Oznamy na Pätnástu nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

pondelok: sv. Andreja-Svorada a Beňadika, patrónov diecézy a patróna mesta Nitra

Sobota: sv. Márie Magdalény

Nedeľa: Šestnásta nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Púť k sv. Svoradovi na Zobore:

Pozdrav od otcov biskupov Viliama a Petra:

Drahí bratia a sestry, milí obyvatelia mesta Nitra,

  1. júl je deň, kedy v našej diecéze opäť budeme sláviť sviatok sv. Andreja-Svorada a Beňadika, našich diecéznych patrónov. Sv. Andrej-Svorad je zároveň aj patrónom nášho mesta Nitra.

Chceme Vás teda, drahí bratia a sestry, pozvať k púti na Zobor, ktorá sa bude konať v piatok 21. júla 2023. Spoločne sa zhromaždíme o 17:00 hod., tentokrát pri kruhovom objazde na Predmostí, kde bude požehnaná nová socha sv. Andreja-Svorada. Následne prejdeme v procesii k ruinám Zoborského kláštora, kde o 19:00 hod. budeme sláviť sv. omšu k úcte nášho patróna sv. Andreja-Svorada za účasti Richarda Korzenského OSB, priora Benediktínskeho opátstva Tihanyi (čítaj: Tiháň) v Maďarsku.

Zároveň Vás chceme pozvať aj k tomu, aby sme deň pred púťou alebo aspoň večer pred ňou prežili spôsobom, ako sa k tomu ešte na začiatku 18. storočia v čase morovej epidémie zaviazali obyvatelia nášho mesta – ako čas pôstu a pokánia. Spoločne ho môžeme obetovať za nové kňazské povolania, tak veľmi potrebné pre našu diecézu, za obnovu viery v našich rodinách a za mier a pokoj vo svete.

            Využívame túto príležitosť, drahí bratia a sestry, aby sme Vám popriali na začiatku letných prázdnin, aj požehnaný čaj oddychu v Božej prítomnosti.

Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

Mons. Peter Beňo, pomocný biskup

 

Piatková večerná sv. omša zrušená:

Z dôvodu púte nebude piatková večerná sv. omša v našom kostole a úmysel bude slávený pri sv. omši na Zobore o 19:00.

Pobožnosť k sv. Charbelovi:

Vo sobotu, 22. júla, pri večernej sv. omši pozývame na pobožnosť k sv. Charbelovi.

 

Mesačná zbierka na potreby farnosti:

Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Pomôže pri výmene vchodových dverí pri sakristii. Vopred Pán Boh zaplať.

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za pomoc pri starostlivosti o kostol a za všetky obety pre farnosť. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 2.

 Úmysly sv. omší
17. júla – 23. júla 2023
Pondelok 17. júla
6:30 + Ján
18:30 + Peter (pohrebná)
Utorok 18. júla
6:30 + Ján
18:30 + Mária a Emil
Streda 19. júla
6:30 + Ján
18:30 +Anna, Anton a syn Tibor
Štvrtok 20. júla
6:30 + Ján
18:30 + Helena
Piatok 21. júla
6:30 + Ján
18:30 + Ivan, Anna – slávená na púti na Zobore
Sobota 22. júla
7:00 + Ján
18:30 Za pútnikov
Nedeľa 23. júla
7:00 + Ján
8:30 Za farnosť
10:00 Za Božie požehnanie pre Annu
11:30 sv. omša v maďarčine
16:30 na dobrý úmysel – v kostole v Mlynárciach (lat.)
18:30 + Barbora

Informačný servis nitrianskej diecézy