozvaní na toto slávenie.  ...

In Farské oznamy, by 23.11.2019 , 0 komentárov

Farské oznamy – 33. nedeľa v období cez rok

17. novembra 2019   Liturgický kalendár:   Streda: Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Nitre, sviatok Štvrtok: Obetovanie Panny Márie, spomienka Piatok: sv. Cecílie, spomienka Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka Nedeľa: Nedeľa Krista Kráľa   Farské oznamy:   Bohoslužby v Katedrále na slávnosť Krista Kráľa Na budúcu nedeľu – slávnosť Krista Kráľa bude náš diecézny biskup, J. Ex. Mons. Viliam Judák v katedrále o 9:00 sláviť pontifikálnu sv. omšu. Po nej bude adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou až do...

In Farské oznamy, by 16.11.2019 , 0 komentárov

Farské oznamy – 32. nedeľa v období cez rok

10. novembra 2019   Liturgický kalendár:   Pondelok: sv. Martina z Tours, spomienka Utorok: sv. Jozafáta, spomienka Nedeľa: 33. nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy:   Vešpery v Katedrále Predstavení a bohoslovci nášho kňazského seminára pozývajú dnes do katedrály farníkov našej farnosti na spoločnú modlitbu za nové duchovné povolania. 17:30 začína adorácia a o 18:00 slávnostné vešpery. Po nich pozývajú na priateľské stretnutie v jedálni kňazského seminára na malú večeru a pohár vína.   Časopis Gorazd Pri Katolíckych novinách je ešte...

In Farské oznamy, by 14.11.2019 , 0 komentárov

Farské oznamy – 30. nedeľa v období cez rok

27. októbra 2019   Liturgický kalendár:   Pondelok: sv. Šimona a Júdu, sviatok Piatok: Všetkých svätých, slávnosť Sobota: Spomienka na všetkých verných zosnulých Nedeľa: 31. nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy:   Október – mesiac ruženca Počas mesiaca októbra sa vždy pred večernou sv. omšou (okrem stredy) spoločne modlíme svätý ruženec pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou. Pozývame k tejto modlitbe, aj posledné dni mesiaca, v pondelok, utorok a štvrtok. Začiatok modlitby sv. ruženca o 17:50. Sväté omše počas sviatkov V piatok...

In Farské oznamy, by 29.10.2019 , 0 komentárov

Farské oznamy – 29. nedeľa v období cez rok

13. októbra 2019 Liturgický kalendár: Utorok: sv. Jána Pavla II., ľub. spomienka Streda: sv. Jána Kapistránskeho, ľub. spomienka Štvrtok: sv. Anton Mária Claret, ľub. spomienka Piatok: sv. Maura, biskupa, ľub. spomienka Nedeľa: 30. nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy:   Október – mesiac ruženca Počas mesiaca októbra sa vždy pred večernou sv. omšou (okrem stredy) spoločne modlíme svätý ruženec pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou. Pozývame k tejto modlitbe, o ktorej najlepšie platí Cez Máriu k Ježišovi. Ona je pomocou pre...

In Nezaradené, by 19.10.2019 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy