• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Aktuálne informácie k sláveniam vo farskom kostole Nitra – Horné mesto

Od 1. októbra platia nové hygienické opatrenia týkajúce sa bohoslužieb. Okrem bežných (rúško, dezinfekcia rúk, odstupy, vetranie…) je nové opatrenie, ktoré stanovuje maximálny počet 50 osôb v jednom liturgickom priestore na jednom liturgickom slávení. Z toho dôvodu bude možné obsadzovať miesta len na sedenie pre jednu osobu. Tie sú označené nálepkou. V každej lavici bude možné sedieť dvom osobám. Prosíme, sadajte si tak, aby ste nálepku mali pred sebou. V kostole môže byť v čase slávenia bohoslužby iba 50 osôb, vrátanie kňaza a asistencie.

V nedele sa nebude spovedať, využite, prosíme, čas pred sv. omšami ráno a večer počas týždňa.

IMG_2575

Pripomíname, že aktuálne platí  dišpenz od povinnosti účasti na sv. omši v nedele a prikázané sviatky.

V nedeľu bude v kostole zatiaľ pridaná sv. omša o 17:30. 

IMG_2576IMG_2577

Ak by si to okolnosti vyžadovali, počet svätých omší bude v nedeľu navýšený tak, aby mohli čím viacerí prísť na sv. omšu. Bude možnosť zúčastniť sa svätej omše v priestoroch farského úradu (kapacita cca 40 veriacich). Tá by sa slávila v tom istom čase ako sv. omša v kostole (7:00, 8:30, 10:00, 17:30, 18:30), ak bude počet veriacich, ktorí prídu na svätú omšu viac ako 50 a nezmestili by sa do hlavného priestoru kostola.

Svätá omša v maďarskom jazyku v nedeľu je v tradičnom čase o 11:30.

Prosíme o trpezlivosť a pochopenie, aby sme aj túto situáciu využili čo najlepšie pre všekých nás a pre náš duchovný život.

Informačný servis nitrianskej diecézy