( 5. januára 2020)

 

Liturgický kalendár:

 

Pondelok: Zjavenie Pána, slávnosť

Nedeľa: Krst Krista Pána

 

Farské oznamy:

 

Slávnosť Zjavenie Pána:

V pondelok slávime slávnosť, prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Pri sv. omšiach sa svätí trojkráľová voda, ktorú si môžete vziať po svätej omši domov.

 

Požehnanie domov:

V tomto období sa požehnávajú príbytky. Kto by chcel, aby kňaz prišiel do jeho príbytku požehnať ho, prosím, nahláste sa v sakristii po sv. omši.

 

Vincentská zbierka:

Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka, ktorú organizuje Vincentská rodina na pomoc projektom v misijných krajinách. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc skupinu č. 3.

Informačný servis nitrianskej diecézy