Oznamy na Turíce

Liturgický kalendár:

Pondelok: Turíčny pondelok

Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza

Sobota: sv. Barnabáša, apoštola

Nedeľa: Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Farské oznamy:

Svätodušné sviatky v katedrále:

Na Turíce bude o 9:00 v katedrále slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať náš diecézny biskup, Mons. Viliam Judák. Pri nej udelí sviatosť birmovania aj štyrom dospelým z našej farnosti. Po sv. omši bude vystavená Najsvätejšia Sviatosť oltárna k verejnej poklone počas celého dňa. O 16:30 bude pred NSO ruženec a po ňom o 17:00 slávnostné vešpery.

 

Prosba o pomoc pre utečencov z Ukrajiny

Obraciame sa v mene diecéznej charity s prosbou o  pomoc pre utečencov z Ukrajiny. Na charite by sa veľmi potešili praktickým veciam do kuchyne: lyžičky, varechy, hrnce, poháre, misky, uteráky, utierky. Samozrejme, tieto vec nemusia byť nové, ale možno aj zvyšné z našich kuchýň. Kto túži takto konkrétne pomôcť, môže tieto kuchynské pomôcky, či uteráky kedykoľvek priniesť do sakristie po sv. omši do sakristie.

 

Dišputy pod Hradom:

Kňazský seminár v Nitre pozýva v utorok 7. júna o 18:00 na Dišputy pod Hradom s morálnym teológom Ivanom Šulíkom. Téma: Vojna a trest smrti.

 

Modlitba Anjel Pána:

Od pondelka sa ráno, na poludnie a večer modlíme modlitbu Anjel Pána.

 

Upratovanie kostola

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety preň. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 1.

Informačný servis nitrianskej diecézy