Oznamy na Šiestu nedeľu v cezročnom období 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Votívna sv. omša o Panne Márii

Streda: Popolcová streda

Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa

 

Farské oznamy:

Začiatok svätého pôstu

Popolcovou stredou začína pôstne liturgické obdobie. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nedá nahradiť iným skutkom pokánia. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Značenie popolom bude pri každej svätej omši. Sv. omše v našom chráme v tento deň budú: o 6.30 hod., o 12.00 hod., o 17:00 hod.maďarskom jazyku, večer o 18.30 hod.

Pomazanie chorých pri príležitosti Svetového dňa chorých:

Sviatok Panny Márie Lurdskej, ktorý pripadá v tomto roku na budúcu nedeľu, je aj Svetovým dňom chorých. Pri tejto príležitosti budeme v pondelok, 12. februára, pri rannej aj večernej sv. omši udeľovať Sviatosť pomazania chorých. Tú môže prijať ten, kto je v milosti posväcujúcej, teda sa vyspovedal, a trpí chorobou fyzickou alebo psychickou, ktorej prítomnosť môže vážne ohroziť zdravie a zapríčiniť smrť. Zároveň Sviatosť pomazania chorých možno prijať, vzhľadom na pokročilý vek poznačený starobou a slabosťou.

Pôstna kajúcna procesia a vešpery Prvej pôstnej nedele:

Pozývame na pôstnu kajúcnu procesiu, ktorá sa v našej farnosti bude konať v sobotu, 17. februára o 16:00. Začne v Katedrále sv. Emeráma o 16:00, skadiaľ za spevu Litánií k svätým sa v procesii presunieme do nášho farského kostola. Tu sa budú konať gregoriánske latinsko/slovenské Prvé vešpery Prvej pôstnej nedele a po ich skončení bude možnosť uctiť si relikviu Svätého kríža. Brožúry a texty budú k dispozícii.

Odpustky v pôstnom období

  1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

        2.Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Modlitbu sa možno pomodliť aj pri bočnom oltári sv. Kríža. Text je na oltári.

 

Krížové cesty

Krížové cesty v našom chráme budú bývať každý piatok pôstneho obdobia a to o 17:45 hod.

Krížové cesty na Nitrianskej Kalvárii

Krížové cesty spojené s katechézou a modlitbou sv. ruženca sa modlíme počas pôstu aj na nitrianskej kalvárii. Vždy v nedeľu v kostole o 14:30 ruženec, 15:00 katechéza, po nej modlitba krížovej cesty. Viac informácií na výveske.

Zbierka na Charitu:

Na budúcu nedeľu sa bude konať celoslovenská zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred Pán Boh odmeň.

Upratovanie kostola

Ďakujeme aj za všetky obety a pomoc, ktorú venujete našej farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 4.

Úmysly sv. omší
12. – 18. februára 2024
Pondelok 12. februára
6:30 Poďakovanie za dar života matky, dcéry a vnučky
18:30 Za Boie požehnanie pre Patrika a Helenu
Utorok 13. februára
6:30 Za Božie požehnanie pre Michala a za jeho obrátenie
18:30 Poďakovanie za manželstvo Róberta a Ivany a prosba o B. pož.
Streda 14. februára
6:30 Za Božie požehnanie pre Štefana
12:00 + Miroslav
18:30 + Helena, František a Rozália
Štvrtok 15. februára
6:30 + Anna, Viliam, Mária a Štefan
18:30 + Etela a Jozefína
Piatok 16. februára
6:30 + Terézia a Zoltán
18:30 Za nenarodené a hladom umierajúce deti
Sobota 17. februára
7:00 + Zdenka, Milan, Anna a Július
18:30 + Peter a Rozália
Nedeľa 18. februára
7:00 Za farnosť
8:30 + Jozef, Jolana rodičia
10:00 + Anna a Imrich
11:30 sv. omša v maďarčine
16:30 Na dobrý úmysel – v kostole v Mlynárciach (lat.)
18:30 + Emília, Ľudovít, Ivan a starí rodičia z oboch strán

Informačný servis nitrianskej diecézy