Oznamy na XXVII. nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Františka z Assisi

Utorok: sv. Faustíny Kowalskej

Streda: sv. Bruna

Štvrtok: Ružencovej Panny Márie

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Zbierka na misie

Na budúcu nedeľu sa bude konať predpísaná zbierka na misie, ktorej výťažok posielame cez biskupský úrad na pomoc misijným krajinám.

 

Program AMORIS pre manželov:

O možnosti programu AMORIS – cykle motivačných prednášok pre manželov si môžete prečítať na výveske.

Modlitba ruženca v októbri

Pozývame na spoločnú modlitbu ruženca, ktorý sa v našom chráme modlíme každý večer pred sv. omšou. Začiatok je o 17:45.

Koncerty komornej hudby v našom chráme

Tri najbližšie nedele (10.10., 17.10., 24.10.) Vás počas ružencového mesiaca pozývame v našom chráme na koncert komornej hudby pod názvom: Ružencové sonáty od rakúskeho barokového skladateľa Heinricha Bibera. Každú nedeľu zaznejú meditácie na jednotlivé ružencové tajomstvá: radostné, bolestné, slávnostné. Koncerty majú začiatok vždy po večernej sv. omši, ktorú slávime o 18:30. Diela zaznejú pod vedením člena Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a hudobného pedagóga Samuela Mikláša.

COVID opatrenia

Okres Nitra je aj naďalej v červenej farbe.  Zoznam účastníkov je povinný. Prosíme do nádoby pri vstupe do kostola vhodiť lístok s menom a tel. číslom. Takisto je povinné používať respirátor, dezinfekciu a odstupy. Sv. omše slávime v režime – základ. Ak by to bolo potrebné z kapacitných dôvodov, bude slávená aj druhá sv. omša v rovnakom čase ako v kostole, ale v refektári kláštora.

Prosíme, sv. prijímanie rozdávame tak, že najprv prídu všetci, ktorí chcú prijímať na ruku, potom tí, ktorí chcú prijímať do úst. Vďaka za pochopenie.

 

Slávenie latinských svätých omší

V našom farskom chráme sa každú nedeľu o 16:30 slávia latinské sv. omše podľa misála z roku 1962. Tieto sv. omše sú prenesené z dôvodu pandemických opatrení z Kostola sv. Michala Na vŕšku s vedomím a súhlasom nášho diecézneho biskupa.

 

Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety, ktoré prinášate za našu farnosť. Úprimné Pán Boh zaplať. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 4.

Informačný servis nitrianskej diecézy