Oznamy na Siedmu nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Petra Damiána

Utorok: Katedra sv. Petra

Streda: sv. Polykarpa

Sobota: Spomienka Panny Márie

Nedeľa: Ôsma nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Modlitby za pokoj na Ukrajine:

Na koniec každej sv. omše sa spoločne modlíme za pokoj na Ukrajine a vo svete. Pamätajme na tento úmysel aj pri svojich osobných modlitbách.

Mesačná zbierka na opravu kostola a refektára:

Dnes po sv. omši bude pravidelná mesačná zbierka na opravu kostola a refektára. Vopred Pán Boh odmeň za pomoc a modlitby.

Pobožnosť k sv. Charbelovi:

V utorok, 22. februára, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Srdečne všetkých pozývame.

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola a za všetku starostlivosť, ktorú preukazujete tomuto chrámu a farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní 4. skupinu.

Úmysly sv. omší

21.02.2022 – 27.02.2022

 

Pondelok 21. februára

6:30      + František, Mária a deti

18:30    na úmysel kňaza

Utorok 22. februára

6:30      + Jozef, Rozália a ich rodičia

18:30    Za pútnikov

Streda 23. februára

6:30      + Anna a Viliam

18:30    + Ernest a Helena

Štvrtok 24. februára

6:30      Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pre rodinu

18:30    + Jolanka, manžel a deti

Piatok 25. februára

6:30      + Jozef a rodičia

18:30    + Štefan, Etela a Jozefína

Sobota 26. februára

7:00      + Emília, rodičia a súrodenci

18:30    + Katarína

Nedeľa 27. februára

7:00      + Paulína a je rodičia

8:30      + Oleg, Mária a Karol

10:00    Za farnosť

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    Za Božie pož. pre bohuznámu rodinu (sv. omša v latinčine)

18:30    Za Božie požehnanie pre Annu

Informačný servis nitrianskej diecézy