Tradičné spovedanie pred Veľkou nocou je pre objektívne dôvody z obáv šírenia nákazy zrušené. Na Kvetnú nedeľu spoločná sv. spoveď v našom meste nebude.

Vážnosť veľkonočných sviatkov a vyvrcholenie pôstneho snaženia v snahe posilniť náš duchovný život by malo byť potvrdené aj dobrou sv. spoveďou. Aj keď nebudeme môcť sláviť spoločné sviatky v našich chrámoch, povzbudzujeme k sv. spovedi.

V našom chráme (podľa počasia aj vonku) bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia počas týždňa od 30.3. – 3.4. (pondelok – piatok) v čase od 16:00-18:00. 

Prosíme všetkých, ktorí sa chcú v našom chráme v tomto čase vyspovedať, o dodržiavanie platných hygienických pokynov:

  1. Vstupovať do kostola (resp. na miesto sv. spovede) tak, aby bolo možné zachovať odstup minimálne dva metre od ostatných prítomných (napr. v prípade sv. spovede v kostole čakať vonku)
  2. Prichádzať s rúškom, ktoré zakrýva ústa a nos, ideálne aj v rukaviciach
  3. Aj napriek pravidelnej dezinfekcii, pre zaistenie vlastnej bezpečnosti minimalizovať nepotrebný kontakt s povrchmi, ktoré môžu byť potencionálne rizikovými
  4. Prijatie Najsvätejšej Sviatosti oltárnej bude možné po sv. spovedi po dohode s kňazom.

V prípade akéhokoľvek podozrenia z nákazy, resp. kontaktu s osobou, ktorá už je infikovaná ochorením COVID -19, prípadne, ak je Vám nariadená povinná karanténa, bolo by konaním proti piatemu Božiemu prikázaniu, prichádzať na sv. spoveď a tým ohrozovať ostatných. Preto, týchto veriacich vyzývame, aby vyčkali so sv. spoveďou, ktorú môžu absolvovať v čase, keď pominie výnimočný stav, či povinná karanténa, resp. budú uzdravení. Jedinou výnimkou sú stavy, ktoré sú priamo ohrozené na živote. K tým však kňaz po dohode príde individuálne.

Povzbudenie zo života sv. Dona Bosca nám môže byť príkladom, že mať čisté srdce oslobodené od hriechov, je vážnou výzvou pre nás veriacich:

V lete 1854 sa v Turíne objavila cholera, ktorá mala epincentrum v Borgo Dora, len neďaleko od oratória Dona Bosca. V Janove už bolo 3000 obetí za mesiac, v Turíne 800 nakazených a 500 mŕtvych. Starosta hľadal pomoc u obyvateľov, ktorí sa však zdráhali pomôcť z obavy o vlastnú bezpečnosť. Všade nastala panika. Na sviatok Panny Márie Snežnej (5. augusta) si Don Bosco zavolal chlapcov z oratória a sľúbil im: “Ak budete všetci v milosti posväcujúcej (pozn. ktorú získavame krstom a obnovujeme dobrou sv. spoveďou) a nikto z vás nespácha smrteľný hriech, ubezpečujem vás, že nikto z vás nebude nakazený morom.” Podľa záznamov úradov sa ani jeden z chlapcov od Dona Bosca nenakazil aj napriek tomu, že pomáhali s tými, ktorí nákazou postihnutí boli.

Táto udalosť zo života turínskeho svätca nechce byť zľahčovaním situácie, v ktorej sa všetci nachádzame. Naopak, popri všetkých hygienických a karanténnych opatreniach, ktoré je nevyhnutné a aj rozumné zachovávať a nemožné ich opustiť, pamätajme na Božiu milosť, ktorá nám chce byť na blízku aj milosťami sv. sviatostí.

Ďakujeme všetkým, ktorí v tomto týždni podporili našu farnosť cez farský účet. Nech Pán Boh odmení Vašu obetu.

Verejné sv. omše sa pre zákaz kvôli pandémii koronavírusu nekonajú. Pozývame k modlitbe na tých miestach, kde sa nachádzame. Spájajme sa s trpiacim Kristom v tomto neľahkom čase a obetujme za spásu a záchranu sveta svoje utrpenie a modlitby.

V predsieni kostola je možnosť počas dňa napísať svoj úmysel na príhovor sv. Charbela, za ktorý sa budeme spoločne modliť vždy 22. v danom mesiaci.

Úmysly sv. omší:  30.03. – 05.04. 2020

Úmysly budú slávené v daných dňoch ako súkromné sv. omše

 

Pondelok 30.03.

Poďakovanie za dožitých 75 rokov života Viliama

Utorok 31.03.

Za Božie požehnanie pre Paulínu

+ Jaroslav, Estera a ich rodičia

 

Streda 01.04.

Za Božie požehnanie pre Martinu

Za Božie požehnanie pre Zuzanu, Pavla a Šimona

 

Štvrtok 02.04.

Za Božie požehnanie pre Julinku a Dominika

+ kňaz Eliáš

Piatok 03.04.

Za duše v očistci

+ Karol, Mária a Oleg

 

Sobota 04.04.

Za Božie požehnanie pre Paulínu

Prosba o zdravie v tehotenstve a Božie požehnanie pre matku a dieťa

Nedeľa 05.04.

Za Božie požehnanie pre Martinu

+ Jozef

Za farnosť

+ René, Viktor a Eva

Informačný servis nitrianskej diecézy