Oznamy na Dvanástu nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok: sv. Petra a Pavla, apoštolov

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Trinásta nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

 

Personálne zmeny vo farnosti:

Od 1. júla vdp. Ivan Ďuriš odchádza z našej farnosti za farára farnosti Dolné Krškany. Ďakujeme mu za jeho obetavú službu a prajeme mu veľa Božieho požehnania na novom mieste. Rozlúčkovú sv. omšu bude sláviť v piatok 29. júna o 18:30.

Zároveň v našej farnosti bude od 1. júla vypomáhať vdp. Miroslav Cimerák, kancelár biskupského úradu.

Slávnosť sv. Petra a Pavla:

Vo štvrtok, 29. júna, slávime slávnosť sv. Petra a Pavla. Je to zároveň aj slávnosť titulu nášho kostola a cirkevne prikázaný sviatok.  Sv. omše budú o 6:30, 12:00, 17:00 (maď.) a 18:30. Večernú sv. omšu o 18:30 bude sláviť náš bývalý pán diakon a novokňaz, dp. Dominik Tisovský. Latinská sv. omša bude v kostole sv. Michala na Vŕšku o 16:30.

 

Vešpery na slávnosť sv. Petra a Pavla:

Na Slávnosť sv. Petra a Pavla po večernej sv. omši, približne o 19:30 budeme sláviť slávnostné latinské vešpery z titulu nášho chrámu sprevádzané orchestrom a zborovým spevom od Gregora Wernera. Texty budú k dispozícii.

 

Zbierka na dobročinné diela sv. Otca:

Na slávnosť sv. Petra a Pavla bude po sv. omši zbierka na Dobročinné diela sv. Otca (Halier sv. Petra).

 

Fatimská pobožnosť:

V sobotu po rannej sv. omši sa budeme modliť Fatimskú pobožnosť.

Farské hody:

V nedeľu o 10:00 budeme sláviť farské hody zo sviatku sv. Petra a Pavla. Pri sv. omšiach bude tradičná farská ofera. Vopred Pán Boh zaplať.

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za pomoc pri starostlivosti o kostol a za všetky obety pre farnosť. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3.

Informačný servis nitrianskej diecézy