20. júna 2021

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Alojza Gonzágu

Utorok: sv. Ján Fišer a Tomáš Morus

Štvrtok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa: Trinásta nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Nové číslo časopisu Víťazstvo Srdca

Na stolíku s novinami je nové číslo časopisu Víťazstvo Srdca. Predstavuje krásu Najsvätejšej Eucharistie a našej úcty, akú si zasluhuje. Pozývame k čítaniu. Cena je 2 EUR.

 

Sväté prijímanie opäť bežným spôsobom

Vzhľadom na aktuálnu dobrú situáciu sa vraciame k riadnemu rozdávaniu sv. prijímania do úst. Mimoriadne opatrenie malo svoje opodstatnenie v čase výskytu choroby. Ubezpečujeme vás, že pri rozdávaní sv. prijímania nedochádza ku dotyku s prijímajúcim. Ak by také nastalo, kňaz si hneď vydezinfikuje ruky. Z tohto dôvodu už nebude potrebné umývanie prstov po sv. prijímaní. Nechajme sa sýtiť Bohom v pokore dieťaťa.

 

Pobožnosť k sv. Charbelovi

Pozývame na pobožnosť k sv. Charbelovi v utorok, 22. júna, pri sv. omši o 18:30.

 

Zbierka na opravu refektára

Pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti z minulej nedele opäť pomohla pri prácach. Pán Boh zaplať za všetky obety a  milodary. V refektári sa podarilo zabetónovať podlahu a budúci týždeň sa budú osádzať nové kotle.

 

Festival sakrálnej hudby Musica sacra

Od 13.6. – 1.7.2021 sa v Nitre koná festival sakrálnej hudby Musica sacra. Vstup na všetky koncerty je voľný. Viac informácií na výveske.

 

Štúdium v kňazskom seminári v Nitre

Kňazský seminár v Nitre oznamuje tým, ktorí túžia po kňazskom povolaní, že podávanie prihlášok do kňazského seminára je možné do 31. júla.

 

Hodová slávnosť

Na budúcu nedeľu budeme v našej farnosti sláviť hodovú slávnosť sv. Petra a Pavla. Pri svätých omšiach bude tradičná hodová ofera. Pán Boh zaplať za milodary.

 

Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety, ktoré prinášate za našu farnosť. Úprimné Pán Boh zaplať. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 1.

Úmysly sv. omší

21.06. – 27.06. 2021

Pondelok 21. júna

6:30 + František a Oľga

18:30 Za Božiu pomoc pri operácií Oskarka

Utorok 22. júna

6:30  Za zdravie a Božiu požehnanie pre Michala a Annu

18:30 Za ctiteľov a pútnikov sv. Charbela

Streda 23. júna

6:30 + Alžbeta

18:30 + Oľga, Gabriela, a Štefan

Štvrtok 24. júna

6:30 + Ján a Johana

18:30 + Ján, Alžbeta a rodičia

Piatok 25. júna

6:30 Za zdravie, Božiu požehnanie a svetlo Ducha Svätého pre Annu, Dávida a deti

18:30 + Ladislav, Irena a Augusta

Sobota 26. júna

7:00  Za zdravie a Božiu požehnanie pre kňaza Marka

18:30 Za zdravie a Božiu požehnanie Adama a jeho rodinu

Nedeľa 27. júna

7:00  + Ladislav, Jozef, Mária a Jozef

8:30   + Štefan

10:00  za farnosť

11:30   + Mihály, István, Hana (sv. omša po  maďarsky)

16:30 Poďakovanie za Božie požehnanie pre Františka ( sv. omša v mimoriadnej forme, po latinsky)

18:30 + manžel Peter a synovec Milan

Informačný servis nitrianskej diecézy