9. mája 2021

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána

Piatok: sv. Mateja, apoštola

Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa

Farské oznamy:

Aktuálne opatrenia

         Počet veriacich v kostole počas sv. omše je závislý od plochy kostola. Obsadzujte miesta len označené a len na sedenie. Stále platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši.

Sv. omše počas aktuálnych opatrení

Okrem tradičných časov sv. omší budú pridané sv. omše v nedeľu o 15:30 a 17:00. Sv. omša o 17:00 bude latinská, v obrade z r. 1962. Slovenské texty sú k dispozícii.

Zbierka na opravu kostola a refektára

Dnes bude pravidelná mesačná zbierka, ktorú použijeme na opravu nášho kostola a refektára. Vopred Pán Boh zaplať!

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše v našom chráme budú o 6:30, 12:00, 15:30 (lat.), 17:00 (maď.) a 18:30.

Májové pobožnosti

Počas mesiaca máj sa na začiatku každej svätej omše modlíme litánie k Panne Márii.

Pobožnosť za úrodu

Pondelok, utorok a streda pred Nanebovstúpením Pána sú prosebnými dňami, kedy sa Cirkev modlí za úrodu. Preto v tieto dni budeme na začiatku večernej sv. omše mať pobožnosť za úrodu.

Modlitby k sv. Charbelovi na Facebooku

Pozývame v pondelok o 20:00 na spoločnú modlitbu k sv. Charbelovi. Aj v týchto pohnutých časoch sa utiekame k tomuto veľkému svätcovi. Prosíte nás o modlitby. Spojme sa v týchto úmysloch a modlime sa na Facebooku: Farnosť Nitra – Horné mesto. 

Organový festival Ars organi

V dňoch 9. mája – 6. júna 2021 sa v Nitre uskutoční organový festival Ars organi. Jednotlivé koncerty podľa programu sa uskutočnia v Kostole Piaristov a v evanjelickom kostole vždy so začiatkom o 19.00 hod. Vstup na všetky koncerty je voľný. Koncerty budú prístupné aj prostredníctvom online priamych prenosov. Viac informácií na www.organfest.sk

Zbierka na katolícke masmédiá

Na budúcu nedeľu bude predpísaná zbierka na katolícke masmédiá.

Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety, ktoré prinášate za našu farnosť. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 3.

Informačný servis nitrianskej diecézy