Oznamy na Tretiu adventnú nedeľu

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Lucie

Utorok: sv. Jána od Kríža

Nedeľa: Štvrtá adventná nedeľa

Farské oznamy:

Výzva na modlitbu:

Tou najväčšou záchranou nás, úbohých hriešnikov, je Pán Boh. Popri ľudskej snahe o prekonanie tejto ťažkej choroby, nezabúdajme na úprimnú modlitbu o Božie milosrdenstvo pre ľudstvo, ktoré tak veľmi potrebuje pochopiť, že potrebuje Boha. Modlitba nepozná hranice, obmedzenia, potrebujeme len ochotné srdce.

 

Rorátne sv. omše:

V tomto týždni budeme ranné sv. omše v stredu a vo štvrtok sláviť ako rorátne.

Možnosť sv. spovede:

Pondelok – Sobota až do Vianoc v čase od 17:00 – 18:30 sme kňazi k dispozícii v kostole. Môžete pristúpiť k sv. spovedi, sv. prijímaniu. Okrem toho je možné pristúpiť k sv. spovedi a sv. prijímaniu v nedeľu od 15:00-16:30.

 

Vianočná sv. spoveď:

Vzhľadom na aktuálnu situáciu tradičná vianočná sv. spoveď nebude. Preto prosíme, aby ste využili možnosť pripraviť svoju dušu na sviatky počas celého adventného obdobia.

 

Úmysly sv. omší na január – apríl 2022:

V sakristii je možné si zapísať úmysel sv. omše na obdobie január až apríl 2022.

Vianočné upratovanie:

V sobotu po rannej sv. omši bude vianočné upratovanie kostola. Prosíme o pomoc členov všetkých upratovacích skupín, ako aj tých, ktorí by chceli popri upratovaní svojich príbytkov pomôcť pred sviatkami pripraviť aj ten Boží. Vopred ďakujeme!

Spovedanie chorých pred sviatkami:

V sakristii alebo telefonicky môžete zahlásiť svojich chorých na sv. spoveď, prídeme k nim.

Poďakovanie:

Ďakujeme, že nezabúdate na náš chrám a našu farnosť. Ďakujeme za všetky obety, modlitby a milodary, ktorými podporujete náš kostol.

Prajeme Vám požehnaný čas adventu v spoločnosti Prečistej Panny!

 

Úmysly sv. omší

13.12. – 19.12.2021

Pondelok 13. decembra

6:30    Za Božie požehnanie pre Annemarie a Jakuba

18:30  na úmysel kňaza

Utorok 14. decembra

6:30   + kňazi Peter, Ladislav a Stanislav

18:30 + Tibor

Streda 15. decembra

6:30     Za milosť obrátenia pre manžela a deti

18:30  + Alžbeta, Štefan, Helena a Štefan

Štvrtok 16. decembra

6:30    Za Božie požehnanie pre Silviu

18:30 + Pavol, rodičia a súrodenci

Piatok 17. decembra

6:30    + Palína, Ján a ich rodičia

18:30 + Veronika, Vincent, rodičia, starí rodičia a prarodičia

Sobota 18. decembra

7:00    + Silvester, Rozália, Ondrej, Vincencia a starí rodičia z oboch strán

18:30  + Štefan, Helena, Ľudmila

Nedeľa 19. decembra

7:00    Za Božie požehnanie Stanislava

8:30    Za farnosť

10:00  Za Božie požehnanie pre Kristínku

11:30  + János, Erzsébet, István (sv. omša v maďarčine)

16:30  Za Božie pož. pre r. Gregorovú a Švolíkovú (sv. omša v latinčine)

18:30  + Ján a Terézia

Informačný servis nitrianskej diecézy