Oznamy na Štvrtú adventnú nedeľu

Liturgický kalendár:

Sobota: Slávnosť Narodenia Pána

Nedeľa: Svätej Rodiny

Farské oznamy:

Možnosť sv. spovede:

Dnes (nedeľa) od 15:00 hod. bude možné pristúpiť k sv. spovedi. Spovedať sa bude (6 kňazov) v kostole aj na chodbe k sakristii.  Spovedať a rozdávať sv. prijímanie budeme aj od pondelka do štvrtka (23.12.) vždy od 17:00.

 

Betlehemské svetlo:

Betlehemské svetlo si budete môcť odniesť počas celého Štedrého dňa do svojich domovov. Bude k dispozícii umiestnené pri hlavných dverách kostola. Ďakujeme skautom, ktorí nám ho ochotne prinesú do farnosti

 

Sv. omše na Slávnosť Narodenia Pána:

Sv. omše zo slávnosti Narodenia Pána budú v našej farnosti (režim OP):

24.12. o 16:00 Sv. omša Vigílna

               21:30 Sv. omša V noci (v maďarskom jazyku)

25.12. o 00:00 Sv. omša V noci

               07:00 Sv. omša na úsvite

               08:30 Sv. omša Vo dne

               10:00 Sv. omša Vo dne

               11:30 Sv. omša Vo dne (v maďarskom jazyku)

               16:30 Sv. omša Vo dne (v latinskom jazyku)

               18:30 Sv. omša Vo dne

Sv. prijímanie 25.12. aj 26.12. budeme rozdávať od 15:00-16:00 hod.

Vianočná ofera:

Na Slávnosť Narodenia Pána bude tradičná vianočná ofera. Vopred úprimné Pán Boh zaplať!

Vianočné upratovanie – poďakovanie:

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri upratovaní kostola pred Vianocami! Nech Pán odmení každú Vašu obetu pre Boží dom!

Nové číslo časopisu Gorazd:

Na stolíku s novinami je nové číslo časopisu Gorazd, v ktorom sa nám chcú prihovoriť o živote v seminári naši bohoslovci.

 

Pobožnosť k sv. Charbelovi:

V stredu, 22. decembra, bude pri večernej sv. omši pobožnosť k sv. Charbelovi.

Požehnanie manželov

Na budúcu nedeľu, na sviatok sv. Rodiny pozývame manželské páry, aby prišli spoločne na sv. omšu a obnovili si svoje manželské sľuby.

Poďakovanie:

Ďakujeme, že nezabúdate na náš chrám a našu farnosť. Ďakujeme za všetky obety, modlitby a milodary, ktorými podporujete náš kostol.

Nech Vás dobrý Pán sprevádza v posledné dni až k Betlehemu!

Úmysly sv. omší

20.12. – 26.12.2021

Pondelok 20. decembra

6:30    + Rudolf a rodičia

18:30  + Jozefína

Utorok 21. decembra

6:30   + Pavlína, Ján, Viliam a Jozef

18:30  + Štefan a rodičia z oboch strán

Streda 22. decembra

6:30             Za Božie požehnanie pre Barboru

18:30  za pútnikov

Štvrtok 23. decembra

6:30    + Július, Júlia, Ján a Mária

18:30 + Gabriel

Piatok 24. decembra

6:30    + Pavol

16:00 na úmysel kňaza

Sobota 25. decembra

00:00           Za farnosť

7:00    + Vincent

8:30    + Ladislav, Anton, rodičia, starí rodičia,

10:00           Za Božie požehnanie pre Katarínu, súrodencov a rodičov

11:30  + Tisztító tűzben szenvedő lelkekért (sv. omša v maďarčine)

16:30  na úmysel kňaza (sv. omša v latinčine)

18:30  + Anastázia, Jozef a rodičia z oboch strán

Nedeľa 26. decembra

7:00    + Emília a Ladislav

8:30    + Eva, Rozália, Urban

10:00           Za Božie požehnanie pre rodinu

11:30  + István, Irma, Dezső, szűleik, nagyszűleik és tisztítótűzben szenvedő lelkekért (sv. omša v maďarčine)

16:30  + Ján, Mária, Ján, Imrich (sv. omša v latinčine)

18:30  za farnosť

 

Informačný servis nitrianskej diecézy