• Domov
  • /
  • Category: Nezaradené

Category: Nezaradené

Individuálna pastoračná služba od 25.11.2021 v kostole na Hornom meste v Nitre

Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021 je vyhlásený núdzový stav spojený so zákazom vychádzania. Výnimkou z toho zákazu podľa b. 27 je v čase: od 05.00 hod. do 20.00 hod. cesta za účelom individuálnej návštevy kostola a cesta späť. Z tohto dôvodu bude v našom farskom kostole možnosť individuálne navštíviť kostol a prijať sviatosti (sv. spoveď, sv. prijímanie) pre posilnenie našich duší. Kostol bude pre individuálnu pastoráciu otvorený denne...

In Nezaradené, by 25.11.2021 , 0 komentárov

Farské oznamy – 14. novembra 2021

Oznamy na XXXIII. nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Alberta Veľkého Utorok: sv. Gertrúdy Streda: sv. Alžbety Uhorskej Sobota: Výročie posviacky Katedrály sv. Emeráma Nedeľa: Krista Kráľa Farské oznamy: Do večnosti odišiel vdp. Ladislav Vrábel Do večnosti nás predišiel vdp. Ladislav Vrábel, ktorý dlhé roky pôsobil v našej farnosti ako farár. Za jeho pôsobenia prešiel kostol úplnou rekonštrukciou, vďaka ktorej dostal krásny vzhľad, ktorý do dnešných dní môžeme obdivovať. Pohreb so sv. omšou bude vo farnosti...

In Nezaradené, by 13.11.2021 , 0 komentárov

Ľaliová slávnosť na sviatok sv. Antona Paudánskeho

13. júna 2021 o 10:00 Farský kostol sv. Petra a Pavla  Ľaliová slávnosť ku cti sv. Antona Paduánskeho. – Počas slávenia sa budú požehnávať ľalie a uctievať relikvie sv. Antona. – História tejto slávnosti je veľmi zaujímavá: Nitriansky kostol sv. Petra a Pavla na Hornom meste patriaci bratom Františkánom bol preslávený ľaliovou slávnosťou, ktorá sa konala vždy v dňoch okolo sviatku sv. Antona Paduánskeho, 13. júna. Dosvedčuje nám to aj niekoľko záznamov z františkánskej kláštornej...

In Nezaradené, by 05.06.2021 , 0 komentárov