Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Apolinára

Streda: sv. Márie Magdalény

Štvrtok: sv. Brigity, patrónky Európy

Piatok: Sv. Charbela Makhloufa

Sobota: sv. Jakuba

Nedeľa: 17. nedeľa cez rok

 

Farské oznamy:

 

Mesačná pobožnosť k sv. Charbelovi:

V stredu, 22. júla, o 18:30 pozývame na pobožnosť k sv. Charbelovi, ktorá sa uskutoční na záver sv. omše. Všetci sme srdečne pozvaní vyprosovať Božie milosti a ďakovať Bohu aj na príhovor sv. Charbela.

Pobožnosť k sv. Brigite:

Vo štvrtok, 23. júla, slávi Cirkev sviatok sv. Brigity, patrónky Európy. Keďže relikvie tejto veľkej svätice uchovávame v našom chráme, po večernej sv. omši o 18:30 pozývame na modlitbovú pobožnosť, pri ktorej budeme prosiť o Božie milosti pre našu vlasť a celú Európu.

Upratovanie kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o čistotu v našom chráme a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhate a obetujete sa v našej farnosti. V tomto týždni prosíme o pomoc skupinu č. 4. Ďakujeme.

 

Úmysly sv. omší

20.07.-26.07.2020

Pondelok 20. júla

6:30    –       + Jozef, Mária, František Mária a rodičia

18.30  –

Utorok 21. júla

6:30    –       + manžel Jozef, rodičia a súrodenci

18:30  –       + Mária, Štefan, Mária, František a Helena

 

Streda 22. júla

6:30    –       + za zosnulých biskupov a kňazov

18:30  –       ZBP pre bratov Jozefa a Michala a mamu Evu

 

Štvrtok 23. júla

6:30    –       ZBP  pre rodinu Heleny

18:30  –       + Jolana, František, Mária, Karol a Valéria

Piatok 24. júla

6:30    –        + Viliam a Anna

18:30  –        + Vladimír Kákopčan

 

Sobota 25. júla

7:00    –       + Milan, Zdenka, rodičia Anna a Július

18:30  –        + Ľudovít, Emília, brat Ivan a ich rodičia z oboch strán

 

Nedeľa 26. júla

7:00    –       ZBP a svetlo D.SV.  pre Annu, Dávida a deti

8:30    –       + Jozef

10:00 –         za farnosť

18:30 –      + Peter a rodičia z oboch strán

 

Informačný servis nitrianskej diecézy