Oznamy na Štvrtú nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jána Bosca

Streda: Obetovanie Pána

Štvrtok: sv. Blažeja

Sobota: sv. Agaty

Nedeľa: Piata nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Sviatok Obetovania Pána:

Purification

 

Na sviatok Obetovania Pána (streda) budeme mať v našom chráme dve sv. omše: 6:30 a 18:30. Pri sv. omšiach budeme požehnávať hromničné sviece. Sviece budú k dispozícii. Ďakujeme bohuznámym darcom za výrobu a poskytnutie sviec pre náš chrám. Nech Boh odmení Vašu námahu a obety.

 

Sviatok sv. Blažeja:

blasius[1]

Na sviatok sv. Blažeja (štvrtok), budeme po sv. omši udeľovať požehnanie hrdla, ktorým prosíme Pána o zdravie práve na príhovor sv. Blažeja.

 

Prvý piatok a prvá sobota v mesiaci:

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou a po večernej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť. V sobotu po rannej sv. omši bude fatimská pobožnosť k Panne Márii. Všetkých pozývame.

 

Nočná adorácia za kňazov a budúcich kňazov:Nočná adorácia

Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok na nočnú adoráciu za kňazov a budúcich kňazov. Adorácia bude opäť v noci z piatka na sobotu (4.2.-5.2.). Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Vopred sa tešíme na spoločne strávený čas modlitby.

Synoda o synodalite

Po čase rozlišovania synodálnej cesty pre našu diecézu a po čiastočnom uvoľnení pandemických opatrení prechádzame na praktickú realizáciu procesu synody na úrovni našej Nitrianskej diecézy. Úvodné stretnutie sa bude konať v našej farnosti 16. februára

Pozývame vás na adorácie a spoločnú modlitbu pri sv. omšiach, kde budeme prosiť o úspešný priebeh diecéznej synodálnej cesty a o dary Božieho Ducha, aby nás viedol a inšpiroval.

Ďakovná púť do Ríma:

Otcovia biskupi pozývajú do Ríma na ďakovnú púť po návšteve pápeža Františka na Slovensku. Pápež príjme slovenských pútnikov na audiencii 30. apríla tohto roku.

Prihlášky do seminára:

Mladí muži, ktorí túžia stať sa kňazmi, môžu si podať prihlášky do Kňazského seminára v Nitre. Viac informácií na: https://www.ksnr.sk/nezaradene/prihlasky-do-knazskeho-seminara-a-na-rkcmbf/.

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola. Tento týždeň prosíme 1. skupinu.

Informačný servis nitrianskej diecézy