Oznamy na Piatu nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Pavla Mikiho a spoločníkov

Streda: sv. Jozefíny Bakhity

Piatok: sv. Školastiky

Sobota: Panny Márie Lurdskej

Nedeľa: Šiesta nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Stretnutie birmovancov:

V piatok pozývame po večernej sv. omši na stretnutie birmovancov.

 

Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých:

V sobotu slávime sviatok Panny Márie Lurdskej a zároveň je to Svetový deň chorých. Pri rannej sv. omši budeme udeľovať Sviatosť pomazania chorých. Tú môžu prijať tí, ktorí sú v stave milosti posväcujúcej, teda sú po sv. spovedi, a ocitli sa pre chorobu v nebezpečenstve. Pod podmienkou „ocitať sa pre chorobu v nebezpečenstve“ sa myslí na nebezpečenstvo smrti. Sviatosť pomazania chorých má teda právo prijať veriaci, ktorý ochorel na takú fyzickú, či psychickú chorobu, pri ktorej je vážne nebezpečenstvo smrti.

Byť „pre starobu v nebezpečenstve“ znamená rovnako nachádzať sa v nebezpečenstve smrti. Sviatosť pomazania chorých môže prijať veriaci, ktorý dôsledkom staroby, značne upadá na sile alebo má viac ako 75 rokov.

 

Deň otvorených dverí na Spojenej katolíckej škole na Farskej ulici:

V pondelok 13. februára sa na Spojenej katolíckej škole na Farskej ulici v Nitre uskutoční Deň otvorených dverí. Viac informácií je na výveske. Podobne je na výveske aj oznam o zápise detí do prvého ročníka na Spojenej katolíckej škole na Farskej ulici v Nitre.

 

Možnosť štúdia na UKF v Nitre:

O možnosti štúdia učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii s ďalším pedagogickým odborom si viac informácií môžete prečítať na výveske. Termín podávania prihlášok na štúdium je do 31. marca.

štúdium 

Upratovanie kostola

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 3.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.

Úmysly sv. omší

6.2.2022 –  12.2.2023

Pondelok 6. februára

6:30      + kňaz Stanislav

18:30    + Pupák

Utorok 7. februára

6:30      + Jolana a Johana

18:30    + Mário a ostatní zosnulí z rodiny

Streda 8. februára

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Silviu a Annamáriu

18:30    + Zuzana a Karol

Štvrtok 9. februára

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a jej rodinu

18:30    + Janka

Piatok 10. februára

6:30      + Ľudmila a Jaroslav

18:30    + Jozef, Gustáv, Stanislav, Rudolf, Petra a Michal

Sobota 11. februára

7:00      Za zdravie a Božie požehnanie pre matku, dcéru a vnučku

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Šimona

Nedeľa 12. februára

7:00      za farnosť

8:30      + Jozef, Jolana a rodičia z oboch strán

10:00    + kňaz Eliáš

11:30    sv. omša v maďarčine

16:30    Ako poďakovanie za Božie požehnanie

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivanu, Róberta a deeti

Informačný servis nitrianskej diecézy