Oznamy na Druhú adventnú nedeľu

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Ambróza

Streda: Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Nedeľa: Tretia adventná nedeľa

Farské oznamy:

Výzva na modlitbu:

Tou najväčšou záchranou nás, úbohých hriešnikov, je pomoc Pána Boha. Popri ľudskej snahe o prekonanie tejto ťažkej situácie, nezabúdajme na úprimnú modlitbu o Božie milosrdenstvo pre ľudstvo, ktoré tak veľmi potrebuje pochopiť, že potrebuje Boha. Modlitba nepozná hranice, obmedzenia, potrebujeme len ochotné srdce.

 

Udelenie dišpenzu od povinnej účasti n bohoslužbách:

Nitriansky biskup, Mons. Viliam Judák, udelil v mimoriadnej situácii dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a v prikázaný sviatok.

Možnosť individuálnej pastorácie:

Každý deň (PO-NE) v čase od 17:00 – 18:00 sme kňazi k dispozícii v kostole. Môžete pristúpiť k sv. spovedi, sv. prijímaniu, či sa krátko pomodliť. Prosíme o dodržiavanie opatrení na zabezpečenie zdravia nás všetkých.

Okrem toho je možné pristúpiť k sv. prijímaniu v nedeľu od 11:00-12:00.

 

Vianočná sv. spoveď:

Vzhľadom na aktuálnu situáciu nie je možné konať sv. spoveď tak, ako sme na ňu pred sviatkami zvyknutí. Preto prosíme, aby ste využili možnosť sv. spovede počas celého adventného obdobia.

 

Úmysly sv. omší na január – apríl 2022:

V sakristii je možné si zapísať úmysel sv. omše na obdobie január až apríl 2022.

 

Zbierka na charitu:

Na stránke: https://charita.darujme.sk/zbierkanacharitu/ je možné podporiť Slovenskú katolícku charitu online, keďže tradičná zbierka v kostoloch sa nemohla uskutočniť. V mene všetkých, ktorí potrebujú pomoc charity, Pán Boh zaplať!

Poďakovanie:

Ďakujeme, že nezabúdate na náš chrám a našu farnosť. Ďakujeme za všetky obety, modlitby a milodary, ktorými podporujete náš kostol.

Prajeme Vám požehnaný čas adventu v spoločnosti Prečistej Panny!

Úmysly sv. omší

06.12. – 12.12.2021

Pondelok 06. decembra

6:30    Za Božie požehnanie pre rod. Šrankovú

18:30  + Peter Priečinský (pohrebná)

Utorok 07. decembra

6:30   + z rodiny Moravanskej a Poláčikovej

18:30  Za Božie požehnanie pre Dominiku

Streda 08. decembra

6:30     Za farnosť

12:00  + Anna

18:30  + Alžbeta, Ján a ich rodičia

Štvrtok 09. decembra

6:30    + Jozef a Helena

18:30  Za Božie požehnanie pre rodinu

Piatok 10. decembra

6:30    + Jozef a rodičia

18:30 + Barbora a Jozef

Sobota 11. decembra

7:00    Za Božie požehnanie pre Lýdiu a Miroslava

18:30  + Jolana a Štefan

Nedeľa 12. decembra

7:00    Za Božie požehnanie pre Emu

8:30    + Juliana a Ján

10:00  + Za Božie požehnanie pre Michala a súrodencov

11:30  + László, szűleik és nagyszűleik (sv. omša v maďarčine)

16:30  + Baltazár, Helena a rod. z oboch strán (sv. omša v latinčine)

18:30  Za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy