Oznamy na Druhú pôstnu nedeľu

 

Liturgický kalendár:

Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa

 

Farské oznamy:

Odpustky v pôstnom období:

Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Modlitbu sa možno pomodliť aj pri bočnom oltári sv. Kríža. Text je na oltári.

Krížové cesty

Krížové cesty v našom chráme sa modlíme každý piatok pôstneho obdobia a to o 17:45 hod.

Krížové cesty na Nitrianskej Kalvárii

Krížové cesty spojené s katechézou a modlitbou sv. ruženca sa modlíme počas pôstu aj na nitrianskej kalvárii. Vždy v nedeľu v kostole o 14:30 ruženec, 15:00 katechéza, po nej modlitba krížovej cesty. Túto nedeľu je to téma: Spytovanie svedomia – Mons. Pavol Zahatlan (dekan-farár Nitra Dolné mesto). Viac informácií na výveske.

Effeta ponuka práce

Občianske združenie Effeta pre nepočujúcich, ktoré sídli v tomto kláštore, ponúka miesto špeciálneho pedagóga na trvalý pracovný pomer. Viac informácií a kontakt na výveske.

Prvý piatok v mesiaci:

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci marec. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou sv. omšou o 6:15 a po večernej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť.

Nočná adorácia za kňazov, budúcich kňazov a za pokoj v svete:

Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok na nočnú adoráciu. Tá bude opäť v noci z piatka na sobotu (1.3.-2.3.) – od večernej sv. omše v piatok do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Pozývame k spoločnej modlitbe. Adorácia bude opäť v refektári so vstupom cez bočný vchod.

 

Fatimská pobožnosť na Prvú sobotu a stretnutie ružencového bratstva

V sobotu pred rannou sv. omšou o 6:30 pozývame na záver adorácie na Fatimskú pobožnosť. Po rannej sv. omši v sobotu bude stretnutie ružencového bratstva.

Upratovanie kostola

Ďakujeme aj za všetky obety a pomoc, ktorú venujete našej farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 2.

Úmysly sv. omší
26. februára – 3. marca 2024
Pondelok 26. februára
6:30 Poďakovanie za Božie milosti a prosba o požehnanie
18:30 na úmysel kňaza
Utorok 27. februára
6:30 Za Božie požehnanie pre Silvestra
18:30 + Bernardína, Viliam a rodičia
Streda 28. februára
6:30 Poďakovanie za dar krstu a prosba o Bož. požehnanie pre Jána
18:30 Za duše v očistci
Štvrtok 29 februára
6:30 + krstní rodičia
18:30 + Slavomír
Piatok 1. marca
6:30 + Helena a Jozef
18:30 + Anna a Vladimír
Sobota 2. marca
7:00 + Július, Mária a Júlia
18:30 + Alžbeta, Imrich a ich rodičia
Nedeľa 3. marca
7:00 Za ružencové bratstvo
8:30 + Anna, Ján a Mário
10:00 + Mária, Karol a Oleg
11:30 sv. omša v maďarčine
16:30 Na dobrý úmysel – v kostole v Mlynárciach (lat.)
18:30 + Emil, Jolana a Ľudovít

Informačný servis nitrianskej diecézy