Oznamy na Druhú nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Tretia nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Kňazské rekolekcie v našej farnosti – poďakovanie

Vo štvrtok, 11. januára, sa v našej farnosti konali kňazské rekolekcie nitrianskeho dekanátu. Ďakujeme zo srdca všetkým, ktorí priniesli koláče a iné dobroty. Vďaka aj za spoločnú modlitbu pri adorácii a sv. omši.

100 rokov od narodenia pána kardinála Korca

Pri príležitosti 100. výročia narodenia J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca v nedeľu 21. januára o 9:00 bude slávnostná sv. omša v Katedrále sv. Emeráma. Hlavným celebrantom bude apoštolský nuncius na Slovensku.

Úmysly sv. omší máj – august 2024

V sakristii je možnosť zapísať si úmysel sv. omše do konca augusta tohto roku.

Upratovanie kostola

Ďakujeme aj za všetky obety a pomoc, ktorú venujete našej farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 4.

Úmysly sv. omší
15. – 21. januára 2024
Pondelok 15. januára
6:30 + Ján, Emília, Františka a Gašpar
18:30 + Alžbeta, Ján a ich rodičia
Utorok 16. januára
6:30 Za zdravie a Božie požehannie pre Dominika
18:30 Za zdravie a Božie požehannie pre Dagmar, Ivku a Dominiku
Streda 17. januára
6:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Antona a Máriu
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Lukáša a Jakuba
Štvrtok 18. januára
6:30 Za duše v očistci
18:30 + Zoltán
Piatok 19. januára
6:30 + František a Mária
18:30 + Július a starí rodičia
Sobota 20. januára
7:00 Za zosnulých členov bohuznámej rodiny
18:30 + Ján, Dagmar, rodičia z oboch strán a ostat. zosnulí z rodiny
Nedeľa 21. januára
7:00 + Ondrej a Juliana
8:30 + Imrich, Gabriela a Peter
10:00 Za farnosť
11:30 sv. omša v maďarčine
16:30 + Cyril a Emil – v kostole v Mlynárciach (lat.)
18:30 Za duše v očistci

Informačný servis nitrianskej diecézy