Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jána od Kríža

Nedeľa: Štvrtá adventná nedeľa

Farské oznamy:

Vianočná sv. spoveď v kostole

         Vzhľadom na aktuálnu situáciu spoločná sv. spoveď v našom meste nebude. Budeme k dispozícii polhodinu pred každou sv. omšou, pri každej večernej a nedeľných sv. omšiach aj počas sv. omše až do Vianoc. Prosíme, využite príležitosť vyspovedať sa počas celého času pred Vianocami, nenechávajte si spoveď na posledné dni, aby sa netvorili zbytočné problémy s veľkým počtom ľudí. Platí dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omše, takže aj keby ste po sv. spovedi do Vianoc niektorú nedeľu vynechali, nemusíte ísť znova na sv. spoveď.

Vianočná sv. spoveď chorých

         V sakristii môžete nahlásiť tých chorých, ktorí pri príležitosti Vianoc chcú pristúpiť k svätej spovedi a nemôžu prísť na sv. spoveď do kostola. Radi ich prídeme vyspovedať a dáme aj sv. prijímanie. Chorých navštívime 17. 12. (štvrtok) po telefonickom dohovore.

Sväté omše počas vianočných sviatkov

Vzhľadom na aktuálny vývoj prosíme, aby ste sledovali farské oznamy na výveske a farskej stránke, kde budeme aktuálne informácie zdieľať a podľa situácie, ak to bude možné, pridáme sv. omše počas sviatkov.

Poďakovanie za podporu a upratovanie kostola

Ďakujeme všetkým, ktorí aj napriek ťažkostiam nezabúdate na náš chrám a pomáhate v našej farnosti. Vzhľadom na aktuálnu situáciu vianočné upratovanie kostola nebude. Prosíme o bežné upratanie skupinu č. 4.

Informačný servis nitrianskej diecézy