Liturgický kalendár:

Piatok: slávnosť Narodenia Pána

Sobota: sv. Štefana, prvého mučeníka

Nedeľa: Nedeľa Svätej rodiny

Farské oznamy:

Vianočná sv. spoveď v kostole

Do stredy spovedáme pred sv. omšou aj počas večerných svätých omší.

Aktuálne opatrenia

         Počet veriacich v kostole počas sv. omše je závislý od plochy kostola (15m2 /1 os.). Obsadzujte miesta len označené a len na sedenie. Stále platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši.

 

Sväté omše počas vianočných sviatkov

Pondelok

21.12.

Utorok

22.12.

Streda

23.12.

Štvrtok

24.12.

Piatok

25.12.

Sobota

26.12.

Nedeľa

27.12.

6:30

18:30

6:30

18:30

Bez pobožnosti

k sv. Charbelovi

6:30

18:30

6:30

 

 

16:00

21:30 m

24:00

7:00

8:30

10:00

11:30 m

17:00

18:30

7:00

8:30

10:00

11:30 m

17:00

18:30

7:00

8:30

10:00

11:30 m

17:00

18:30

m – v maďarskom jazyku

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo si budete môcť odpáliť v predsieni kostola od stredy (23.12.)

Vianočná ofera

Pri svätých omšiach na Narodenie Pána bude Vianočná ofera. Za milodary vopred Pán Boh zaplať.

Poďakovanie za podporu a upratovanie kostola

Ďakujeme všetkým, ktorí aj napriek ťažkostiam nezabúdate na náš chrám a pomáhate v našej farnosti. Tento týždeň prosíme o  upratovanie skupinu č. 1.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy