Oznamy na Piatu pôstnu nedeľu

Liturgický kalendár:

Nedeľa: Palmová nedeľa

Farské oznamy:

Modlitby za pokoj na Ukrajine a zbierka pre Ukrajinu:

Na koniec každej sv. omše sa spoločne modlíme za pokoj na Ukrajine a vo svete. Pamätajme na tento úmysel aj pri svojich osobných modlitbách. Dnes po sv. omši bude zbierka na pomoc utečencom, ktorí sem prichádzajú z Ukrajiny vyhlásená Konferenciou biskupov Slovenska

 

Krížové cesty

Krížové cesty v našom chráme sú piatok pôstneho obdobia a to o 17:45 hod. V nedeľu na Kalvárii o 15:00. Viac informácií na výveske.

 

Dišputy pod Hradom

V stredu, 6.4. o 19:00 budú v Kňazskom seminári Dišputy pod Hradom na tému Pozoruhodné rozdiely v pašiách štyroch evanjelií. Viac info na výveske.

 

Palmová nedeľa – informácie o sláveniach:

Na budúci týždeň cirkev slávi Palmovú (Kvetnú) nedeľu. Pri sv. omšiach budeme požehnávať palmové ratolesti, ktoré si môžete vziať do svojich príbytkov. Pri sv. omši o 10:00 bude procesia s ratolesťami z námestia a pašie budú spievané v orchestrálnej úprave. Pri ostatných sv. omšiach budú pašie recitované.

 

Palmová nedeľa – pozvánka na koncert:

Na budúcu nedeľu po večernej sv. omši (cca o 19:30) v našom chráme zaznie koncert krásnej hudby: Haydn – Sedem Kristových slov na kríži pod vedením člena Symfonického orchestra SRo, Mgr.art. Samuela Mikláša.

Plagat_NR 

Palmová nedeľa – veľkonočná sv. spoveď:

Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou. Spovedať sa bude vo farskom kostole v čase od 15.00 do 18.00 hod.

 

Palmová nedeľa – latinská sv. omša:

Na budúcu nedeľu bude latinská sv. omša pre poobedné spovedanie slávená v mimoriadnom čase o 13:30.

 

Upratovanie kostola

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola a za všetku starostlivosť, ktorú preukazujete tomuto chrámu a farnosti. Prosíme o pomoc pri predsviatočnom upratovaní tých, ktorí by mohli prísť zo všetkých skupín, ale aj ostatní ochotní pomôcť v sobotu po rannej sv. omši.

Informačný servis nitrianskej diecézy