1.augusta 2021

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Ján Mária Vianney

Štvrtok: Výročie posviacky baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme

Piatok: Premenenie Pána

Sobota: sv. Kajetána

Nedeľa: Devätnásta nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Porciunkulové odpustky:

Zajtra (pondelok), 2. augusta, je možnosť získať aj v našom chráme plnomocné odpustky Porciunkuly. Treba splniť podmienky: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš, Verím v Boha. Okrem toho treba splniť podmienky: sv. spoveď, ak je potrebná, sv. prijímanie v ten deň a modlitba na úmysel sv. Otca.

 

Prvý piatok a sobota v mesiaci august:

V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Budeme spovedať pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou.

 

Nočná adorácia za kňazov a kňazské povolania na Prvý piatok:

Tešíme sa a ďakujeme, že aj minulý mesiac ste sa v hojnom počte zúčastnili nočnej adorácie za kňazov a nové kňazské povolania. Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok. Adorácia bude opäť v noci z piatka na sobotu. Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Prosíme, zapíšte sa v sakristii, aby bola istota, že v kostole vždy niekto bude. Vopred ďakujeme!

Nočná adorácia 

Fatimská pobožnosť na Prvú sobotu

V sobotu po rannej sv. omši pozývame na Fatimskú pobožnosť.

 

Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety, ktoré prinášate za našu farnosť. Úprimné Pán Boh zaplať. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3.

Úmysly sv. omší

02.07. – 08.08. 2021

Pondelok 02. augusta

6:30   Za Božie požehnanie pre Lýdiu a Miroslava

18:30  za farnosť

Utorok 03. augusta

6:30    Za Božie požehnanie a zdravie pre Ivku

18:30 Za Božie požehnanie pre Martu a Katarínu

Streda 04. augusta

6:30    Za Božie požehnanie pre Kláru, Rudolfa a deti

18:30 + Ján, Alžbeta a rodičia

Štvrtok 05. augusta

6:30    Za skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

18:30 + Klára

Piatok 06. augusta

6:30    za duše v očistci

18:30 + Anna a Alexander

Sobota 07. augusta

7:00    Za Božie požehnanie v chorobe pre Moniku

18:30  + Eva

Nedeľa 08. augusta

7:00    za farnosť

8:30    Za Božie požehnanie pre Martu a Katarínu

10:00  Za Božie požehnanie pre Kristínu, Annu a Róberta

11:30   (sv. omša po  maďarsky)

16:30 za manželov ( sv. omša v mimoriadnej forme, po latinsky)

18:30  + Dušan a ostatní zosnulí z rodiny

Informačný servis nitrianskej diecézy