Oznamy na Štvrtú nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Jána Bosca

Štvrtok: Obetovanie Pána

Piatok: sv. Blažeja

Nedeľa: Piata nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Prvý piatok v mesiaci:

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou a po večernej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť.

 

Nočná adorácia za kňazov, budúcich kňazov a za pokoj v svete:

Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok na nočnú adoráciu. Tá bude opäť v noci z piatka na sobotu (3.02.-4.02.) – od večernej sv. omše v piatok do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Pozývame k spoločnej modlitbe.

 

Fatimská pobožnosť na Prvú sobotu

V sobotu pred rannou sv. omšou o 6:30 pozývame na záver adorácie na Fatimskú pobožnosť.

 

Požehnanie sviec na Sviatok Obetovania Pána:

Vo štvrtok, 2. februára, sa pri sv. omšiach požehnávajú hromničné sviece. Sviece budú k dispozícii, môžete si priniesť aj vlastné. Sväté omše budú o 6:30 a 18:30.

 

Požehnanie hrdla na sviatok sv. Blažeja:

V piatok, na sviatok sv. Blažeja budeme po sv. omšiach ráno i večer udeľovať požehnanie hrdla.

 

Svätá omša v Kostole sv. Michala na Vŕšku:

Mesačná latinská sv. omša v Kostole sv. Michala na Vŕšku bude vo štvrtok (2. februára) o 16:30. Pri sv. omši sa bude konať požehnanie sviec. Sviece budú k dispozícii, môžete si priniesť aj vlastné.

 

Upratovanie kostola

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 2.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.

Informačný servis nitrianskej diecézy