Oznamy na Dvadsiatu piatu nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

Streda: sv. Vincenta de Paul, kňaza

Štvrtok: sv. Václava, mučeníka

Piatok: sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

Sobota: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

Nedeľa: Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Veni Sancte – vysokoškoláci:

Univerzitné pastoračné centrum v Nitre pozýva vysokoškolákov na slávnostnú sv. omšu Veni Sancte pri príležitosti začiatku akademického roka v katedrále sv. Emeráma v pondelok, 25.9. o 17:00 hod. Sv. omšu bude sláviť náš diecézny biskup, Mons. Viliam Judák. Zároveň sa začínajú aj sv. omše v Univerzitnom pastoračnom centre pod Zoborom, okrem iných aj v nedeľu o 21:00. Študenti prichádzajú aj v stredu o 18:30 a majú v našom kostole sv. omšu. Je to príležitosť, že môžeme ako farnosť privítať mladých medzi nami a povzbudiť navzájom vo viere.

Organový festival na Nitrianskom hrade:

Počas mesiaca septembra sa koná organový festival na Nitrianskom hrade. Koncerty sú každú septembrovú nedeľu so začiatkom o 19:00. Vstupné dobrovoľné. Program na konkrétne nedeľu je na výveske.

Príprava dospelých na sviatosti:

Dospelí, ktorí by sa radi pripravili na krst alebo birmovku, nech sa nahlásia na farskom úrade alebo v sakristii počas mesiaca septembra. Príprava bude prebiehať počas školského roka.

Amoris – program pre manželov:

Centrum pre rodiny – Rodinkovo organizuje v októbri (14.-15.10.) stretnutie pre manželské páry  Amoris zamerané na budovanie manželského vzťahu, ktoré sa uskutoční v budove Gymnázia sv. Cyrila a Metoda na Farskej ulici v Nitre. Viac informácií a spôsob prihlásenia je na výveske.

Prosba:

Často sa pri kostole, nielen našom, zdržiavajú osoby, ktoré žiadajú pomoc, takmer vždy finančnú. Niekedy sú to ľudia, ktorí využívajú dobrotu ľudí, majú rôzne príbehy, často vymyslené, alebo peniaze využijú na účel presne opačný, aký je úmysel darcu. Chceme vás ubezpečiť, že tým, ktorí naozaj pomoc potrebujú, materiálne pomáhame, či cez diecéznu charitu, máme dvakrát do roka zbierku na charitu, kde môžeme pomôcť s istotou, že sa peniaze nestratia. Prosíme vás, aby ste nedávali peniaze tým, ktorí takto žobrú. Predídeme tým nepríjemným situáciám pri kostole a zneužívaniu dobroty a dôverčivosti. Ďakujeme za pochopenie.

Ružencové bratstvo – púť do Šaštína:

Celoslovenské stretnutie ružencových bratstiev sa uskutoční v sobotu, 30. septembra v Šaštíne. Z našej farnosti organizujeme autobus na túto púť. Kto by sa chcel prihlásiť, môže tak urobiť v sakristii. Cena za autobus je 10 EUR.

Prosba a povzbudenie:

Niekedy uvažujeme, že popri svojich bežných povinnostiach v zamestnaní, či napriek tomu, že máme málo voľnému času, máme túžbu pomôcť iným a tým odpovedať na Božiu lásku, ktorú dostávame. Podobne ako sme to počuli v dnešnom evanjeliu, aj najatí robotníci boli bohato odmenení. Často počúvame, že si mnohí všímajú čistotu v tomto kostole a chvália, ako je uprataný, čo nás veľmi teší. Nie je to však samozrejmosť, ktorá príde sama. Ďakujeme všetkým, ktorí ochotne prichádzajú, mnohí aj desaťročia, upratovať tento kostol. Prosíme vás, ktorí by ste radi službou prispeli pri niečom dobrom, aby ste sa nebáli a prišli sa pridať k tým dobrým ľuďom, ktorí sa striedajú pri upratovaní nášho kostola (cca. raz do mesiaca hodinu až dve). Táto služba je, podobne ako všetko, čo robíme s láskou, naším prispením k spoločnému dobru a zároveň našou cestou do neba. Vopred ďakujeme každému, kto prídete do sakristie, aby sme sa mohli dohodnúť na konkrétnostiach. Tento týždeň prosíme o pomoc pri uprataní kostola skupinu č. 4.

Úmysly sv. omší
25. septembra – 1. októbra 2023
Pondelok 25. septembra
6:30 + Ľuboš
18:30 na úmysel kňaza
Utorok 26. septembra
6:30 Za obrátenie a Božie milosti pre bohuznámu osobu
18:30 + Paulína, Jozef, Terézia a ich rodičia
Streda 27. septembra
6:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Mariána a Máriu
18:30 + Anna
Štvrtok 28. septembra
6:30 + Vladimír
18:30 + Michal
Piatok 29. septembra
6:30 Na dobrý úmysel
18:30 + Irena, Michal a ostatní zosnulí z rodiny
Sobota 30. septembra
7:00 Na dobrý úmysel
18:30 + Stanislav, František a Alena
Nedeľa 1. októbra
7:00 Na úmysly Panny Márie
8:30 Poďakovanie za roky manželstva
10:00 Za farnosť
11:30 sv. omša v maďarčine
16:30 Na dobrý úmysel – v kostole v Mlynárciach (lat.)
18:30 + Karol a a Alžbeta

Informačný servis nitrianskej diecézy