Oznamy na Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Antona Paduánskeho

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Dvanásta nedeľa cez rok

Farské oznamy:

Požehnanie ľalií na sviatok sv. Antona Paduánskeho

V našom chráme počas pôsobenia rehole františkánov, ktorá tu bola až do čias komunizmu, tešila sa veľkej obľube slávnosť na deň sv. Antona. V tento deň sa konala pobožnosť k sv. Antonovi a požehnávali sa ľalie, ktoré sú symbolom tohto svätca. Na túto tradíciu sme nadviazali už v minulých rokoch. Preto v pondelok, 13. júna, pri sv. omši o 18:30 budeme mať túto pobožnosť. Budú sa požehnávať ľalie a bude možnosť uctiť si relikvie sv. Antona. Istý počet ľalií sme objednali, môžete si však priniesť aj vlastné.St.-Anthony_StoryPage2

 

Prosba o pomoc pre utečencov z Ukrajiny

Obraciame sa v mene diecéznej charity s prosbou o  pomoc pre utečencov z Ukrajiny. Na charite by sa veľmi potešili praktickým veciam do kuchyne: príbory, varechy, hrnce, poháre, misky, uteráky, utierky. Samozrejme, tieto vec nemusia byť nové, ale možno aj zvyšné z našich kuchýň. Kto túži takto konkrétne pomôcť, môže tieto kuchynské pomôcky, či uteráky priniesť do sakristie po sv. omši.

 

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok je slávnosť Božieho Tela. Sv. omše v našom chráme budú o 6:30, 12:00, 17:00 (maď.), 18:30, 19:30 (lat.).

Tento deň je prikázaným sviatkom.

Zároveň sa v nedeľu (19. júna) na Svätoplukovom námestí pri DAB uskutoční celomestská slávnosť pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Slávnostnú svätú omšu so začiatkom o 10.00 hod. bude celebrovať nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo.

Preto sv. omše o 8:30 a 10:00, 11:30 (maď.) v našom kostole nebudú. Úmysly budú slávené na námestí.

Osobitne pozývame deti, hlavne prvoprijímajúce, aby si priniesli na procesiu lupienky kvetov.CC20A45F-C70D-4983-BE4A-ABA134CE3488

 

Výstup na Považský Inovec:

V sobotu 18. júna 2022 sa v prípade priaznivého počasia v rámci prípravy na Národné stretnutie mládeže T22 uskutoční výstup mládeže na Považský Inovec. Zraz účastníkov bude o 10.00 hod. pri motoreste Radar pri Mníchovej Lehote. Pod vrcholom bude aj spoločná sv. omša. Pre aktuálne informácie sledujte facebookovú stránku “Mládež Nitrianskej diecézy.

 

StretnutieKána pre manželov:

V termíne 10.-16. júla sa uskutoční obnova pre manželov Kána v Kňazskom seminári v Nitre. Viac info na výveske.

 

Sviatosť Birmovania v našej farnosti v roku 2023:

V našej farnosti sa v roku 2023 bude sláviť sviatosť birmovania. Na tú sa môžu prihlásiť žiaci a študenti od 8. ročníka ZŠ vyššie, až po maturantov. Príprava je pre farníkov farností Nitra – Horné mesto, Nitra – Dolné mesto, resp. tých ktorí z Nitry chodia k nám na sv. omše. Veriaci bývajúci mimo Nitry sa môžu prihlásiť len so súhlasom miestneho pána farára a po rozhovore s nami na farskom úrade. Príprava by sa začala v septembri tento rok. Kto by sa chcel prihlásiť, nech sa zastaví po sv. omšiach v sakristii.

Dospelí, ktorí by sa chceli pripraviť na prijatie Sviatosti krstu, Prvého sv. prijímania, či Sviatosti birmovania, môžu sa tiež prihlásiť v sakristii po sv. omšiach.foto

 

Pokračovanie prác na oprave kostola:

Ako ste si istotne všimli, v kostole sa začalo s ďalšou etapou opravy kostola. Po revízii elektrických rozvodov sa začala dávať nová sanačná omietka, ktorá v niekoľkých etapách bude nanesená. Následným krokom po dôkladnom vyschnutí bude výmaľba kostola. Tieto práce môžeme robiť pre dôstojnosť Božieho domu aj vďaka vašej štedrosti. Úprimné Pán Boh zaplať za všetky milodary a modlitby.

 

Upratovanie kostola

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety preň. Ďakujeme aj za upratovanie kostola počas stavebných prác. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 2.

Úmysly sv. omší

13.06.2022 – 19.06.2022

 

Pondelok 13. júna

6:30      + Anna, Alexander a jeho rodičia

18:30    Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Ninu

Utorok 14. júna

6:30      + Anna, Alžbeta, František

18:30    Za zdravie a B. požehnanie pre Pavla, Miriam a deti

Streda 15. júna

6:30      + Mária Magdaléna

18:30    Za Božie požehnanie a dar obrátenia pre krstné deti a rodinami

Štvrtok 16. júna

6:30      + Za farnosť

12:00    + Ľudovít

17:00    sv. omša v maďarskom jazyku

18:30    + Anna a rodičia z oboch strán

19:30    sv. omša v latinskom jazyku

Piatok 17. júna

6:30      + Mária, Anton a starí rodičia

18:30    + Ida a Ambróz

Sobota 18. júna

7:00      Za zdravie a B. požehnanie pre Ingrid a Eriku s rodinami

18:30    + z rodiny

Nedeľa 19. júna

7:00      Poďakovanie za 60 rokov manželstva Františka a Márie

8:30      + Alojzia

10:00    Za farnosť

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    + Mária (latinská)

18:30    + Ján, Mária a Milan

Informačný servis nitrianskej diecézy