Oznamy na Prvú adventnú nedeľu „B“

29. novembra 2020

̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Ondreja, apoštola

Štvrtok: sv. Františka Xaverského

Nedeľa: Druhá adventná nedeľa „B“

Farské oznamy:

Zbierka na charitu

Dnes po sv. omšiach bude celoslovenská zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

 

Rorátne sv. omše

         V adventnom období – do 16. decembra – budeme o 6.30 hod., okrem nedieľ a spomienok svätých v našej farnosti sláviť rorátne sväté omše – sväté omše, pri ktorých si veriaci ľud osobitne uctieva Pannu Máriu a spieva žalm, v ktorom prosí o príchod Spravodlivého v úžasnej atmosfére sviečok.

 

Prvý štvrtok v mesiaci

         V tomto týždni máme prvý štvrtok v mesiaci. Adorácia po sv. omši bude obetovaná za duchovné povolania. Pozývame spoločne sa modliť za kňazov a zasvätené osoby a za nové duchovné povolania.

 

Prvý piatok v mesiaci

         V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako zvyčajne polhodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pri sv. omši pozývame na prvopiatkovú pobožnosť.

 

Prvá sobota v mesiaci

         V tomto týždni máme prvú sobotu v mesiaci. Po rannej sv. omši pozývame na Fatimskú pobožnosť.

 

Úmysly sv. omší na január – apríl 2021:

V sakristii si môžete zapísať sv. omše na obdobie január až apríl 2021. Vzhľadom na veľký záujem si každý zapíšete najviac dve sv. omše. Ak bude aj neskôr voľné, bude možné zapísať aj viac úmyslov. Vďaka za pochopenie a ústretovosť pre všetkých.

 

Modlitby k svätému Šarbelovi v núdzi:

Každý večer po sv. omši sa modlíme litánie k svätému Šarbelovi za pomoc v chorobe, za zdravie nakazených a spásu obetí. Pozývame veriacich prosiť o Božie požehnanie.

 

Poďakovanie za podporu a upratovanie kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí aj napriek ťažkostiam nezabúdate na náš chrám a pomáhate modlitbami za našu farnosť. Ďakujeme aj za finančnú pomoc cez farský účet, či pokladničky v kostole. Pán Boh zaplať! Tento týždeň prosíme o pomoc pri starostlivosti o kostol skupinu č. 2. Nech je všetko v našom živote Na väčšiu česť a slávu Božiu.

Informačný servis nitrianskej diecézy