18. júla 2021

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Apolinára

Streda: sv. Vavrinca z Brindisi

Štvrtok: sv. Márie Magdalény

Piatok: sv. Brigity, patrónky Európy

Sobota: sv. Charbela Makhloufa

Nedeľa: Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Pobožnosť k sv. Charbelovi

Pozývame na pobožnosť k sv. Charbelovi vo štvrtok, 22. júla, pri sv. omši o 18:30.

 

Koncert komorného orchestra ZOE

Pozývame vás na koncert komorného orchestra ZOE v spolupráci s renomovanými interprétmi Hildou Gulyás a Matúšom Šimkom pod názvom Hudba v tieni ruín ´21. Koncert sa uskutoční v našom kostole vo štvrtok 22. júla po večernej pobožnosti k sv. Charbelovi. Počas koncertu zaznejú diela súčasného slovenského skladateľa Lukáša Borzíka.

B93B3D47-D2A3-4B75-B18B-2E585F06C347

 

Mesačná zbierka na opravu kostola

Dnes po sv. omšiach bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti, ktorá bude použitá na ďalšie práce pri oprave kostola. Momentálne je v refektári natiahnuté nové kúrenie a prerába sa kotolňa, ktorá vykuruje kostol a refektár. Pri prácach sa zistil únik vody z kúrenia na dvoch miestach v podlahe kostola. Tento stav, ktorý pravdepodobne trval niekoľko rokov sa bude musieť odstrániť. Úprimné Pán Boh zaplať za všetky milodary a modlitby, aby sa s Božou pomocou darilo pokračovať v prácach.

 

Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety, ktoré prinášate za našu farnosť. Úprimné Pán Boh zaplať. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 1.

Úmysly sv. omší

19.07. – 25.07. 2021

Pondelok 19. júla

6:30   + Anna, Anton a syn Tibor

18:30  na úmysel

Utorok 20. júla

6:30    Za Božie požehnanie a zdravie pre Emila

18:30 + Ján a rodičia

Streda 21. júla

6:30    Za Božie požehnanie pre Milana a Jozefa

18:30 + František a Agneša

Štvrtok 22. júla

6:30    Za Božie požehnanie pre Michala a Annu

18:30 za ctiteľov sv. Charbela a pútnikov

Piatok 23. júla

6:30    Za Božie požehnanie pre Moniku v chorobe

19:00 za duše v očistci

Sobota 24. júla

7:00    Za Božie požehnanie pre Martu a Katarínu

18:30  Ako poďakovanie Pánu Bohu za prijaté milosti

Nedeľa 25. júla

7:00    za farnosť

8:30    + Valéria, Július, Imrich a ich rodičia

10:00  za zosnulých z rodiny a ostatných drahých zosnulých

11:30   (sv. omša po  maďarsky)

16:30 na dobrý úmysel ( sv. omša v mimoriadnej forme, po latinsky)

18:30  + František a Mária

Informačný servis nitrianskej diecézy