Oznamy na Štvrtú pôstnu nedeľu

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Jozefa, slávnosť

Sobota: Zvestovanie Pána, slávnosť

Nedeľa: Piata pôstna nedeľa

 

Farské oznamy:

Odpustky v pôstnom období

Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Modlitba sa nachádza aj v modlitebnej knižke JKS.

 

Krížové cesty

Krížové cesty v našom chráme budú bývať každý piatok pôstneho obdobia a to o 17:45 hod.

Krížové cesty na Nitrianskej Kalvárii

Krížové cesty spojené s katechézou a modlitbou sv. ruženca sa modlíme počas pôstu aj na nitrianskej kalvárii. Vždy v nedeľu v kostole o 14:30 ruženec, 15:00 katechéza, po nej modlitba krížovej cesty. Viac informácií na výveske.

 

Slávnosť sv. Jozefa:

V pondelok slávime preloženú slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Sv. omše budú o 6:30 a 18:30.

 

Pobožnosť 13 utorkov ku cti sv. Antona:

Od utorka 21. marca až do 13. júna pozývame na pobožnosť ku cti sv. Antona. Táto pobožnosť sa modlí 13 utorkov, v deň zasvätený sv. Antonovi Paduánskemu. Nadväzujeme na dávnu tradíciu, ktorá v našom chráme bola živá ešte v časoch, keď tu žila komunita bratov Františkánov. Pobožnosť sa budeme modliť vždy v utorok po večernej sv. omši. Prosme tohto veľkého svätca a divotvorcu za naše rodiny a úmysly, ktoré nosíme vo svojich srdciach. Začíname tento utorok.

padua1-1 

Pobožnosť k sv. Charbelovi:

V stredu, 22. marca, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Srdečne všetkých pozývame.

st.-charbel-makhlouf-849x1024 

Stretnutie birmovancov:

V piatok po večernej sv. omši pozývame birmovancov na stretnutie a katechézu.

 

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom

Na budúcu nedeľu sa bude konať celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Zbierka bude použitá na pomoc kresťanom na Blízkom východe.

Slávnosť Zvestovania Pána

V sobotu, 25. marca, slávime slávnosť Zvestovania Pána. Sväté omše budú o 7:00, 17:00 (maď.) a 18:30.

 

Koncert v našom chráme

V nedeľu, 26. marca, o 19:30 pozývame na koncert vážnej hudby. Aj týmto spôsobom môžeme vstúpiť do času umučenia nášho Pána. V podaní Nitrianskeho komorného orchestra ZOE zaznie vzácna skladba Stabat mater, ktorej autorom je barokový majster Giovanni Pergolesi.

IMG_3501

Zmena zimného času na letný

Na budúci týždeň, z 25. na 26. marca sa mení zimný čas na letný. Hodinky si posunieme o hodinu dopredu.

 

Zápis detí do prvého ročníka ZŠ

Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Nitre na Chrenovej oznamuje rodičom budúcich prváčikov, že zápis do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch   od 3. do  5. apríla 2023  v čase od 8.00 hod do 16.00 hod.

Rodičov s deťmi, ktorí majú záujem bližšie spoznať školu, pozývame  na ,,Deň otvorených dverí“ dňa 29. marca v čase od 8.00 hod do 14. 00 hod.

Viac informácií  o škole  nájdete na webovej stránke školy  www.zsgorazdova.sk

 

Upratovanie kostola

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 1.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.

Informačný servis nitrianskej diecézy