Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Klementa I.

Utorok: sv. Ondreja Dung-Laka a spol.

Streda: sv. Kataríny Alexandrijskej

Nedeľa: Prvá adventná nedeľa „B“

Farské oznamy:

Hygienické opatrenia COVID-19:

Na základe súčasných opatrení je možné zúčastniť sa na svätej omši. Obsadiť je možné 50% miest na sedenie. Je potrebné sadať si šachovnicovým spôsobom. Veriaci z jednej domácnosti, môžu sedieť pri sebe. Kto chce prijať sv. prijímanie do úst, nech prichádza až keď príjmu všetci, ktorí prijímajú do rúk. Ďakujeme za dodržiavanie hygienických opatrení.

Požehnanie adventných vencov a sviec:

Budúca nedeľa je prvá adventná. Pri sv. omši požehnávať adventné vence a sviece. Môžete si ich položiť pred oltár.

Úmysly sv. omší na január – apríl 2021:

V sakristii je možné si zapísať úmysel sv. omše na obdobie január až apríl 2021. Vzhľadom na veľký záujem si každý zapíšete najviac dve sv. omše. Ak bude aj neskôr voľné, budeme vás informovať a budete si môcť zapísať aj viac úmyslov. Vďaka za pochopenie a ústretovosť pre všetkých.

Modlitby k svätému Šarbelovi v núdzi:

Každý večer po sv. omši sa modlíme litánie k svätému Šarbelovi za pomoc v chorobe, za zdravie nakazených a spásu obetí. Pozývame veriacich prosiť o Božie požehnanie.

Zbierka na charitu:

Na budúcu nedeľu bude predpísaná zbierka na charitu. Vopred Pán Boh zaplať

Poďakovanie za podporu a upratovanie kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí aj napriek ťažkej situácii nezabúdate na náš chrám a pomáhate modlitbami za našu farnosť. Ďakujeme aj za finančnú pomoc cez farský účet, či pokladničky v kostole. Pán Boh zaplať! Tento týždeň prosíme o pomoc pri starostlivosti o kostol skupinu č. 1.Nech je všetko v našom živote Na väčšiu česť a slávu Božiu.

Informačný servis nitrianskej diecézy