27. júna 2021

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Petra a Pavla, slávnosť patrónov chrámu

Piatok: Navštívenie Panny Márie

Sobota: sv. Tomáša, apoštola

Nedeľa: Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Lúčime sa s pánom kaplánom:

Od prvého júla končí v našej farnosti pastoračnú službu pán kaplán Michal. Od prvého júla bude kaplánom farnosti Zlaté Moravce.

Ďakujeme za jeho obetavú službu a na novom mieste prajeme veľa Božích milostí!

Rozlúčkovú sv. omšu pán kaplán bude sláviť v pondelok, 28.6. o 18:30.

Slávnosť sv. Petra a Pavla:

Na utorok pripadá samotná slávnosť titulu nášho chrámu, slávnosť sv. Petra  a Pavla. Sv. omše budú o 6:30, 12:00, 16:00, 17:00 (maď.) o 18:30 (lat.). Svätá omša o 18:30 bude mimoriadne v starom rímskom obrade v latinčine. Pri nej zaznie Mozartova omša d-mol s orchestrom a zborom. Po sv. omši bude koncert chrámovej hudby. Viac informácií na výveske. Pozývame osláviť slávnosť našich patrónov. Sv. omša v slovenčine je presunutá z 18:30 na 16:00.

Mozart-page-001

Sväté prijímanie opäť bežným spôsobom

Vzhľadom na aktuálnu dobrú situáciu sa postupne vraciame k riadnemu rozdávaniu sv. prijímania do úst. Ubezpečujeme vás, že pri rozdávaní sv. prijímania nedochádza ku dotyku s prijímajúcim. Ak by také nastalo, kňaz si hneď vydezinfikuje ruky. Z tohto dôvodu už nebude potrebné umývanie prstov po sv. prijímaní. Nechajme sa sýtiť Bohom v pokore dieťaťa.

Prvopiatkový týždeň

V tomto týždni je prvý štvrtok, piatok a sobota v mesiaci júl. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a v piatok hodinu pred večernou sv. omšou.

Nočná adorácia za kňazov a kňazské povolania na Prvý piatok

Tešíme sa a ďakujeme, že minulý mesiac ste sa v hojnom počte zúčastnili nočnej adorácie za kňazov a nové kňazské povolania. Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok. Adorácia bude opäť v noci z piatka na sobotu. Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Prosíme, zapíšte sa v sakristii, aby bola istota, že v kostole vždy niekto bude. Vopred ďakujeme za vaše modlitby.

Nočná adorácia

Fatimská pobožnosť

V sobotu po rannej sv. omši pozývame na Fatimskú pobožnosť.

Festival sakrálnej hudby Musica sacra

Od 13.6. – 1.7.2021 sa v Nitre koná festival sakrálnej hudby Musica sacra. Vstup na všetky koncerty je voľný. Viac informácií na výveske.

Hodová ofera

Dnes po svätej omši bude tradičná hodová ofera. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.

Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety, ktoré prinášate za našu farnosť. Úprimné Pán Boh zaplať. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 2.

Informačný servis nitrianskej diecézy