Oznamy na Slávnosť Krista Kráľa

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Sviatok sv. Ondreja, apoštola

Piatok: Prvý piatok v mesiaci – Votívna sv. omša o Božskom Srdci

Sobota: Prvá sobota v mesiaci – Votívna sv. omša o Panne Márii

Nedeľa: Prvá adventná nedeľa – rok B

Farské oznamy:

Slávnosť Krista Kráľa:

Na slávnosť Krista Kráľa bude po sv. omšiach modlitba zasvätenia ľudstva Kristovi Kráľovi. Pri modlitbe zasvätenia Ježišu, vykupiteľ ľudského pokolenia možno za obvyklých podmienok (sv. spoveď ak je potrebná, sv. prijímanie v ten deň a modlitba na úmysel pápeža) získať plnomocné odpustky.

Prvý piatok a prvá sobota v mesiaci:

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci december. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou sv. omšou približne o 6:15 a po večernej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť.

Nočná adorácia:

Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok na nočnú adoráciu. Tá bude opäť v noci z piatka na sobotu (1.12-2.12.). Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Adoráciu zakončíme v sobotu ráno fatimskou pobožnosťou o 6:30. Po nej bude nasledovať sv. omša ku cti Panny Márie ružencovej.

Mesačná zbierka pre potreby farnosti:

Dnes bude po sv. omši pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za obety a milodary vopred Pán Boh zaplať.

Slávnosť Krista Kráľa na Nitrianskom hrade:

Na slávnosť Krista kráľa bude v katedrále o 9:00 slávnostnú sv. omšu sláviť náš diecézny biskup, J.Ex. Mons. Viliam Judák. Po nej bude vystavená Najsvätejšia Sviatosť oltárna k poklone do 16:30, kedy bude modlitba sv. ruženca a o 17:00 slávnostné vešpery.

Požehnanie adventných vencov:

Na budúcu nedeľu budeme pri všetkých sv. omšiach požehnávať adventné vence a sviece, ktoré si prinesiete.

Adventné pozvanie:

Tieto Vianoce si pripomenieme 800. výročie od prvej betlehemskej scény, ktorú v Greccio urobil sv. František z Assisi. Pri tejto príležitosti v rámci františkánskej tradície pozývame rodiny a deti, ktoré by chceli prežiť advent v úžasnej rodinnej aktivite prípravy papierových vystrihovaných betlehemov. Tie sme pre vás pripravili ako darček, stačí sa nahlásiť v sakristii do 1.12. V sobotu o16:00 sa v refektári dozvieme viac o tradícii vystrihovaných betlehemov. Tam si rodiny a deti prevezmú betlehemy a môžu si v pri adventnom venci a spoločnej modlitbe pripraviť betlehemskú scénu podobne, ako sv. František.

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za všetky obety a pomoc, ktorú venujete našej farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 1.

Informačný servis nitrianskej diecézy