Oznamy na Nedeľu Svätej rodiny

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Utorok: Sv. Neviniatok, mučeníkov

Sobota: Panny Márie Bohorodičky

Nedeľa: Druhá nedeľa po Narodení Pána

Farské oznamy:

Ďakovná pobožnosť na konci roka:

V piatok, na Silvestra, budeme mať dve sv. omše ráno o 6.30 hod a večernú sv. omšu budeme mať už o16.00 hod., ktorá bude spojená s ďakovnou pobožnosťou na konci roka. Kto sa pri tejto verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Sv. omše na Nový rok a vzývanie Ducha Svätého:

Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky 1.1.2022 budú sväté omše tak ako v nedeľu: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (maď.), 16:30 (lat.), 18:30. Pri všetkých sv. omšiach budeme spievať hymnus k Duchu Svätému Veni Creator, pričom za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky.

 

Poďakovanie za upratovanie kostola a vianočnú výzdobu:

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri upratovaní a výzdobe kostola a pripravili tento Boží dom na Vianočné sviatky. Nech Dobrý Pán Boh odmení Vašu námahu svojím požehnaním.

Nech Vás Dobrý Pán požehnáva a sprevádza v Novom roku!

Úmysly sv. omší

27.12.2021 – 2.1.2022

Pondelok 27. decembra

6:30      + Milan, Zdenka, rodičia Anna a Július

18:30    Na úmysel celebranta

Utorok 28. decembra

6:30      + Ignác a rodičia z oboch strán

18:30    + Mária a súrodenci

Streda 29. decembra

6:30      + Viktor, Ondrej, Ján a Imrich

18:30    + Oskar a rodičia, starí a prastarí rodičia

Štvrtok 30. decembra

6:30      + Jozef

18:30    + Blažej, sestra a rodičia

Piatok 31. decembra

6:30      Za Božie požehnanie a pokoj v rodine

16:00    Za dobrodincov chrámu

Sobota 1. januára

7:00      Za dary Ducha Svätého pre predstaviteľov štátu

8:30      Za Božie požehnanie pre Katarínu a Michala

10:00   Za farnosť

11:30   (sv. omša v maďarčine)

16:30    Ku cti všetkých Svätých a za Božie požehnanie pre rodinu (sv. omša v latinčine)

18:30    Za Božie požehnanie pre Štefana

Nedeľa 2. januára

7:00      Za Božie požehnanie pre Máriu

8:30      Za Božie požehnanie pre vnuka a jeho rodinu

10:00    Za farnosť

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    Za Božie požehnanie pre Dominiku (sv. omša v latinčine)

18:30   

Informačný servis nitrianskej diecézy