(16. februára 2020)

Liturgický kalendár:

Sobota: Katedra sv. Petra, sviatok

Nedeľa: Siedma nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Pobožnosť k sv. Charbelovi

V sobotu (22.2.) pri večernej sv. omši o 18:30 bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Všetkých srdečne pozývame modliť sa za mestské misie a ostatné úmysly.

Príprava na mestské misie:

V rámci prípravy na mestské misie pozývame sa zapojiť do aktivít. Ide o čítanie Svätého písma od 16.-21.3. Naša farnosť sa do čítania zapojí v piatok, 20. marca od 9:00 – 17:00. Podobne v týždni od 16.-21.3. bude adorácia Najsvätejšej Sviatosti oltárnej u ružových sestier na Šindolke. Do tejto aktivity sa naša farnosť zapojí v pondelok 16. marca od 9:00 – 1:00 po polnoci.

V sobotu, 21. marca je možnosť zúčastniť sa divadelného predstavenia Povolanie pápež  v Divadle Andreja Bagara o 19:00. Cena jedného lístka je 20,- EUR.

Prosíme, kto by sa chcel zapojiť do čítania Sv. písma, adorácie, či pozrieť si divadelné predstavenie, aby sa nahlásil v sakristii.

Predmanželská príprava:

Počas letného semestra je možné aj v tomto roku absolvovať kurz predmanželskej prípravy “Ars amandi – umenie lásky nielen pre zaľúbených”. Kurz organizuje Univerzitné Pastoračné Centrum (ul. Dolnozoborská 25/32) a je určený pre páry i jednotlivcov, ktorí spoznali v manželstve svoje povolanie. Kurz pozostáva zo 6 prednášok (z oblasti teológie, spirituality, psychológie, práva, pedagogiky, morálky a bioetiky), ktoré budú bývať v utorok od 20 hod. v priestoroch UPC. Prvá prednáška začína už tento utorok 18.2. 2020.  Absolventi kurzu získavajú certifikát o predmanželskej príprave.

Štúdium náboženskej výchovy:

O možnostiach štúdia náboženskej výchovy v pedagogickej kombinácii s iným predmetom na Univerzite Konštantína Filozofa si môžete prečítať na výveske.

Mesačná zbierka pre potreby farnosti:

Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude pravidelná zbierka pre potreby farnosti za mesiac február. Za milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať!

Úmrtie – pán Rudolf Judák

S nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že 14. februára, zaopatrený sviatosťami vo veku 89 rokov odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi Rudolf Judák, otec nitrianskeho biskupa, Mons. Viliama Judáka. Pohrebné obrady so sv. omšou budú v utorok, 18. februára, o 15:00 hod. na cintoríne v Nedanovciach.

Časopis Víťazstvo Srdca:

Vzadu na stolíku s časopismi sa nachádzajú nové číslo časopisu Víťazstvo Srdca. Je to časopis s povzbudivými článkami zo života svätých a Cirkvi, ktorý dávame do vašej pozornosti ako veľmi vhodné čítanie pre všetky vekové kategórie. Časopis vychádza 6-krát do roka. Cena jedného čísla je 2 EUR.

Poďakovanie:

Ďakujeme sestrám z Rodiny Panny Márie za kvetinovú výzdobu z mariánskeho modlitbového dňa, ktorú venovali do nášho chrámu.

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc skupinu č. 1.


Úmysly sv. omší:  17.02. – 23.02. 2020

 

Pondelok 17.02.

6:30           +       Zdenka, Milan, rodičia Anna a Július

18:30         +       Jozefína

Utorok 18.02.

6:30           +       Anna a Viliam

18:30         +       Emília pri prvom výročí úmrtia

 

Streda 19.02.

6:30                    Za obrátenie a zmierenie sa s Pánom Bohom pre Paulínu

18:30         +       Rozália, Ján, Imrich, Paulína

 

Štvrtok 20.02.

6:30                    Za zdravie a Božie požehnanie pre bohuznámu rodinu

18:30         +       Jozef, Rozália a ich rodičia

 

Piatok 21.02.

6:30                    Za zdravie a Božie požehnanie pre vnučku Lenku

18:30         +       Alžbeta, Ján a ich rodičia

 

Sobota 22.02.

7:00           +       Mária a Michal

18:30         +       Ján a rodičia

 

Nedeľa 23.02.

7:00                    Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre vnučku Kristínku

8:30           +       Ján a Juliana

10:00                  Za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu, manžela a deti

11:30         +       Elek, Emerancia, Katalin, Dénes, Zsofia

18:30                  Za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy