Oznamy na XXIII. Nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Košických mučeníkov

Streda: Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Katedrálny organový festival

V nitrianskej katedrále sa koná 5. ročník Katedrálneho organového festivalu so špičkovými európskymi organistami. Každú nedeľu do 19. septembra koncerty sú so začiatkom o 19:00

 

Pobožnosť k Panne Márii

O pobožnosti k Panne Márii, rozväzovačke uzlov, na ktorú pozýva farnosť Kalvária, viac informácií na výveske.

 

Zbierka na kňazský seminár

Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach predpísaná zbierka na kňazský seminár v Nitre.

 

Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety, ktoré prinášate za našu farnosť. Úprimné Pán Boh zaplať. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 4.

Úmysly sv. omší

06.09. – 12.09. 2021

Pondelok 06. septembra

6:30   + Juraj a Viliam

18:30  Za Božie požehnanie pre Lýdiu v chorobe

Utorok 07. septembra

6:30    + kňaz Ľubomír

18:30 Za Dary Ducha Svätého pre Sofiu a Luciu

Streda 08. septembra

6:30    + Jozef, Rozália a ich rodičia

17:00  Svätá omša v maďarčine

18:30 + Jolana

Štvrtok 09. septembra

6:30    + Pavol

18:30 Za Božie požehnanie pre manželov Pavla a Ingrid

Piatok 10. septembra

6:30    Poďakovanie za dar viery pre Annu

18:30 + Ľudovít

Sobota 11. septembra

7:00    + Jarmila a Emília

17:00  Svätá omša v maďarčine

18:30  Za Božie požehnanie pre Tibora s rodinou

Nedeľa 12. septembra

7:00    + František, Mária a Milan

8:30    Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

10:00  za farnosť

16:30 + Karol a rodičia ( sv. omša v mimoriadnej forme, po latinsky)

18:30  Za zdravie dcéry

Informačný servis nitrianskej diecézy