08. marca 2020

 

Odpustky v pôstnom období:

Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

Krížové cesty:

Krížové cesty v našom chráme sú každý piatok pôstneho obdobia o o 18.00.

 

Zbierka na charitu:

Zbierka na Charitu z minulej nedele bola 510,26 EUR. Za milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Krížové cesty na Kalvárii:

Bratia verbisti pozývajú na nitriansku kalváriu, kde každú pôstnu nedeľu o 14,30 je modlitba posvätného ruženca, pôstna katechéza a pobožnosť Krížovej cesty. Bližšie informácie nájdete na plagáte v zadnej časti kostola.

Zápis do prvého ročníka ZŠ:

CZŠ sv. Svorada a Benedikta na Farskej ulici v Nitre pozýva na zápis do prvého ročníka. Viac informácií na výveske.

 

Opatrenia kvôli nákaze:

Prosíme o pochopenie pre neprítomnosť svätenej vody vo sväteničkách. Toto odporúčanie sme dostali v spojitosti s nákazou koronavírusu.

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc skupinu č. 4.

 

 

Úmysly sv. omší:  09.03. – 15.03. 2020

 

Pondelok 09.03.

6:30                    Poďakovanie za dožitých 60 rokov života a prosbou o Božie požehnanie do ďalších rokov

18:30                  Za Božiu pomoc pri operácii a ťažkej chorobe pre Mariána

 

Utorok 10.03.

6:30                    Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu

18:30         +       Andrea a starí rodičia z oboch strán

 

Streda 11.03.

6:30                    Za zdravie a Božie požehnanie pre Mariannu

18:30                  Za živú vieru a dary Ducha Svätého pre syna

 

Štvrtok 12.03.

6:30           +       Karol, Zuzana

18:30         +       Hieronym, Rozália a Ladislav

 

Piatok 13.03.

6:30                    Za zdravie a Božie pomoc pre Bianku a Erika

18:30         +       Artúr a  rodičia

 

Sobota 14.03.

7:00           +       Mária

18:30         +       Ernestína a Anton

 

Nedeľa 15.03.

7:00           +       Veronika, Vincent, rodičia, starí rodičia a prarodičia

8:30           +       Starí rodičia František a Alžbeta

10:00         +       Ján, Melicher, Sidónia, Jolana a Jozef

11:30         +       György, Miroslav, József, Ilona és szüleik

18:30                  Za farnosť

 

Informačný servis nitrianskej diecézy